KBT terapi och behandling

KBT står för Kognitiv beteendeterapi och är en terapi och behandling som används för att förstå människors psykologi samt behandla psykisk ohälsa som depression och ångest.

Man kan beskriva de grundläggande principerna för KBT så här:

  • Mentala problem uppstår i tankar, känslor, och beteenden
  • Mentala problem består delvis av inlärda beteenden som är felaktiga och destruktiva.
  • Genom att identifiera negativa tankemönster och destruktivt beteende kan man lära sig bättre sätt att hantera sina problem och därigenom öka sin livskvalitet.

Kognitiv hänvisar till våra tankar och känslor. Hur vi tänker om saker, vilka
känslor vi har och hur vi dömer och värderar vara tankar och känslor.

Beteende hänvisar till vårt agerande i olika situationer

Terapin bygger på att förändra negativa tankar och beteenden. Den är bevisat effektiv för att behandla en rad olika mentala problem.

Inom andra grenar av psykoterapin tittar man ofta på patientens historia. Men inom KBT fokuserar man istället på tankar och känslor i nuet. Metoden understryker behovet av att identifiera, utmana och ändra hur en person upplever en situation.

Boka tid för KBT terapi

Våra kompetenta psykologer är experter inom KBT och kan hjälpa dig att utveckla strategier och verktyg för att hantera dina problem. Du får en tid inom 3 dagar.

Olivia E
Täby
Christoffer M
Stockholm city
Eva S
Södermalm
Julia L
Vasastan
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Roland M
Göteborg
Andrea W
Södermalm
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Vasastan
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Petra N
Göteborg
Angelica N
Stockholm city
Andrea Ö
Göteborg
Jakob H
Vasastan
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Frida P
Solna
Liselotte S
Kungsholmen
Philippa K
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna
Jasmine P
Vasastan

Vanliga problem som behandlas med KBT terapi

De är inte bara depression och ångest som behandlas med KBT utan en mängd mentala problem kan framgångsrikt behandlas av en KBT-psykolog.

(KBT kan inte bota fysiska åkommor men kan hjälpa att hantera symptomen).
Läs mer om att få KBT terapi i Stockholm
Läs mer om att få KBT terapi i Göteborg
Läs mer om att få KBT terapi i Uppsala

När behövs KBT terapi?

Om du känner att du inte kan hantera dina problem själv. Eller om dina problem påverkar din vardag på ett negativt sätt – då rekommenderar vi att du kontaktar oss för en inledande konsultation.

De flesta av oss vet hur det är att känna sig ledsen eller nedstämd. Så många som 1 av 5 människor upplever mentala problem minst 1 gång per år. Men för en del människor är de här känslorna så starka att de behöver hjälp för att hantera dem.

Våra tankar och våra beteenden har en kraftfull effekt på varandra. Tillsammans kan de skapa en negativ spiral som kan vara svåra att bryta utan hjälp. Vi kan ha svårt att anpassa oss till förändringar. Vi kan få svårt att hantera motgångar eller besvikelser. Det kan i sin tur leda till att vi fastnar i negativa mönster som hindrar oss från att leva det liv som vi vill leva.

Kognitiv beteendeterapi är en evidencebaserad behandlingsmetod som har visat sig fungera bättre än andra typer av terapier för att behandla mentala problem av den här typen.

Hur fungerar KBT terapi praktiskt

På Svea KBT fokuserar vi på samspelet mellan individen och dess omgivning. Även förtroendet mellan psykologen och patienten är enormt viktig. När du kommer till oss kan du vara helt säker på att den behandlande terapeuten är en psykolog med gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda behandlingen för att du ska uppnå bästa resultat och slutligen trivas bättre med ditt liv.

Här är vanliga frågor som du kommer söka svar på tillsammans med din terapeut. Självklart anpassas behandlingen alltid efter individens behov och kan därför variera lite.

  • Hur tänker du och vad gör du i olika sammanhang?
  • Hur samspelar du med din omgivning?  
  • Hur tolkar du situationer?
  • Hur reagerar du?
  • Kan det finnas bättre sätt att hantera dem på?

Vi kommer att öva på nya sätt att tänka genom praktiska övningar. Våra psykologer kommer att lära dig att identifiera och känna igen negativa tankar och beteenden för att därigenom kunna bryta destruktiva mönster. 

Om du mår dåligt eller känner igen dig i den här artikeln och vill veta mer om KBT terapi så råder vi dig att kontakta oss så tar vi det därifrån

Vad kostar KBT terapi?

Hur lång är behandling?

Längden på en KBT behandling beror på vilken problematik som behandlas och kan därför variera lite. Men en bra riktpunkt är 8-12 samtal. Du får komma så ofta eller sällan du önskar, i samråd med din psykolog och även träffas så länge du känner att du behöver.

Finns det nackdelar med KBT?

KBT är till för att hjälpa dig, men det kräver att du själv är engagerad i din behandling och samarbetar med psykologen. Du kommer att få en personligt anpassad behandling och stöd för att nå dina mål, och det är helt upp till dig hur mycket du känner att du kan ge och att du även kommunicera dina tankar, orosmoment eller hinder till psykologen.

Erbjuder ni IKBT, psykologhjälp online – digital psykolog?

Vi erbjuder terapi på dina villkor, även digitalt via video eller över telefon. Vi har inga färdiga program, utan du får en personligt anpassad behandling av din psykolog där du får ha dina samtal så ofta eller sällan du vill, så länge du känner att du behöver och även för barn och ungdomar. Mer information om att träffa en psykolog online.

Hur bokar jag en tid?

Du är välkommen att boka ett
inledande bedömningssamtal
eller få rekommendationer om
behandling eller psykologer

Medicinsk granskare: Legitimerad psykolog Caroline Erkers