hålla händer

Vad är Kognitiv Beteendeterapi - KBT?

KBT står för Kognitiv beteendeterapi och är en behandlingsform som används för att förstå människors psykologi samt behandla psykisk ohälsa som depression och ångest.

Man kan beskriva de grundläggande principerna för KBT så här:

 • Mentala problem uppstår i tankar, känslor, och beteenden

 • Mentala problem består delvis av inlärda beteenden som är felaktiga och destruktiva.

 • Genom att identifiera negativa tankemönster och destruktivt beteende kan man lära sig bättre sätt att hantera sina problem och därigenom öka sin livskvalitet.

 

Kognitiv hänvisar till våra tankar. Hur vi tänker om saker samt vad vi tänker om saker. Hur vi resonerar och våra attityder.

Beteende hänvisar till vårt agerande i olika situationer

Terapin bygger på att förändra negativa tankar och beteenden. Den är bevisat effektiv för att behandla en rad olika mentala problem.

Inom andra grenar av psykoterapin tittar man ofta på patientens historia. Men inom KBT fokuserar man istället på tankar och känslor i nuet. Metoden understryker behovet av att identifiera, utmana och ändra hur en person upplever en situation.

Vanliga problem som behandlas med KBT

De är inte bara depression och ångest som behandlas med KBT utan en mängd mentala problem kan framgångsrikt behandlas av en KBT-psykolog.

 • Tvångstankar

 • Stress

 • Parterapi

 • Bipolär sjukdom

 • Posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD

 • Oro

 • Alkoholproblem

 • Viktminskning

 • IPS

 • Sömnbesvär

 • Smärta

 • IBS irriterad tarm syndrom

 • Borderline personlighetssyndrom EIPS

 • Psykoser

 • Schizofreni

(KBT kan inte bota fysiska åkommor men kan hjälpa att hantera symptomen).

Våra KBT terapeuter i Stockholm och Göteborg

svea kbt personal omslagsbild.jpg

Om du vill lära dig mer om våra psykologer kan du klicka här

Svea KBT har psykologmottagningar på flera ställen i centrala Stockholm och Göteborg.

Vill du veta mer om behandlingar eller få rekommendationer om psykologer? Kontakta oss idag eller boka en tid online. Vi erbjuder tid inom 3 dagar.

När behövs KBT?

De flesta av oss vet hur det är att känna sig ledsen eller nedstämd. Så många som 1 av 5 människor upplever mentala problem minst 1 gång per år. Men för en del människor är de här känslorna så starka att de behöver hjälp för att hantera dem.

Våra tankar och våra beteenden har en kraftfull effekt på varandra. Tillsammans kan de skapa en negativ spiral som kan vara svåra att bryta utan hjälp. Vi kan ha svårt att anpassa oss till förändringar. Vi kan få svårt att hantera motgångar eller besvikelser. Det kan i sin tur leda till att vi fastnar i negativa mönster som hindrar oss från att leva det liv som vi vill leva.

Kognitiv beteendeterapi är en evidencebaserad behandlingsmetod som har visat sig fungera bättre än andra typer av terapier för att behandla mentala problem av den här typen.

KBT behandling 

På Svea KBT fokuserar vi på samspelet mellan individen och dess omgivning. Även förtroendet mellan psykologen och patienten är enormt viktig. När du kommer till oss kan du vara helt säker på att den behandlande terapeuten är en licensierad psykolog med gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda behandlingen för att du ska uppnå bästa resultat och slutligen trivas bättre med ditt liv.

Här är vanliga frågor som du kommer söka svar på tillsammans med din terapeut. Självklart anpassas behandlingen alltid efter individens behov och kan därför variera lite.

 • Hur tänker du och vad gör du i olika sammanhang?

 • Hur samspelar du med din omgivning?  

 • Hur tolkar du situationer?

 • Hur reagerar du?

 • Kan det finnas bättre sätt att hantera dem på?

Vi kommer att öva på nya sätt att tänka genom praktiska övningar. Våra psykologer kommer att lära dig att identifiera och känna igen negativa tankar och beteenden för att därigenom kunna bryta destruktiva mönster. 

Om du mår dåligt eller känner igen dig i den här artikeln och vill veta mer om KBT terapi så råder vi dig att kontakta oss så tar vi det därifrån.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så kan vi guida dig vidare. Du kan också boka tid direkt online och få tid med en legitimerad psykolog inom 3 dagar.

Medicinskt faktagranskad av Legitimerad Psykolog Carolin Erkers