People Walking

Stress

När det inte går att stänga av

Stressproblem kan visa sig på många olika sätt. Trötthet, magproblem (stressmage), ont i nacke och axlar, irritation, nedstämdhet, oro, dåligt närminne och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom. Man kan uppleva sig trött på morgonen även om man sovit hela natten och att sådant som tidigare var roligt nu bara känns ansträngande.

Vad beror stress/utmattning på?

Stress är ett ord som ofta förknippas med någonting negativt. Faktum är att stress i sig är ett neutralt tillstånd, det kan nämligen vara både bra eller dåligt. Ibland är det bra att kunna få saker gjorda snabbt. För våra förfäder var det livsnödvändigt att kunna stressa om ett hungrigt rovdjur dök upp i skogen. Det är när stress inte följs av vila som det kan bli skadligt. Stress kan komma både utifrån och inifrån. Man kan befinna sig i en krävande livssituation som lämnar få ögonblick av vila, men man kan även stressa upp sig själv genom att ställa höga krav på sina prestationer eller genom att vara rädd för att misslyckas. Långvarig stress sliter på nervsystemet och kan på sikt leda till utbrändhet och sjukskrivning.

Hur funkar en behandlingen mot stress?

Det vi kommer att göra är att se över hur din vardag ser ut i fråga om ansträngning och vila. Är den balanserad eller obalanserad? Hur arbetar du? Tar du pauser eller kör du bara på? Tillsammans ser vi över hur förhållandet ansträngning-vila förhåller sig i ditt liv. Vid sidan om detta ska vi undersöka vilka krav du ställer på dig själv i fråga om prestation och att räcka till. Kanske är de för högt ställda eller rent av orealistiska? När vi skapat oss en bild av de förutsättningar du lever efter kommer vi att pröva nya förhållningssätt till arbete, familj och krav.

 

Du kommer att få hemuppgifter där du ska träna på att göra saker annorlunda eller tänka annorlunda kring stressande situationer. Vi träffas en gång i veckan och utvärderar vad som fungerat och vad som varit svårt och lägger stegvis till nya övningar när du känner att du behärskat de gamla. Många upplever en markant skillnad vid behandlingens slut vad gäller både trötthet och mående.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en stressbehandling sträcker sig mellan 8-15 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret på vår hemsida