ACT Terapi (Acceptance and commitment therapy)

I den här artikeln kan du läsa om terapiformen Acceptance and commitment therapy, även kallat ACT.

Författare: Lotta Flood
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad är ACT terapi?

Act terapi innebär att man fokuserar på att acceptera de erfarenheter och situationer som livet utsätter oss för utan att försöka förändra på dem. Målet är att hjälpa personen att klara sig igenom tuffa känslor så att man kan lägga sin energi på att läka och gå vidare.

Med hjälp av ACT får man träna på att fokusera på nuet, att acceptera situationer i livet som kan väcka oro, smärta, sorg eller obehag, utan att döma eller värdera dem.

Genom att arbeta med ACT övar du dig på att bli mer medveten om dina tankar och känslor i olika situationer. Du får utforska om de blir hindrade för dig och vad du kan behöva göra för att ta dig närmre det som är viktigt för dig istället. Längden på ACT varierar beroende på vilken typ av problematik som behöver behandlas. Ofta brukar det handla om cirka 8-12 samtal.

Acceptance commitment therapy (ACT) utvecklades av psykologen Steven C. Hayes under 80-talet och har fått stor spridning senaste åren. Det är en typ av terapi som härstammar från Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Boka tid för ACT terapi

Våra kompetenta psykologer är experter inom ACT och kan hjälpa dig att utveckla strategier och verktyg för att hantera dina problem. Du får en tid inom 3 dagar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur används ACT terapi?

I ACT försöker man inte förändra hur en person upplever sitt liv och sin tillvaro eftersom själva försöken att tränga bort eller undvika problem anses som kärnan till problemen. Istället får man lära sig att ge plats och observera den jobbiga situationen, och acceptera den för vad den är. Du får öva på att acceptera det som du inte kan påverka eller förändras. Sedan får du också identifiera vad som är viktigt och meningsfullt för dig i ditt liv och börja gå i riktning mot det.

Terapeuten hjälper dig att utveckla olika strategier och verktyg för olika situationer som brukar vara jobbiga. På så sätt blir det lättare att handskas med tuffa situationer framöver. I ACT använder man sig av mindfulness-övningar som hjälper dig att bygga en mer hälsosam relation till jobbiga erfarenheter, vilket i sin tur minskar negativt tänkande.

När kan Act terapi användas

ACT kan passa för de flesta personerna. Det kan användas vid olika typer av tillstånd eller problematik som bland annat:

 • Ångest
 • Depression
 • OCD
 • Ätstörningar
 • Missbruk
 • Stress
 • Långvarig smärta

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för en mängd olika beteendeterapeutiska metoder, varav ACT är en av dem. En skillnad mellan ACT och KBT är att i KBT får du öva på hur beteenden, tankar och känslor hänger samman och påverkar varandra. Medan i ACT fokuserar man mer på att öva på att ta distans till tankar och känslor för att kunna se mer flexibelt på det du upplever och det som händer i livet. Med flexibilitet menar man att hitta sätt att komma loss när du har fastnat i något, att öppna upp för flera och andra perspektiv på saker och ting.

Vad bygger ACT modellen på?

ACT bygger på ett teoretiskt ramverk som kallas Relational frame theory (RFT) och inlärningsteori. RFT betonar språkets betydelse för våra upplevelser. Genom språket har människor en förmåga att föreställa oss saker, exempelvis vår framtid eller att väcka olika minnen. På så sätt kan vi också lida över det vi inte har.

Vi kan alltså framkalla en reaktion från oss själva genom att bara av att tänka på något. Vi kan bli rädda, oroliga och lida över föreställda framtidsscenarier. I ACT får du därför öva på att ta distans till dina tankar och se dem som just tankar.

Fördelar med ACT

Eftersom ACT ofta ger en relativt snabb effekt blir det en effektiv och kort behandlingsform. Det är en användbar metod eftersom de strategier man lär sig inom ett område ofta går att generalisera till flera andra olika situationer i livet. Detta gör att man inte behöver jobba lika djupgående med alla sina bekymmer.

Nackdelar med ACT

En nackdel med ACT skulle kunna vara att det ibland kan kännas svårt att jobba med acceptans inför sådant man kämpar med. Exempelvis att acceptera att man blivit arbetslös, släppa det och gå vidare. ACT fokuserar inte på att ta bort jobbiga känslor utan snarare på att förlika sig med dem och lära sig att förhålla sig till dem på ett annat sätt, även detta tycker vissa är en nackdel med terapiformen.

Begrepp och uttryck inom ACT

Nedan beskrivs några begrepp som är vanliga inom ACT:

 • Medveten närvaro. När vi mår dåligt tänker vi ofta på det förflutna eller på framtiden. Ofta blir vi så upptagna av det att vi inte är närvarande i stunden eller på det som faktiskt pågår just nu. Genom medveten närvaro får du öva på att vara just närvarande i nuet.
 • Acceptans. Acceptans handlar om att kunna öppna upp för upplevelser utan att försöka fly, kontrollera, ändra eller värdera och döma dem. Att kunna omfamna alla tankar och känslor som du upplever, snarare än att undvika eller förneka dem.
 • Defusion. Defusion handlar om att se tankar som en av flera olika möjliga sanningar eller tolkningar på något, och att vi kan välja om vi ska agera på tanken eller ej. Att exempelvis kunna ta distans till en tanke och se den som en tanke istället för en sanning.
 • Värderingar. Värderingar är personliga och handlar om sådant som är viktigt och meningsfullt för dig i ditt liv. Vad det är som du vill sträva mot.
 • Själv som kontext. Själv som kontext handlar om att se människan som mer än deras tankar, känslor och erfarenheter. Att försöka se individen som en hel kontext.

Vanliga ACT-övningar

 • Löv på strömmen: I den här övningen får du öva på att föreställa dig hur du lägger dina tankar på löv och låter de flyta iväg i ett vattendrag. Övningen går ut på att träna på att ta distans till tankarnas innehåll och att betrakta de som just tankar.
 • Bussmetaforen: I den här övningen får du öva på att betrakta tankar och känslor som medpassagerare på den buss du kör i livet, utan att låta de styra vad du bestämmer dig för att köra mot.
 • 90-årskalas: I den här övningen får du föreställa dig din 90-årsdag och hur dina nära och kära håller tal om dig. Vad önskar du att de skulle säga om dig, ditt liv och det du har gjort och hur du har varit?
 • Andningsankaret: I den här övningen får du öva på att hitta en punkt i din andning som du sedan kan återkomma till när du tappar fokus och vill rikta din uppmärksamhet.

För vem passar ACT?

ACT kan passa för de flesta men särskilt för dig som tycker om att tänka i metaforer och liknelser och som gärna leker med språket.

ACT terapi i Stockholm

Vi erbjuder ACT terapi i Stockholm på flera av våra psykologmottagningar. Kontakta oss för mer information.

ACT terapi i Göteborg

Vi erbjuder ACT terapi på våra psykologmottagningar i Göteborg. Kontakta oss för mer information.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Om du tror att ACT terapi kan passa för dig är du välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera psykolog och terapimetoder

Läs mer om andra terapier:
KBT-terapi
Schematerapi
DBT terapi
CFT terapi
Metakognitiv terapi
Gestaltterapi
Psykodynamisk terapi