Psykolog i Stockholm & Göteborg

Våra psykologer hjälper er med:
Parterapi, Barnterapi, Ungdomsterapi och Individuell terapi med bl.a KBT, DBT och ACT fokus

Om Svea KBT och våra psykologer

Mottagningens grundfilosofi är kompetens, evidens och tillgänglighet. All vår personal har en gedigen kompetens med en femårig psykologexamen med KBT-inriktning. Med evidens menar vi ett vetenskapligt och evidensbaserat angreppssätt. Vi använder oss av de verktyg och tekniker som har  bevisats ha effekt. Med tillgänglighet menar vi att vi erbjuder våra patienter tider som passar dem samt finns på attraktiva platser och skräddarsyr behandlingen efter våra patienters unika behov.

20220514_093030.tif

Roland

Leg. Psykolog i Göteborg C

Jag genomförde min psykologutbildning på Linnéuniversitetet, med fokus på kliniskt arbete och hälsa. Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna i behandling av bl.a. ångest, stress, depression, sömnsvårigheter, stöd till anhöriga som har det svårt och känslohantering. Jag har även god erfarenhet av utredningar för bl.a. autism och ADHD/ADD. Oavsett ålder och livsfas så vill jag finnas där och hjälpa till med både stöd och verktyg.

 

Jag tycker att det är viktigt med en personligt anpassad behandling utifrån dina behov, med fokus på evidensbaserade metoder med grund i KBT. Personlig kemi, öppenhet och ömsesidig förståelse ser jag som förutsättningar för en fungerande behandling. Jag är mån om att motivera varför jag föreslår specifika upplägg, och uppmuntrar till feedback under processens gång. Målet är att vi hittar ett passande arbetssätt som präglas av öppen och avslappnad kommunikation, där du känner att du gör framsteg och höjer din livskvalitet.


 

Mail: roland.muntoiu(at)sveakbt.se
 

I offer therapy in english, swedish and romanian.

Petra

Leg. Psykolog i Göteborg C

Jag har min psykologexamen från Göteborg Universitet med inriktning KBT. Jag har arbetat inom psykiatrin, med grupper, föräldrastöd och individualterapi. Mitt mål med våra samtal är att skapa en plats där du får möjlighet att utforska det du vill jobba med, och där vi kan samarbeta för att hitta verktyg och strategier för att du ska må och fungera bättre i ditt liv och dina relationer.

 

Jag har bland annat erfarenhet att arbeta med trauma, ångest, depression, stress, tvång, självskada, sömnsvårigheter, tinnitus och relationsproblem. Oavsett svårighet kommer vi tillsammans att arbeta utifrån en plan som du känner dig motiverad och trygg med, där fokus ligger i hjälpsamma interventioner och personlig utveckling.

 


Mail: petra.nodin(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

IMG_7253.jpg

Malin

Leg. Psykolog i Göteborg C

Jag är legitimerad psykolog sedan 2016 och utbildad i Umeå. Jag har arbetat som skolpsykolog, med barn-och föräldrahälsovård samt med individualterapi. Jag arbetar med KBT (kognitiv beteende terapi) och är starkt influerad av ACT (acceptance and commitment therapy).

 

Det jag tycker är häftigast med att vara psykolog är att få vara med när människor, genom att få möjlighet att resonera kring sitt liv och sin situation, kan hitta tillbaka till sin rätta kurs i livet och uppleva en mer meningsfull vardag.

 

Mitt främsta mål är att vi tillsammans ska skapa ett utrymme för dig att utforska det som just du brottas med. Jag tror att människor gör så gott de kan för att hantera livets svängningar och att vi alla ibland behöver lite hjälp att få nya perspektiv på saker och ting. Tillsammans kommer vi utforska dina tankar, känslor och beteenden utifrån de mål som du har med vårt samarbete.


Mail: malin.blide(at)sveakbt.se


I offer therapy in English and Swedish.

Christoffer - T-Centralen

Leg. Psykolog i Stockholm City

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet med inriktning KBT. Utöver min utbildning och erfarenhet inom psykologi har jag även en bakgrund inom ekonomi, och har arbetat med utveckling av chefer och medarbetare.

Min erfarenhet av utredning och behandling är inom såväl psykiatrin som primärvården. Jag har bred erfarenhet av flera olika problemområden, däribland ångestsyndrom, PTSD, depression, tvång, bipolära sjukdomar, stress/utmattning och sömnsvårigheter.

Jag arbetar med KBT som grund, men för mig är det av största vikt att anpassa och skräddarsy behandlingen efter just dina behov och tillsammans hitta strategier och verktyg som kan hjälpa dig genom livet.

Mail: christoffer.murath(at)sveakbt.se

 

I offer therapy in English and Swedish.
 

Profilbild_CM_highres.tif
IMG_7634.jpg

Viktoria - Fridhemsplan

Leg. Psykolog i Stockholm

Min psykologexamen är från Karolinska institutet med inriktning KBT. Tidigare har jag arbetat inom psykiatri, primärvård och forskning. Jag har en bred erfarenhet av att behandla barn, ungdomar och vuxna. Svåra livssituationer uppstår i olika skeden i livet och jag uppskattar att kunna finnas där oavsett ålder.   

 

Jag erbjuder individuella behandlingar och föräldrarådgivning på svenska och engelska. Jag har erfarenhet av att behandla bland annat ångestsyndrom, depression, stressproblematik, fobier, tvångssyndrom, tics, sömnsvårigheter, låg självkänsla samt behandling vid utåtagerande beteende hos barn.  

 

Jag arbetar utifrån manualbaserade behandlingar men skräddarsyr även utifrån behov. För mig är det viktigt att klienten upplever en genuin kontakt och känner att det finns möjlighet att påverka behandlingen utifrån egna behov och önskemål.   

 


Mail: viktoria.martell(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

Angelica - T-Centralen

Leg. Psykolog i Stockholm City

Jag tog min psykologexamen från Lunds Universitet år 2009 och har därefter även vidareutbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Jag har en lång erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling av ungdomar samt vuxna både inom psykiatrin så väl som primärvården både inom den offentliga och privata vården. 

 

Jag behandlar de flesta problemområden så som nedstämdhet, ångest och oro, stress/utmattning, låg självkänsla, livskriser och relationsproblem. Jag arbetar alltid evidensbaserat men med utgångspunkt från klientens unika behov. För mig är det av stor betydelse att varje klient känner sig sedd och trygg och att vi tillsammans arbetar mot att skapa meningsfull förändring genom strategier och verktyg som är hållbara över tid. 

Mail: angelica.norstrom(at)sveakbt.se

 

I offer therapy in German, English and Swedish.
 

IMG_7384_edited.jpg

Erik - Fridhemsplan

Leg. Psykolog i Stockholm

Jag har psykologexamen från Uppsala universitet. Jag har tillbringat mycket tid utomlands och studerade under psykologutbildningen en termin I Sydafrika och gjorde praktik inom psykiatrin i New York.

 

Jag behandlar utan problem på engelska och förstår både franska och tyska. Jag har stor bredd i min erfarenhet och har arbetat kliniskt i vitt skilda fält. Jag behandlar de flesta problemområden och är extra erfaren inom relationsproblem, livskriser, depression, bipolär sjukdom, ADHD och olika former av ångestproblematik.


 

Mail: erik.martinsson(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

Sara - Fridhemsplan

Leg. Psykolog i Stockholm

Min psykologexamen är från Karolinska Institutet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har tidigare arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och inom primärvården där jag bedrivit såväl KBT-behandling som neuropsykiatrisk utredning. Hos mig kan du få hjälp oavsett ålder då jag tar emot både barn och vuxna, i alla stadier i livet. 

Jag har bred erfarenhet av olika problemområden och erbjuder evidensbaserad behandling för bland annat depression, ångestsyndrom, sömnsvårigheter och stressproblematik. Förutom individuella terapier erbjuder jag även föräldrastödjande insatser, samt arbetar med både specifika svårigheter gällande psykisk ohälsa men även generellt samtalsstöd.

Oavsett vad du önskar hjälp med lägger jag stor vikt vid att insatsen anpassas efter dina behov och önskemål. Tillsammans kommer vi att sätta upp mål för terapin och därefter arbeta gemensamt för att nå dem.
 

Mail: sara.meymi(at)sveakbt.se

I offer therapy in English, Swedish and Farsi.

image.jpg
768EF275-18DB-4627-AA7E-C33ED1681479.tif

Andrea - Södermalm

Leg. Psykolog i Stockholm

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet med inriktning KBT. Sedan dess har jag arbetat inom psykiatri med både bedömningar och samtal, samt behandling med inslag av KBT och ACT gällande bl a. ångesttillstånd, depression, stress, sömnbesvär och PTSD, men också kriser och stöd i olika livshändelser.

När man träffar mig som psykolog vill jag att man ska känna trygghet, värme, stöd och samtidigt en lagom ”push” att våga ta sig vidare och förändra viktiga delar i livet. Jag värdesätter att arbeta effektivt och evidensbaserat och tillsammans utvärderar vi och ser till att vårt arbete verkligen hjälper dig. Min förhoppning är att hjälpa dig att lära känna dig själv bättre, förstå dina känslor och reaktioner och att få till en förändring - så att vardagen fungerar bättre och att livet känns mer meningsfullt.


Mail: andrea.wessling(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

Caroline

Leg. psykolog & Verksamhetschef

Som verksamhetschef och legitimerad psykolog, arbetar jag aktivt med att utveckla Svea KBT, både för de klienter som besöker oss och även våra psykologer. Vårt mål är att bli den främsta psykologmottagningen i Stockholm och att vara nummer ett när det gäller att behandla psykisk ohälsa. Med stort fokus på kompetens, evidens och tillgänglighet arbetar jag ständigt med att hitta nya vägar, samarbeten, kompetenser och utvecklingsmöjligheter för att växa och kunna hjälpa fler människor.

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet, och har arbetat i många år med verksamhetsutveckling, dialoger mellan kunder och företag samt marknadsanalyser och marknadsföring.

 

Mail: caroline.erkers(at)sveakbt.se

(Caroline är verksamhetschef och har för tillfället inga möjligheter att ta emot patienter)  

IMG_7525.jpg