Vi som jobbar på SVEA KBT

Kompetens, evidens och tillgänglighet

SVEA KBT startades 2015, vi finns i både Stockholm och Göteborg

Mottagningens grundfilosofi är kompetens, evidens och tillgänglighet. All vår personal har en gedigen kompetens med en femårig psykologexamen med KBT-inriktning. De flesta har ytterligare examen/certifieringar inom organisation och arbetslivets psykologi. Med evidens menar vi ett vetenskapligt och evidensbaserat angreppssätt. Vi använder oss av de verktyg och tekniker som har  bevisats ha effekt. Vad som kännetecknar oss ytterligare är vår vision om tillgänglighet. SVEA KBT har som en av de få psykologmottagningar mål att erbjuda tider och platser som passar mer dina behov. Vi har två mottagningar och vi tar emot besök på kvällar och helger.

Läs mer om oss nedan.

Petra Nodin - Göteborg  

Leg. Psykolog

Jag har min psykologexamen från Göteborg Universitet med inriktning KBT. Jag har arbetat inom psykiatrin, med grupper, föräldrastöd och individualterapi. Mitt mål med våra samtal är att skapa en plats där du får möjlighet att utforska det du vill jobba med, och där vi kan samarbeta för att hitta verktyg och strategier för att du ska må och fungera bättre i ditt liv och dina relationer.

 

Jag har bland annat erfarenhet att arbeta med trauma, ångest, depression, stress, tvång, självskada, sömnsvårigheter, tinnitus och relationsproblem. Oavsett svårighet kommer vi tillsammans att arbeta utifrån en plan som du känner dig motiverad och trygg med, där fokus ligger i hjälpsamma interventioner och personlig utveckling.


Mail: petra.nodin(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

IMG_7275.jpg

Lukas Levay

Leg. psykolog

Jag har min psykologexamen från Lunds Universitet med fokus på KBT och det mångsidiga perspektivet av människans beteendemönster. Utöver utbildningen i psykologi har jag även studerat ekonomi. 

Tidigare har jag arbetat som klinisk psykolog med terapi, behandling och stödsamtal för personer i kris. Utifrån KBT som grund har jag behandlat och väglett människor ur psykiskt påfrestande perioder. Jag har erfarenhet av att behandla barn, ungdomar, vuxna och även par. Utöver det har jag även en bred erfarenhet av att arbeta med utveckling och coachning av chefer och medarbetare.
 

Jag behandlar de flesta problemområden med särskild erfarenhet av ångest, oro, depression, stress, trauma, sömnsvårigheter, låg självkänsla, smärta och fobier. Jag erbjuder behandling på både svenska och engelska och finns även tillgänglig kvällar och helger. 

Nyckeln till en lyckad behandling är att känna tillit och trygghet i samtalen. Mitt mål är alltid att försöka skapa meningsfull förändring som består efter avslutad behandling, och erbjuda strategier och verktyg som kan hjälpa livet ut. 

Mail: lukas.levay(at)sveakbt.se

 

I offer therapy in English and Swedish.
 

Christoffer Murath

Leg. psykolog

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet med inriktning KBT. Utöver min utbildning och erfarenhet inom psykologi har jag även en bakgrund inom ekonomi, och har arbetat med utveckling av chefer och medarbetare.

Min erfarenhet av utredning och behandling är inom såväl psykiatrin som primärvården. Jag har bred erfarenhet av flera olika problemområden, däribland ångestsyndrom, PTSD, depression, tvång, bipolära sjukdomar, stress/utmattning och sömnsvårigheter.

Jag arbetar med KBT som grund, men för mig är det av största vikt att anpassa och skräddarsy behandlingen efter just dina behov och tillsammans hitta strategier och verktyg som kan hjälpa dig genom livet.

Mail: christoffer.murath(at)sveakbt.se

 

I offer therapy in English and Swedish.
 

Profilbild_CM_highres.tif
IMG_7456.jpg

Linn Bengtsson Schröfel

Leg. Psykolog

Jag har psykologexamen från Karolinska Institutet med inriktning KBT. Tidigare har jag arbetat inom psykiatri samt på en specialistmottagning för rehabilitering vid utmattningssyndrom.

 

Jag har bred erfarenhet av olika problemområden, däribland ångestproblematik och oro, depression, sömnsvårigheter, stress och utmattning samt perfektionism och höga egenkrav. 

Jag arbetar utifrån KBT och ACT, med såväl manualbaserade behandlingar som upplägg anpassade efter klientens frågeställningar och behov. Viktigt för mig är att skapa en gemensam förståelse för det som klienten önskar få hjälp med samt hur en intervention kan hjälpa klienten att nå dit. 

Mail: linn.bengtsson(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

Angelica Norström

Leg. psykolog

Jag tog min psykologexamen från Lunds Universitet år 2009 och har därefter även vidareutbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Jag har en lång erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling av ungdomar samt vuxna både inom psykiatrin så väl som primärvården både inom den offentliga och privata vården. 

 

Jag behandlar de flesta problemområden så som nedstämdhet, ångest och oro, stress/utmattning, låg självkänsla, livskriser och relationsproblem. Jag arbetar alltid evidensbaserat men med utgångspunkt från klientens unika behov. För mig är det av stor betydelse att varje klient känner sig sedd och trygg och att vi tillsammans arbetar mot att skapa meningsfull förändring genom strategier och verktyg som är hållbara över tid. 

Mail: angelica.norstrom(at)sveakbt.se

 

I offer therapy in German, English and Swedish.
 

Per Morien 

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Stockholm Universitet. Jag har under många år bedrivit terapier inom psykiatrin, primärvården och företagshälsovården och har med framgång arbetat med de flesta problemområden, alltifrån ångestproblematik, depressioner och kronisk smärta till personlighetsstörningar och relationsterapier. Alltid med fokus på den enskildas behov och utgår jag från en grundlig problemanalys snarare än diagnos.

 

Jag har en gedigen KBT-utbildning men arbetar inte manualstyrt utan flexibelt och utifrån patientens målsättningar.

Mail: per.morien(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

IMG_7340_edited.jpg
IMG_7634.jpg

Viktoria Martell

Leg. Psykolog

Min psykologexamen är från Karolinska institutet med inriktning KBT. Tidigare har jag arbetat inom psykiatri, primärvård och forskning. Jag har en bred erfarenhet av att behandla barn, ungdomar och vuxna. Svåra livssituationer uppstår i olika skeden i livet och jag uppskattar att kunna finnas där oavsett ålder.   

 

Jag erbjuder individuella behandlingar och föräldrarådgivning på svenska och engelska. Jag har erfarenhet av att behandla bland annat ångestsyndrom, depression, stressproblematik, fobier, tvångssyndrom, tics, sömnsvårigheter, låg självkänsla samt behandling vid utåtagerande beteende hos barn.  

 

Jag arbetar utifrån manualbaserade behandlingar men skräddarsyr även utifrån behov. För mig är det viktigt att klienten upplever en genuin kontakt och känner att det finns möjlighet att påverka behandlingen utifrån egna behov och önskemål.   


Mail: viktoria.martell(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

IMG_7384_edited.jpg

Erik Martinsson Mäkelä

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Uppsala universitet. Jag har tillbringat mycket tid utomlands och studerade under psykologutbildningen en termin I Sydafrika och gjorde praktik inom psykiatrin i New York.

 

Jag behandlar utan problem på engelska och förstår både franska och tyska. Jag har stor bredd i min erfarenhet och har arbetat kliniskt i vitt skilda fält. Jag behandlar de flesta problemområden och är extra erfaren inom relationsproblem, livskriser, depression, bipolär sjukdom, ADHD och olika former av ångestproblematik.

Mail: erik.martinsson(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.

Lovisa Delin

Leg. Psykolog

Jag har psykologexamen från Uppsala Universitet med inriktning KBT. Under mina år som yrkesverksam har jag arbetat med psykologisk behandling inom psykiatrin. Jag har bred erfarenhet av olika problemområden, däribland depression, ångestsyndrom, låg självkänsla, personlighetssyndrom, självskadebeteende, m.m.

 

Jag jobbar gärna med behandlingsmetoderna ACT och DBT (tredje vågens KBT) men är givetvis mån om att skräddarsy metod och behandlingsupplägg efter individens unika behov. Den gemensamma nämnaren för de behandlingar jag bedriver är tydlig problemanalys och effektiva interventioner. För mig är det av högsta vikt att kontakten mellan mig och mina klienter känns trygg och genuin

Mail: lovisa.delin(at)sveakbt.se

IMG_7683.jpg
IMG_7525.jpg

Caroline Erkers

Leg. psykolog & verksamhetschef

Som verksamhetschef och legitimerad psykolog, arbetar jag aktivt med att utveckla Svea KBT, både för de klienter som besöker oss och även våra psykologer. Vårt mål är att bli den främsta psykologmottagningen i Stockholm och att vara nummer ett när det gäller att behandla psykisk ohälsa. Med stort fokus på kompetens, evidens och tillgänglighet arbetar jag ständigt med att hitta nya vägar, samarbeten, kompetenser och utvecklingsmöjligheter för att växa och kunna hjälpa fler människor.

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet, och har arbetat i många år med verksamhetsutveckling, dialoger mellan kunder och företag samt marknadsanalyser och marknadsföring.

 

Mail: caroline.erkers(at)sveakbt.se

(Caroline är verksamhetschef och har för tillfället inga möjligheter att ta emot patienter)  

IMG_7253.jpg

Malin Blide

Malin Blide - Göteborg  

Leg. Psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan 2016 och utbildad i Umeå. Jag har arbetat som skolpsykolog, med barn-och föräldrahälsovård samt med individualterapi. Jag arbetar med KBT (kognitiv beteende terapi) och är starkt influerad av ACT (acceptance and commitment therapy).

 

Det jag tycker är häftigast med att vara psykolog är att få vara med när människor, genom att få möjlighet att resonera kring sitt liv och sin situation, kan hitta tillbaka till sin rätta kurs i livet och uppleva en mer meningsfull vardag.

 

Mitt främsta mål är att vi tillsammans ska skapa ett utrymme för dig att utforska det som just du brottas med. Jag tror att människor gör så gott de kan för att hantera livets svängningar och att vi alla ibland behöver lite hjälp att få nya perspektiv på saker och ting. Tillsammans kommer vi utforska dina tankar, känslor och beteenden utifrån de mål som du har med vårt samarbete.


Mail: malin.blide(at)sveakbt.se

I offer therapy in English and Swedish.