Våra psykologer

Här kan du läsa mer om våra psykologer. Du kan också få rekommendation om bästa psykologen för dina behov. Grundfilosofin hos Svea KBT och alla psykologer som arbetar hos oss är kompetens, evidens och tillgänglighet. Det innebär att all vår personal har en gedigen kompetens med en femårig psykologexamen och KBT-inriktning.

Eva S
Södermalm
Målinriktad
Engagerad
Inkännande
Boka tid hos Eva
Jakob H
Vasastan
Varm
Respektfull
Pedagogisk
Boka tid hos Jakob
Jasmine P
Vasastan
Uppmuntrande
Trygg
Nytänkande
Boka tid hos Jasmine
Susanna M
Solna
Nyfiken
Varm
Tålmodig
Boka tid hos Susanna
Maria C
Vasastan
Lyhörd
Varm
Problemlösande
Boka tid hos Maria
Olivia E
Täby
Inlyssnande
Öppen
Omsorgsfull
Boka tid hos Olivia
Lina S
Vasastan
Trygg
Motiverande
Varm
Boka tid hos Lina
Julia L
Vasastan
Inlyssnande
Tålmodig
Kreativ
Boka tid hos Julia
Sara M
Kungsholmen
Målinriktad
Positiv
Engagerad
Boka tid hos Sara
Matilda N
Östermalm
Utforskande
Varm
Dedikerad
Boka tid hos Matilda
Liselotte S
Kungsholmen
Fantasifull
Trygg
Närvarande
Boka tid hos Liselotte
Viktoria M
Kungsholmen
Prestigelös
Vårdande
Genuin
Boka tid hos Viktoria
Julia S
Kungsholmen
Lättsam
Tålmodig
Diplomatisk
Boka tid hos Julia
Martin S
Södermalm
Trygg
Följsam
Problemlösande
Boka tid hos Martin
Andrea W
Södermalm
Varm
Driven
Respektfull
Boka tid hos Andrea
Christoffer M
Stockholm City
Flexibel
Problemlösande
Respektfull
Boka tid hos Christoffer
Angelica N
Stockholm City
Professionell
Trygg
Kunnig
Inga bokningsbara tider
Maria C
Psykolog

Jag behandlar bl a ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Jag har tidigare arbetat inom primärvården med vuxna i alla livsstadier, men även i barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) med både barn och föräldrar. Jag strävar ständigt efter att etablera ett gott samarbete och att hålla en öppen dialog.

Lina S
Leg. Psykolog

Jag har erfarenhet av att arbeta med olika känslotillstånd, ångestproblematik, stressrelaterad ohälsa, nedstämdhet, svåra livshändelser och trauma, självkänsla och smärthantering. Idag arbetar jag med allt ifrån rådgivande och stödjande kontakter till längre och målfokuserade behandlingar

Jasmine P
Leg. Psykolog

Jag har min psykologexamen från Linnéuniversitetet och har tidigare arbetat med många typer av psykisk ohälsa och personligt stöd. Jag arbetar mycket med bl a olika typer av ångest, fobier, stress, sömnproblem, nedstämdhet och känslohantering. Jag är van att behandla barn, ungdomar och att ge stöd i föräldrarollen.

Jakob H
Leg. Psykolog

Jag tog min psykologexamen med KBT-inriktning vid Stockholms universitet och har sedan dess främst jobbat med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna. Behandlingarna kan inrikta sig mot en specifik problematik såsom oro, stress, sömnbesvär eller social ångest men kan också behandla exempelvis livskriser, sorg eller relationssvårigheter.

Julia L
Psykolog

Jag arbetar alltid evidensbaserat och individanpassat utifrån dina behov och önskemål, detta för att terapin ska bli så givande för dig som möjligt. Oavsett vad du söker hjälp för så jobbar vi tillsammans för att hitta strategier för att uppnå motivation och förändring. Det viktigaste för mig är att du känner sig trygg med mig så att vi tillsammans kan samarbeta för att skapa positiva förändringar som håller över tid.

Viktoria M
Leg. Psykolog

Till mig kan man komma för parterapi, föräldrarådgivning och individuella behandlingar. Jag arbetar utifrån manualbaserade metoder, men skräddarsyr även utifrån behov. För mig är det viktigt att klienten upplever en genuin kontakt och känner att det finns möjlighet att påverka behandlingen utifrån egna behov och önskemål.

Sara M
Leg. Psykolog

Jag har tidigare arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och inom primärvården där jag jobbat med båda KBT och utredningar.  Jag arbetar med bl a depression, ångestsyndrom, sömnsvårigheter och stressproblematik samt föräldrastödjande insatser.

Liselotte S
Psykolog

Jag har erfarenhet av KBT och andra evidensbaserade behandlingar såsom ACT och parterapi IBCT. Jag arbetar med de vanligaste problemen som stress, social fobi, panikattacker, tvång, depression mm. Jag jobbar även med tonåringar och deras familjer, med stöttning och vägledning för både föräldrar och hela familjen.   

Julia S
Psykolog

Min psykologexamen är från Karolinska Institutet med inriktning KBT. Jag har tidigare arbetat inom psykiatrin och primärvården med psykisk ohälsa av alla de slag. Jag har erfarenhet av att behandla både barn, ungdomar och vuxna samt föräldrastöd. Jag arbetar även med parterapi enligt den effektiva och beprövade metoden IBCT.

Christoffer M
Leg. Psykolog

Jag har bred erfarenhet av flera olika problemområden, däribland ångestsyndrom, PTSD, depression, tvång, bipolära sjukdomar, stress/utmattning och sömnsvårigheter. Utöver min utbildning och erfarenhet inom psykologi har jag även en bakgrund inom ekonomi, och har arbetat med utveckling av chefer och medarbetare. 

Angelica N
Leg. Psykolog

Jag tog min psykologexamen från Lunds Universitet år 2009 och har därefter även vidareutbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Jag behandlar de flesta problemområden så som nedstämdhet, ångest och oro, stress/utmattning, låg självkänsla, livskriser och relationsproblem.

Eva S
Leg. Psykolog

Jag kan hjälpa dig med att hantera olika typer av ångesttillstånd, stress och utmattning, oro och ältande och nedstämdhet. Ibland är det vår perfektionism och självkritik som hindrar oss att leva livet fullt ut, vilket går att arbeta med terapeutiskt i behandling. Du kan även söka dig till mig om du känner dig vilsen eller fast i livets olika skeden eller inte vet vilken riktning du ska ta.

Andrea W
Leg. Psykolog

Jag har arbetat inom psykiatri med både bedömningar och samtal, samt behandling med inslag av KBT och ACT gällande bl a. ångesttillstånd, depression, stress, sömnbesvär och PTSD, men också kriser och stöd i olika livshändelser. Jag hjälper dig gärna i allt ifrån psykisk ohälsa till personlig utveckling, och även med barn och ungdomar.

Martin S
Leg. Psykolog

Jag har behandlat många olika typer av problembilder, exempelvis nedstämdhet, oro, låg självkänsla, socialångest, stress och trauma – både inom psykiatri och i primärvård. Jag har också jobbat mycket med parterapi, relationskriser och relationsstödjande behandlingar.

Frida P
Leg. Psykolog

Jag har tidigare arbetat inom psykiatrin med både grupp- och individualterapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med olika ångestsyndrom, depression, trauma, låg självkänsla, samtalsstöd, avslappning och svårigheter med att hantera känslor och relationer. Jag har vidareutbildat mig inom compassionfokuserad terapi (CFT), vilket är en stor influens för mig i mitt arbete.

Susanna M
Leg. Psykolog

I mitt arbete som psykolog har jag bred erfarenhet av psykisk ohälsa och de många utmaningar som vi kan ställas inför i livet. Jag har mycket erfarenhet av att behandla olika typer av ångest, oro, pågående livskris, stress och utmattning, låg självkänsla eller bara en upplevelse av att ha fastnat i sin livssituation på något sätt.

Matilda N
Leg. Psykolog

Jag har en bred erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, både utredning, behandling och personlig utveckling. Problemområden som jag har arbetat mycket med är bland annat ångestproblematik, nedstämdhet, tvångssyndrom, känslohantering mm. Därtill har jag arbetat mycket med autism, både vad gäller utredning och behandlande insatser samt föräldrarådgivning i flera former. 

Olivia E
Täby

För mig är det viktigt att vi ringar in just din upplevelse och situation så att behandlingen träffar rätt. I terapin börjar vi med att kartlägga och förstå din situation och därefter gör vi en plan för vilka förändringar vi ska jobba mot och hur vi ska gå tillväga. Det är viktigt för mig att du känner dig delaktig och trygg i terapin.

Wendela W
Järntorget
Lyhörd
Kreativ
Öppen
Boka tid hos Wendela
Philippa K
Järntorget
Engagerad
Lyhörd
Lättsam
Boka tid hos Philippa
Roland M
Brunnsparken
Problemlösande
Omsorgsfull
Empatisk
Boka tid hos Roland
Petra N
Brunnsparken
Varm
Stöttande
Kreativ
Boka tid hos Petra
Andrea Ö
Brunnsparken
Inlyssnande
Flexibel
Samarbetande
Boka tid hos Andrea
Roland M
Brunnsparken

Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna i behandling av bl.a. ångest, stress, depression, sömnsvårigheter, stöd till anhöriga som har det svårt och känslohantering. Jag har även god erfarenhet av utredningar för bl.a. autism och ADHD/ADD. Oavsett ålder och livsfas så vill jag finnas där och hjälpa till med både stöd och verktyg.

Petra N
Brunnsparken

Jag har arbetat inom psykiatrin, med grupper, föräldrastöd och individualterapi med KBT-fokus och inslag av ACT. Jag har bland annat erfarenhet att arbeta med trauma, ångest, depression, stress, tvång, självskada, sömnsvårigheter, tinnitus och relationsproblem.

Andrea Ö
Brunnsparken

Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna på både primärvårdsnivå samt inom både barn- och vuxenpsykiatrin. Där har jag bland annat arbetat med behandling av tillstånd som depression, olika ångesttillstånd, stress och självskada, med fokus inom KBT och ACT.

Wendela W
Leg. Psykolog

Jag arbetar med behandlingar för bl a nedstämdhet, olika ångesttillstånd, oro, stress- och utmattningsproblematik, pågående livskris, traumatiska upplevelser, självskadebeteende, låg självkänsla och svårigheter att hantera känslor och relationer. 

Philippa K
Leg. Psykolog

Jag har arbetat inom vuxenpsykiatrin med grupper, individualterapi och konsultationer. Inom psykiatrin har jag behandlat tillstånd såsom depression, olika ångesttillstånd, smärtproblematik, PTSD och insomni. Under min tid i psykiatrin har jag även behandlat flertalet kvinnor som lider av en depression under graviditeten.

Lovisa L
Uppsala central
Omtänksam
Kunnig
Inkännande
Boka tid hos Lovisa

Få rekommendation om bästa psykologen för just dina behov

Vi försöker svara på alla förfrågningar inom 24 timmar.

Har du övriga önskemål om psykolog eller behandling kan du skriva dem här