Orolig mage

IBS

När man inte känner sig "färdig"

Vad är IBS?

IBS eller känslig tarm som det även kallas, innebär att man har besvär med mag- och tarmkanalen. Vanligt förekommande är gaser, förstoppning, magsmärtor och/eller diarré. Sjukdomen kan i vissa fall störa den drabbade så mycket att en stor del av livet på ett eller annat sätt påverkas. Man undviker olika livsmedel man tror kan förvärra symtomen och går på toaletten oftare än andra. Vanligt är att man trots detta inte upplever sig “färdig”. Vissa vill inte gå hemifrån innan de varit på toaletten och andra undviker platser och resor där det är brist på toaletter.

Vad beror IBS på?

Orsakerna till IBS är inte helt klarlagda och man tror att det kan ha både fysiska och psykiska förklaringar. IBS kretsar dock till stor del kring det obehag man upplever och den påverkan magen har på det dagliga livet. Smärtupplevelsen påverkas till stor del av den tolkning vi gör när vi får ont. Magsmärtor kan leda till tanken: “tänk om jag bajsar på mig!” eller “tänk om smärtan blir värre!” Detta leder i sin tur till ångest och stress som gör att vi fokuserar ännu mer på magen och blir ännu mer mottagliga för dess smärtsignaler. Genom att till exempel undvika viss mat, gå på toaletten i förebyggande syft eller att inte gå på restaurang som saknar toalett försöker man kontrollera smärta och obehag. Det kan fungera på kort sikt, men på lång sikt vidmakthålls känsligheten.

Hur behandlas IBS?

I behandlingen kommer vi jobba med tre områden; minska undvikandebeteenden kopplade till din mage, minska den stress och oro din mage framkallar och slutligen vill vi minska din känslighet för smärta och obehag. Målet med behandlingen är att din mage och dina tarmar inte ska påverka dig mer än om du inte haft IBS. Behandlingen kan ske både på mottagningen eller på distans om du bor i en annan del av landet.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för hypokondri sträcker sig mellan 5-15 sessioner.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här på hemsidan.