IBS mage – orsaker – symtom – behandling

IBS står för Irritable Bowel Syndrome och kallas även för känslig tarm eller kolon irritabile. Det är ett vanligt och ofta livslångt tillstånd av mag- och tarmproblem som innefattar att ofta drabbas av symptom som ont i magen, gaser, förstoppning eller diarré. Problemen tenderar att komma och gå över tid, de kan vara i dagar, veckor eller till och med månader innan de avtar. IBS kan generellt reduceras och hanteras med kost och livsstilsförändringar, men vissa med mycket svåra besvär får medicin för att lindra sina symptom.

Författare: Lova Wallseth.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är IBS mage?

IBS mage är ett tillstånd som påverkar hur tarmen arbetar och rör sig, samt hur känslig tarmen är för att spännas ut. I och med dessa förändringar slutar tarmen att fungera som den ska vilket resulterar i smärta, gaser och förändringar i avföring och toalettvanor.Vad som ligger till grund för besvären är inte fastställt. Vad man å andra sidan vet med säkerhet är att det är ofarligt, symptomen kan inte smitta och ökar inte risken för andra sjukdomar.

Magen och tarmarna hos en person med IBS ser ut som hos de allra flesta, de har inga skador eller irritation som kan förklara problemen. Trots detta kan IBS mage leda till mycket smärta, oro och stress för den som drabbas. Många upplever att IBS-symptomen begränsar dem i vardagen, särskilt innan man lärt sig vad som brukar trigga symptomen.

Omkring 10-15% av befolkningen beräknas ha IBS och debutåldern brukar vara mellan 10 och 40 år. De som drabbas har ofta tendenser till orolig mage även innan de får IBS, men det finns för närvarande inget sätt att veta om en person kommer att utveckla IBS eller inte. Tillståndet är något vanligare hos kvinnor, vilket kan ha att göra med högre stressnivåer eller hormonella faktorer. Detta har dock ännu inte studerats tillräckligt för att sägas med säkerhet.

Det finns inget test för IBS mage. Diagnosen görs istället genom att kartlägga symptomen hos en person samt uteslutning av andra potentiella orsaker, som till exempel celiaki. Symptomen kan variera i frekvens och intensitet över tid, vad som triggar dem kan vara väldigt olika från person till person. Hos vissa är stress den största triggern, andra har specifika livsmedel som tenderar att sätta magen ur balans. IBS kan inte botas med mediciner eller åtgärdas genom operation.

De flesta med IBS har magproblem i flera år eller livet ut. Detta betyder dock inte att magen är i konstant uppror, istället tenderar symptomen att förändras med tiden och vissa perioder är bättre än andra. Genom att lära sig reglera kost, livsstil och i vissa fall äta mediciner kan de allra flesta leva ett liv som inte påverkas särskilt mycket av IBS-magen.

Det finns 3 varianter av IBS-mage:

 • IBS-C vilket innebär att man oftast får hård avföring
 • IBS-D vilket innebär att man oftast får lös avföring
 • IBS-M vilket innebär att man får omväxlande lös och hård avföring

Boka tid för KBT behandling av IBS

Lider du av IBS och är trött på negativa känslor och rädsla? Boka en tid idag!

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symtom vid IBS-mage

 • Ont i magen. Smärtan blir ofta värre i samband med måltid och förändras till det bättre eller sämre vid tarmtömning. Den kan yttra sig på flera sätt, till exempel som kramper, molande, stickande eller obehagskänslor i magen.
 • Förstoppning och/eller diarré
 • Gaser
 • Magljud
 • Att känna sig uppblåst i magen
 • Rapningar
 • Slem i avföringen
 • Plötsligt behov av att tömma tarmen
 • En förändring i avföringsfrekvens

Mindre vanliga symtom vid IBS-mage

 • Ökad trötthet eller orkeslöshet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Halsbränna
 • Huvudvärk
 • Ledvärk

Vanliga faktorer som kan orsaka IBS

Det råder viss osäkerhet kring hur och varför IBS uppkommer. Studier har dock funnit kopplingar mellan diagnosen och hur snabbt eller långsamt mat färdas genom matsmältningssystemet, genetik, stressnivåer samt överkänsliga nerver i tarmkanalen.

En teori är att IBS mage orsakas av en överkänslig eller bristande kommunikation mellan hjärnan och matsmältningssystemet. Nervsignaler med information färdas mellan hjärnan och magen i båda riktningar via den s.k tarm-hjärna-axeln (även kallad gut-brain axis). Hos personer med IBS kan denna kommunikationsväg vara extra känslig. Hjärnan kan reagera på obehag i tarmen genom att släppa ut stresshormoner vilket stör matsmältningen ytterligare och skapar mer obehag.

På detta sätt kan magen och tarmen trigga igång varandra och orsaka onda spiraler av smärta och fysiologisk stress. Sambandet kan gå åt två håll. Ett hot i omgivningen påverkar ofta magen mer hos någon med IBS än någon som inte har det, vilket kan förklara varför stressiga perioder kan trigga eller förvärra symptomen hos många drabbade.

En annan bidragande orsak är intolerans eller känslighet för vissa livsmedel. Många med IBS upplever att vissa specifika livsmedel kan trigga matsmältningproblemen. I vissa fall kan specifika kombinationer av livsmedel utlösa symtom, trots att de var för sig inte orsakar en reaktion.

Bakteriella förändringar i tunntarmen har observerats i samband med IBS, varför även detta anses kunna vara en bidragande orsak till tillståndet. Både överväxt av de bakterier som funnits tidigare och förändring i vilken typ av bakterier som finns i tunntarmen har kunnat kopplas till tillståndet.

Dolda faktorer bakom IBS

Ny forskning har indikerat att det kan finnas underliggande genetiska faktorer som påverkar risken att utveckla IBS. Dessa faktorers exakta påverkan är ännu oviss och kopplingen har endast identifierats hos kvinnor.

Det finns även vissa saker som på gruppnivå är vanligare hos personer med IBS mage än hos andra. Dessa inkluderar:

 • Svåra händelser tidigt i livet, som sexuellt utnyttjande och fysisk misshandel
 • Vissa psykiska sjukdomar, som depression, ångest och somatiseringssyndrom, som innebär att ens kroppsliga symptom har psykologiska orsaker och inte kan förklaras med fysiologiska fynd.
 • Bakteriella infektioner i matsmältningsorganen

Hur dessa bidrar till eller påverkar IBS är ännu inte fastställt.

När är det bråttom att söka vård?

Ifall du tror att du har IBS ska du söka vård på en vårdcentral. Särskilt ifall du är över 50 och får symptom i magen du inte känner igen sedan tidigare eller ifall du minskat snabbt i vikt och din aptit minskat.

Ifall du plötsligt får svart eller blodig avföring, får mycket ont i magen eller kräks och ditt maginnehåll ser ut som kaffesump eller innehåller blod ska du ringa din vårdcentral eller jourmottagning. Ifall dessa är stängda bör du i dessa fall söka vård på en akutmottagning.

Ifall du känner dig mycket sjuk, yr, matt eller som att du håller på att svimma samtidigt som du har ont i magen ska du ringa 112.

Behandling av IBS-mage med KBT

Att försöka förebygga symptom och undvika situationer  där IBS-magen kan orsaka problem kan ta mycket tid och energi. Det kan handla om att hela tiden fokusera på att äta “rätt”, att gå på toaletten i förebyggande syfte eller att undvika situationer där man inte vet säkert att det kommer finnas tillgång till en toalett. För många drabbade väcker symptomen dessutom skam, oro, stress eller ångest. Ju starkare känslor de väcker, desto mer fokus läggs på smärtan vilket kan leda till att man blir mer känslig och mottaglig för smärtsignalerna.

Målet med KBT mot IBS-mage är inte primärt att ta bort magsymptomen, utan snarare att reducera hur mycket de påverkar en. Det är dock inte ovanligt att IBS-symptomen i sig minskar i samband med behandling på grund av minskad stress, oro och ångest som tidigare kan ha förvärrat symptomen.

En KBT-behandling hos oss på SveaKBT är alltid anpassad efter klientens specifika situation. Trots att behandlingen av IBS kan se olika ut finns det ofta tre huvudsakliga områden vi vill  jobba med för att behandla din IBS:

 • att minska undvikandebeteenden kopplade till din mage
 • att minska de negativa känslor och tankar som din mage framkallar
 • att minska din känslighet för smärta och obehag i magen.

Detta kan uppnås genom att utforska vilken mening vi tillskriver symptomen samt vilka känslor och beteenden som sätts igång. Obehag i magen väcker inte sällan katastroftankar som till exempel “tänk om jag bajsar på mig!”, vilket i sin tur triggar rädsla eller oro som stillas genom åtgärder eller undvikande vilket på kort sikt gör att vi känner lättnad men på längre sikt vidmakthåller känsligheten.

Genom exponering, avslappning och utmanande av de antaganden som ligger till grund för undvikandet kan KBT bidra till en mer realistisk och avdramatiserad tolkning av kroppens signaler och symptomens innebörd. I slutet av en lyckad behandling ska din mage och dina tarmar inte påverka dig mer än om du inte haft IBS.

Läs mer information om KBT-behandling.

Andra behandlingsmetoder

FOODMAP: Detta är en kostbehandling där jäsbara kolhydrater, det vill säga fruktsocker, laktos, kostfibrer och sockeralkoholer utesluts helt ur kosten för att sedan återintroduceras en efter en. Personer med IBS-mage har ofta svårt att bryta ner och absorbera dessa kolhydrater vilket kan leda till gaser och rubbad vätskebalans i tarmen. Genom att introducera de livsmedel som kan tänkas trigga igång symptom på IBS en och en blir det lättare att identifiera vilka som skapar problem för en specifik person, och vilka som fungerar bra att äta som vanligt

Medicin vid IBS

Receptfria Läkemedel

 • Vid förstoppning kan s.k bulkmedel fungera. Detta är ett icke-retande laxermedel vilket betyder att det inte irriterar tarmen och kan användas i längre perioder. Tarmretande laxermedel kan förvärra problemen, så det kan vara bra att fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om du väljer rätt. 
 • Vid svår diarré kan du äta stoppande läkemedel som innehåller det verksamma ämnet loperamid. Detta kan dock även leda till förstoppning, så konsultera en läkare om du behöver äta detta i längre perioder.
 • Vid magont kan pepparmintsolja hjälpa att lindra besvären
 • Iberogast är ett annat växtbaserat läkemedel som många med IBS använder mot magknip, illamående och uppblåsthet. Det finns dock inga välgjorda studier avseende effekten av detta läkemedel på IBS-symptom.

Receptbelagda läkemedel

Vid IBS med svår förstoppning finns det receptbelagda mediciner som endast kan skrivas av läkare ifall hen anser att det är rätt väg att gå. Hos patienter med svåra och långvariga problem kan vissa antidepressiva preparat, som till exempel serotoninåterupptagningshämmare (SSRIs) eller tricykliska antidepressiva (TCA) skrivas ut. För att behandla IBS tas dessa oftast i mindre doser än vid depression, och kan då verka genom att bland annat reglera upplevelsen av smärta.

Biverkningarna av de antidepressiva preparaten kan ibland ha en positiv effekt på IBS-mage. Till exempel minskar SSRIs ofta tiden det tar för maten att ta sig igenom tarmsystemet, vilket kan minska risken för förstoppning. I och med att dessa patienter ofta upplever mer stress, ångest och depression än genomsnittet kan antidepressiva även vara ett sätt att behandla detta. Läs mer om antidepressiva läkemedel.

Kost och IBS

Kost en viktig del i behandlingen av IBS. Utöver fermenterbara kolhydrater kan det finnas flera livsmedel som bidrar till problemen. Vissa reagerar på “fel” sorts fiber, andra på starka kryddor eller lök. För att undersöka eventuella intoleranser samt komma fram till det bästa sättet att anpassa sin kost efter magens förutsättningar kan det vara bra att kontakta en dietist för vägledning.

Tips för att hantera IBS-mage

Utöver de behandlingar som beskrivs ovan finns det andra sätt att själv hantera sin IBS som vissa finner hjälpsamma:

 • Undvik koffein, då detta stimulerar tunntarmen
 • Skriva matdagbok. Att ta för vana att skriva ner vad du ätit och hur magen känts efter är ett bra sätt att lära sig mer om vilka livsmedel som påverkar just din mage.
 • Undvik de livsmedel som tenderar att trigga symptom. Vissa livsmedel är lätta att identifiera som triggers. Mindre välkända födoämnen som kan leda till gasbildning eller smärta är till exempel sötningsmedel som finns i light-produkter och paprika.
 • Minska stress i vardagen. Mindfulness, ett mindre uppbokat schemat samt tid för lustfyllda och kravlösa aktiviteter kan vara bra sätt att minska stress, vilket i sin tur kan reducera symptomen eller deras påverkan på ditt psykiska välmående.
 • Anpassa dina matrutiner. Vissa upplever att deras mage mår bättre när de äter mindre portioner ofta, tuggar långsamt och inte stressar i sig maten. Att planera in ett extra mellanmål och försöka ge sig själv tillräckligt mycket tid för att äta i en lugn takt kan därför vara hjälpsamt.
 • Pröva probiotika. Det är ett kosttillskott med “goda” bakterier som stärker tarmfloran. Dessa går att köpa på apotek eller välsorterad mataffär och kan vara särskilt bra för att hjälpa mot diarré.

Om du vill veta mer om behandling av IBS är du välkommen att kontakta oss.