Ung man i terapi

Depression - att förstå en allvarlig sjukdom

Depression är en långvarig känsla av nedstämdhet, orkeslöshet och hopplöshet. Det är en allvarlig mental sjukdom som drabbar 5% av världens befolkning enligt World Health Organisation WHO. I Sverige beräknas 5,2% av befolkningen lida av klinisk signifikant depression. 

Mellan 20–30% av alla kvinnor samt 15–20% av alla män i landet befinner sig i riskzonen för att någon gång i livet hamna i en depression. Medianåldern är 25 år men risken ökar hos äldre personer. 

Depression är inte bara att vara nedstämd eller att känna sig lite ledsen

Den som drabbas av svår depression beskriver det som en stor tomhet inombords, att livet liksom saktar ned. Det går aldrig att veta när de negativa känslorna kommer då det inte verkar inte finnas någon utlösande faktor eller orsak. Man både ser ut och känner sig äldre än vad man egentligen är.

 

När resten av världen uppskattar livet är den deprimerade omringad av ett stort svart moln som inte vill försvinna. Aktiviteter som man brukade tycka om spelar plötsligt ingen roll. Aptiten försvinner, minnen förstörs och koncentrationsförmågan är borta. 

Små saker i vardagen som vanliga sysslor hemma kräver en övermänsklig ansträngning. P.g.a. skammen som sjukdomen får dig att känna, lever man i en konstant rädsla att människor i omgivningen ska få reda på hur man egentligen känner sig inombords. Rädslan att bli dömd av andra gör att man spenderar mängder av energi på att dölja hur man faktiskt mår. Att upprätthålla en yta blir utmattande.   

Depressionen kan få dig att både säga och tänka negativa saker. Du blir lättirriterad och andra kan uppleva dig svår att umgås med. Det är inte ovanligt att vakna upp mitt i natten med negativa tankar som maler i huvudet samtidigt som du blir påmind om hur utmattad du kommer att vara dagen efter. 

Det handlar inte alltid om att känna sig ledsen eller nedstämd, utan tvärtom kan den värsta delen vara att inte känna något överhuvudtaget. Självmedicinering hjälper inte och till slut upplever man sig helt isolerad från omvärlden och andra människor. Och när man förlorar all glädje i livet är det lätt att börja fråga sig själv varför man ska leva överhuvudtaget.

Vanliga symptom på depression

Vanliga symptom på depression är: 

 • Känsla av nedstämdhet.

 • Svängningar i humör.

 • Sömnproblem.

 • Stor viktnedgång utan att banta eller stor viktökning.

 • Förlorat intresse i aktiviteter och minskad initiativförmåga.

 • Lider av skuldkänslor.

 • Att känna sig värdelös minskad självkänsla eller självförtroende.

 • Minskad energi.

 • Problem med koncentrationen och kognitiv förmåga.

 • Självmordstankar, försök till självmord, eller planer på självmord samt återkommande tankar på döden.

Är jag deprimerad?

Personer som under en 2 veckors period upplever flera av de ovanstående symptomen kan vara deprimerad, och bör söka hjälp. 
 

Hur allvarlig en depression anses vara beror till stor del på mängden av symptom, hur svåra symtomen är, samt hur länge du mått dåligt. Även vilka konsekvenser symptomen får på ditt sociala- och yrkesliv har betydelse för bedömningen.

Lider du av depression och är trött på att ständigt må dåligt? Känner du någon som behöver hjälp? Det är viktigt att söka professionell hjälp så fort som möjligt.

 

Det går att behandla depression framgångsrikt och det finns ingen anledning att vänta. Kontakta oss idag för en inledande konsultation och börja din resa mot bättre mental hälsa och återfunnen livsglädje. Våra legitimerade psykologer har lång erfarenhet av att framgångsrikt behandla depression med hjälp av KBT.

Du kan också boka online och få en tid med legitimerad psykolog inom 3 dagar. Vi har mottagningar i både Stockholm och Göteborg

Olika grader av depression

Det finns tre grader av depression eller egentlig depression som det också kallas:

 • Lätt eller lindrig depression

 • Måttlig eller medelsvår depression

 • Svår depression

En Lindrig depression uppfyller kriterierna för egentlig depression. Men symtomen är inte lika svåra och förekommer inte lika ofta. Trots att man mår dåligt klarar man sin vardag med arbete, skola, familj och vänner och upplever inte sig själv lida i någon större utsträckning. Men samtidigt befinner man sig i riskzonen för att få utökade symptom om man inte söker professionell hjälp. 

En medelsvår depression kännetecknas av att symtomen blir fler och pågår under längre tid. Det börjar bli svårare att klara av sitt vardagsliv. Arbetsliv och skola samt det sociala livet blir lidande. Den upplevda livskvaliteten blir sämre och orken försvinner. Kanske kan man fortfarande dölja för andra hur man mår men risken är stor att hälsotillståndet försämras ytterligare.

En svår depression kännetecknas av att starkt nedsatt funktionsförmågan och livskvalitet. Man kan uppleva psykotiska symtom. Personen klarar inte sitt vardagsliv och kan behöva behandlas på sjukhus. 

Oavsett vilken grad av depression du befinner dig i så kommer vi att hjälpa dig med en behandling anpassad efter dig, dina behov och den ork och energi du har.

Vad orsakar depression?

Det finns många faktorer som påverkar uppkomsten av depression. Det finns en stark koppling till ärftlighet och därigenom hur mottagliga vi som individer är för sjukdomen. Fysiska hälsoproblem, sjukdomar och bieffekter av medicin kan ha betydelse. 

Händelser i livet kan trigga fram perioder av nedstämdhet. Olycksfall och förluster av närstående samt andra sociala faktorer. Även alkohol och missbruk av substanser kan vara bakomliggande orsaker.

Depression kan också orsakas av störningar i den biologiska rytmen som förändringar i årstider och förändringar i dagsljus. Att bo i ett land som Sverige där det är mörkt och kallt halva året påverkar också. 1 av 4 personer blir vinterdeprimerad. 

Nära hälften av den Svenska befolkningen blir märkbart påverkade och mer nedstämda under de mörka perioderna på året. 

Aktiviteter kan störa den naturliga biologiska rytmen och därigenom orsaka depressiva faser. Skiftarbete, långa resor eller en livsstil som rubbar den naturliga dygnsrytmen är andra kända riskfaktorer.

Depression är vanligt förekommande i kombination med bipolär sjukdom samt unipolär depression som båda är mentala sjukdomar.

Både bipolär sjukdom och unipolär depression har bakomliggande genetiska faktorer där känslighet för den omgivande miljön stör den interna biologin och orsakar episoder. 

Dystemi

Dystemi är en mildare form av depression som är kronisk i sin natur. Dystemi liknar depression men har mer långvariga symptom som upplevs aldrig gå över. Det förekommer oftast hos unga personer.

Behandling av depression

I den moderna psykologin har vi blivit avsevärt bättre på att behandla depression.

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod som visat sig vara den mest effektiva behandlingsformen.

Evidensbaserad betyder att det finns flera kliniska studier som visar effektiviteten. Beroende på graden av depression kan man också kombinera med antidepressiva läkemedel.

Det viktigaste av allt är att du tar tag i ditt problem och söker professionell hjälp av en legitimerad psykolog. Det spelar ingen roll vem du är eftersom depression kan drabba vem som helst. Det finns inga magiska lösningar eller snabba botemedel.

 

Det är väldigt individuellt vilka metoder som hjälper. Det som fungerar för en person kanske inte alls fungerar för en annan. En psykolog har den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna bedöma vad som passar för just dig. Och med hjälp av den kunskapen kan den ansvariga psykologen skapa en behandlingsplan där ni tillsammans jobbar för att du ska få ett liv med högre livskvalitet. 

På Svea KBT har vi lång erfarenhet av att hjälpa människor med depression och mental ohälsa. Kontakta oss idag för en konsultation om bästa behandlingsmetoder och lämplig psykolog i din närhet som kan hjälpa dig.

Vi ger dig tid inom 3 dagar från att du har bokat tid.

Om du mår akut dåligt

1177

1177 dygnet runt

Jourhavande medmänniska

Jourhavande präst

MInd chat

Här kan du hitta kontaktnummer och chatt till flera olika organisationer och institutioner som kan hjälpa dig akut

Medicinsk granskare Legitimerad psykolog Carolin Erkers