Skillnader mellan en psykolog, psykoterapeut och terapeut

Psykolog, psykoterapeut och terapeut – Vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Både legitimerade psykologer och psykoterapeuter är skyddade yrkestitlar vilket garanterar en viss patientsäkerhet. Att vara terapeut är dock inte det, och de står därför inte under samhällets tillsyn. Gemensamt är att samtliga arbetar med mötet av människor som vill utvecklas i sina liv och må bättre.

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Människor söker sig till psykologer, psykoterapeuter och terapeuter för en rad olika anledningar, exempelvis ångest, trauma eller hantering av sorg. I denna text kommer vi reda ut dessa yrken var för sig och vilken utbildning som krävs för respektive. I denna text kommer vi reda ut dessa yrken var för sig och vilken utbildning som krävs för respektive.

Vad är en psykolog?

En psykolog arbetar med att förebygga psykisk ohälsa. Tankar, känslor och beteenden är centralt här. Arbetet kan innebära att man arbetar med psykologisk behandling eller med förändringsarbete för grupper. Även att man gör bedömningar eller psykologiska utredningar.

Vanligtvis används evidensbaserade metoder vid behandling. Det innebär metoder som visat sig vara effektiva i praktiken enligt forskning. Psykologer hjälper människor att hantera jobbiga situationer i livet och att förstå sig själva bättre. Samtal med psykolog kan ske individuellt men även som par, familj eller grupp.

Människor söker sig till psykologer av olika anledningar. Det kan handla om allt från bearbetning av trauma, livskriser och fobier till ångest, oro och depression. Psykologer arbetar även med att utreda neuropsykiatriska tillstånd som till exempel, ADHD, ADD, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Detta görs tillsammans med bland annat läkare.

Psykologer arbetar inom många olika områden i samhället, bland annat inom primärvården, vårdcentralen och barn-och ungdomspsykiatrin. Ytterligare finns det psykologer inom skolan och elevhälsan, kriminalvården och idrottsvärlden. Psykologer arbetar även med rekrytering, ledarskaps-och organisationsutveckling, beroende-och missbruksvård, företagshälsovård samt inom Försvarsmakten. Det är också många psykologer som bedriver eller arbetar på privata mottagningar.

I vissa verksamheter arbetar man i team med andra yrkesgrupper. Till exempel inom sjukvården är det vanligt att man som psykolog arbetar tillsammans med läkare och övrig vårdpersonal. Inom barn-och ungdomspsykiatrin är det även vanligt att man arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor, dietister och kuratorer.

Boka tid hos en psykolog i Stockholm.
Boka tid hos en psykolog i Göteborg.
Boka tid hos en psykolog i Malmö.
Boka tid hos en psykolog i Uppsala.

Läs mer om psykologer

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det behandling av mental ohälsa och psykiska problem.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Psykologers utbildning

För att utbilda sig till psykolog i Sverige behöver man genomföra ett femårigt psykologprogram vid universitet. Det finns möjlighet att läsa psykologprogrammet vid följande universitet:

 • Göteborgs Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings Universitet
 • Lunds Universitet
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms Universitet
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet

Studierna är på heltid vilket motsvarar 300 högskolepoäng. Utbildningen ger en bred kunskap inom psykologi och öppnar även upp möjligheter för forskning. Efter utbildningen behöver man genomgå praktisk tjänstgöring (PTP) som varar i minst tolv månader under handledning av en erfaren psykolog. Därefter kan man ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen.

“Legitimerad psykolog” är en skyddad yrkestitel inom hälso-och sjukvård. Anledningen till detta är för att garantera klienter att man genomgått en godkänd utbildning och den praktiska tjänstgöringen som krävs för att få legitimation.  Det är nämligen olagligt att kalla sig legitimerad psykolog om man inte har legitimation. På så vis är det som ett skydd mot klienten för att garantera säker vård.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom psykologi för att fördjupa sin kompetens. De tio specialiteter som det går att utbilda sig inom är följande:

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Psykologisk behandling/Psykoterapi
 • Neuropsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Hälsopsykologi
 • Beroendepsykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Forensisk psykologi

Det krävs att man är verksam i den specialitet man söker sig till. Ansökan sker via Psykologförbundets hemsida. Där behöver man både bifoga sitt tjänstgöringsintyg samt en kopia av psykologlegitimationen.

Yrkeskrav

 • Examen från psykologprogrammet
 • PTP-tjänstgöring
 • Psykologlegitimation

Arbetsuppgifter för psykologer

Psykologer använder sin kunskap om mänskligt beteende för att lösa problem och att hjälpa människor öka sitt välmående. Vanligtvis arbetar psykologer med samtalsterapi. Det innebär att psykologer tar emot klienter i samtal där de hjälper människor att förstå problem som uppstått i livet. Det kan kännas tryggt att förstå sig själv bättre och identifiera vad som orsakar stress, oro och ångest i livet.

Psykologen lyssnar, samtalar och stöttar klienten. Som klient kan det kännas skönt att få prata med en utomstående som lyssnar och sätter sig in i ens tankar och känslor. Klienten får känna sig hörd och förstådd. Vidare bidrar psykologen till att klienten försöker hitta lösningar på sina problem och hantera motgångar i livet.

Psykologen kan även hjälpa till att beskriva för klienten hur hjärnan och kroppen fungerar och hur detta exempelvis bidrar till dåligt mående. Antingen så kan man träffas via fysiska möten, men det har blivit allt vanligare att psykologsamtal även erbjuds digitalt via telefon eller videosamtal.

Förutom samtalsterapi kan psykologer arbeta med grupper på arbetsplatser och inom företagshälsovård. Likaväl på arbetsplatser finns det människor som mår dåligt. Därmed kan psykologens jobb vara att främja hälsa och skapa rätt förutsättningar för chefer och medarbetare. Psykologer kan bland annat hjälpa till att skapa ett mer välmående och effektivt arbetslag, arbeta med rådgivning för chefer eller hjälpa människor som lider av utmattning, stress och sömnproblem.

Det finns även möjligheter till att forska inom psykologi. Där handlar arbetet om att utveckla hypoteser och att samla in data. Forskningsmetoderna kan variera beroende på vilket sätt man väljer att gå till väga och vad man ska undersöka.

Neuropsykologer arbetar med att studera sambandet mellan hjärnans funktion och människors beteenden. I arbetet kan man exempelvis träffa människor med funktionsnedsättningar eller hjärnskador. Arbetsuppgifter kan innebära att lindra och behandla störningar som uppkommit till följd av en sjukdom eller hjärnskada.

Många psykologer arbetar med att göra utredningar för neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD, ADD, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Där ingår det i arbetet att man samlar information, t.ex. via observation, psykologiska test och samtal. Psykologen tar reda på vad som kan ligga till grund för problemen för att sedan ge förslag på lämpliga insatser.

Psykologens uppgifter kan även innefatta att möta människor med psykiska diagnoser eller bedömning av dessa. Det kan handla om bipolär sjukdom, social ångest, tvångssyndrom (OCD), ätstörningar och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), för att bara nämna några utav ett flertal som finns.

Idrottspsykologer arbetar med atleters mentala hälsa för att förbättra deras prestationer och kunna nå deras mål. Som idrottare sätts det mycket press på att leverera och därmed kan det vara bra att arbeta med stresshantering och motivation. De kan även få hjälp att övervinna rädslor eller att komma tillbaka efter en skada eftersom det kan vara mentalt påfrestande.

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut arbetar likaväl som psykologer med behandling av psykisk ohälsa. Arbetet som psykoterapeut sker i samtal med människor. Det kan vara i samtal med individer, familjer, par eller grupper. Psykoterapeutens uppgift är att undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och bidra till att hitta lösningar. Behandlingen kan både ske som korttidsterapi eller långtidsterapi. Syftet är att förbättra måendet hos klienten.

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer för psykisk ohälsa. Detta har med känslor, tankar och beteenden att göra. Beroende på vilken terapiform man använder, skiljer sig metoderna åt. Till exempel så fokuserar man inom kognitiv beteendeterapi (KBT) på klientens tankar och föreställningar och hur dessa påverkar sin bild av omgivningen och sig själv.

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) handlar mer om de inre konflikter som präglar ens mående. Som klient får man hjälp att förstå och bearbeta hur tidigare händelser i livet omedvetet påverkar ens liv här och nu. KBT och PDT är bara två utav flera olika former av psykoterapi. Vilken form av psykoterapi som rekommenderas varierar beroende på vilken form av psykisk ohälsa som klienten vill ha hjälp med.

Många psykoterapeuter jobbar inom hälso-och sjukvården, vanligtvis inom psykiatrin. Psykoterapeuter arbetar också bland annat på vårdcentraler, företagshälsor och inom barn-och ungdomspsykiatrin. Många bedriver likaså egen verksamhet där de utför samtalsterapi eller handledning.

Utbildning

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning. Först och främst krävs det att man har en grundläggande utbildning inom ett människovårdande yrke med minst 180 högskolepoäng. Exempelvis kan man som psykolog, socionom eller läkare vidareutbilda sig till psykoterapeut. För att bli antagen krävs det även att man har relevant arbetserfarenhet och arbetat i minst två år inom ett vårdande yrke med ett psykoterapeutiskt arbetssätt.

En psykoterapeutisk utbildning kan ingå i sin grundutbildning. Det gör det till exempel om man studerat till psykolog eller psykiater (läkare specialiserad på psykiska sjukdomar). Om man inte har en sådan krävs det att man går en grundläggande psykoterapiutbildning för att söka in till psykoterapeutprogrammet.

Studierna läses på halvfart och omfattar 90 högskolepoäng. Utbildningen varar i tre år. Parallellt med studierna krävs det att man är yrkesverksam på minst halvtid. Tanken är att man utöver studierna kombinerar sitt pågående yrkesarbete, och därav är studierna på halvfart. På vissa utbildningar behöver man även genomgå egenterapi. Det varierar från olika lärosäten.

Legitimeringar

“Legitimerad psykoterapeut” är en skyddad yrkestitel och får därmed bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Det är olagligt att kalla sig legitimerad psykoterapeut om man inte har legitimation. Det är Socialstyrelsen även här som utfärdar legitimationen. Legitimationen innefattar en viss säkerhet eftersom den garanterar klienten att psykoterapeuten är utbildad och besitter en viss kompetens samt erfarenhet.

Arbetsuppgifter för psykoterapeut

Den psykoterapeutiska utbildningen är en utbildning i att bli mycket säker i att hålla terapeutiska samtal. Beroende på vilket område man väljer som psykoterapeut, kan man arbeta på flera olika ställen. En läkare på en vårdcentral kan till exempel ha utbildat sig till psykoterapeut för att utöka sin kompetens.

Likaväl kan en präst, socionom, eller psykolog även ha utbildat sig till psykoterapeut för att även de spetsa sin kunskap. En psykolog som vidareutbildar sig till psykoterapeut blir specialist i klinisk psykologi.

Psykoterapeuten behandlar psykiska problem i samtal med patienten. De kan möta människor med olika psykiska tillstånd såsom stress, depression, ångest, sömnsvårigheter eller missbruk. Ytterligare kan det handla om psykologisk behandling av psykiska tillstånd som till exempel bipolär sjukdom, schizofreni eller psykoser.

Psykoterapeuter är speciellt utbildade för att lyssna, analysera och identifiera klientens behov. De finns där för att kunna hjälp människor i behov av stöd och hjälp att må bättre i livet. Det är viktigt att man i rollen som psykoterapeut är icke-dömande, empatisk, öppensinnad och intresserad av människor. Psykoterapeuters uppgifter blir därmed att förstå sig på klientens situation, hitta tillvägagångssätt för att klienten ska kunna ta sig vidare i livet och hantera de svårigheter som finns.

Exempelvis kan det handla om att identifiera de mönster av tankar och beteenden som är mycket destruktiva för klienten själv. Där behöver klienten hjälp att bryta det negativa mönstret och hitta nya verktyg och sätt att hantera problem bättre. Det kan även handla om att hjälpa till att ta itu med bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa.

Det finns olika tillvägagångssätt, men gemensamt är att psykoterapeuter hjälper klienter att förstå sig på sina tillstånd och känslor, för att vidare kunna hantera det dagliga livet och må bättre psykiskt. Om det är en psykiatriker som utbildat sig till psykoterapeut är denna specialiserad på psykiska tillstånd. Psykiatriker får skriva ut mediciner eller sjukskriva klienter vilket inte till exempel psykologer får göra.

Vad är en samtalsterapeut?

En samtalsterapeut arbetar genom att möta människor i samtal med olika behov. I samtalet hjälper terapeuten människor att identifiera sina problem, hitta lösningar och utvecklas. Just benämningen “terapeut” kan ha många betydelser och är ett samlingsnamn för flera olika yrkesgrupper.

Samtalsterapi är en del av jobbet inom många människovårdande yrken. Just samtalsterapi innefattar att klienter får prata ut om de svårigheter eller problem de har i sina liv. Samtalsterapeuten lyssnar, stöttar och bidrar med verktyg för att personen ska växa sig starkare på ett personligt plan. Det bidrar även till att kunna hantera motgångar bättre i framtiden på egen hand.

Ordet samtalsterapi används för att särskilja att det inte är någon annan typ av terapi, till exempel fysisk eller somatisk behandling som kan innefatta medicinsk behandling, eller andra alternativa terapiformer såsom konstnärlig terapi.

Utbildning

I stort sett kan vem som helst kalla sig för terapeut. Till skillnad från psykolog och psykoterapeut är inte terapeut en skyddad yrkestitel. Detta möjliggör att vem som helst kan säga att de bedriver samtalsterapi. Med det sagt garanterar detta inte någon patientsäkerhet i den grad som legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut gör.

Både psykologer och psykoterapeuter räknas som hälso-och sjukvårdspersonal vilket innebär att de står under samhällets tillsyn. Det gör däremot inte en samtalsterapeut, och därmed kan man inte anmäla terapeuter även om man skulle utsättas för felaktig behandling.

Terapeuter kan ha bakgrunder som psykolog eller psykiatriker vilket innebär att de kan erbjuda god vård och ha genomfört flera års utbildning. Likaså kan det en person utan någon godkänd utbildning som kallar sig för “terapeut” men ändå ger psykologisk behandling.

Det finns en mängd olika aktörer som säger sig utbilda människor i samtalsterapi. Vissa kallar sig för diplomerade, certifierade samtalsterapeuter eller liknande. Det betyder att de genomfört en kurs hos en privat utbildningsanordnare. De kan givetvis besitta god kompetens trots detta, men det garanterar inte vilken kvalitét på utbildning de har med sig.

Legitimeringar

Ingen legitimation krävs.

Yrkeskrav

Inget yrkeskrav.

Arbetsuppgifter för terapeuter

Då terapeut inte är en skyddad titel kan vem som helst säga att de är terapeut och bedriver terapi. Därför blir frågan lite svår att svara på. Terapeuter brukar erbjuda olika typer av terapiformer. Det kan handla om allt från psykoterapi till livscoaching eller konstterapi. Den primära arbetsuppgiften är att terapeuter genom samtal med klienter skapar rätt förutsättningar för att öka välbefinnandet hos människor.