Misty Forest Reflection

PTSD

Livet efter en traumatisk händelse

Vad är PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD, kan drabba dig som har upplevt en eller flera traumatiska händelser. Det kan vara situationer där du eller någon närstående drabbats av plötsligt våld, hot om våld eller en olycka. Traumat har ofta präglats av stark rädsla och vanmakt.

 

Personer som upplevt krig, naturkatastrofer eller misshandel är ofta i riskzonen för att drabbas. Den första tiden efter händelsen brukar man beskriva en känslomässig avdomning som sedan följs av tilltagande obehag de kommande veckorna. Vanliga besvär kan vara mardrömmar eller flashbacks där man återupplever den skrämmande händelsen. Personer med PTSD kan känna sig misstänksamma mot sin omgivning, isolera sig och ha svårt att tala om det skedda eller att tänka på det. Man kan känna en känsla av skam, vrede, hopplöshet och nedstämdhet som inte går över.

Vad beror PTSD på?

När vi utsätts för extremt starka och obehagliga känslor som dödsångest kan upplevelsen lagras som ett starkt minne. Minnet kan vara så starkt att olika stimuli (eller triggers) som dofter, färger, ljud eller tankar kopplas samman med det. När man sedan upplever dessa stimuli på nytt, kan minnet av traumat triggas och de känslor man då upplevde dyker upp på nytt, ibland så starkt att det känns som att det händer igen. Hjärnan kan få svårt att se skillnad på vad som är ett minne och vad som är verklighet. Det kan gå väldigt fort och ske till synes utan förvarning, som en blixt från klar himmel. Ibland kan bara tanken på det skedda framkalla ångest, vilket gör att den drabbade ofta försöker undvika att minnas det skedda, eller tala om det.

 

Man kan också försöka undvika situationer som påminner om traumat. Problemet är ofta att det är svårt att ha sådan kontroll över sina tankar och sin omgivning att man helt undviker dessa stimuli. Speciellt när man sover och släpper på kontrollen kan man återuppleva händelsen genom mardrömmar.

Hur går en behandling hos oss till?

Tillsammans kommer vi att kartlägga om det är en eller flera traumatiska händelser som ligger bakom dina problem. När vi är färdiga med det kommer vi att i tur och ordning gå igenom minnena av händelserna. Tillsammans med din psykolog kommer du att gå tillbaka i minnet till den traumatiska händelsen under kontrollerade och trygga former. Skillnaden är att du denna gång inte ska sluta när det blir jobbigt, utan att stanna kvar i minnesbilden och lära dig hantera den ångest som minnet framkallar. Detta kallas exponering och leder till att känslorna på sikt tappar i kraft och inte blir lika starka. På sikt kommer minnet av traumat att omvandlas till ett minne som alla andra, ett minne som inte framkallar stark ångest när det triggas.

Hir lång tid tar det att behandla PTSD?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för PTSD sträcker sig mellan 10-15 sessioner.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret på vår hemsida