Ryggont

Smärta

Smärta och värk kan komma i många former. Det kan röra sig om en skada eller en sjukdom som orsakar smärta. För det mesta går smärtan över av sig själv, men ibland blir den långvarig och kallas då för kronisk smärta. Det handlar oftast om skador eller sjukdomar i nerver, muskler eller leder, till exempel nervskador, fibromyalgi, migrän eller reumatism. Att under lång tid ha ont kan påverka ork, prestationsförmåga, sömn, relationer och sexliv och göra att livskvalitén sänks och det psykiska måendet försämras. Man kan få känslor av hopplöshet, nedstämdhet och oro.

Hur behandlas smärta och värk?

Smärtupplevelsen är mycket individuell och går inte att bedöma av någon annan. Detsamma gäller hur man hanterar sin smärta och vilka känslor den framkallar. Smärtupplevelsen påverkas till stor del av den tolkning vi gör när vi får ont och kan leda till oroande och svart/vita katastroftankar som kretsar kring rädslan för att besvären ska förvärras eller aldrig gå över. Ångest och stress gör i sin tur till att vi blir ännu känsligare för smärta, vilket kan leda till att smärtan upplevs som starkare. Detta kan bli en ond cirkel där smärta föder negativa känslor och känslorna gör att smärtan blir svårare att hantera.

 

I behandlingen kommer vi jobba med tre områden;  minska den stress och oro din smärta framkallar, öka din livskvalitét och slutligen vill vi minska din känslighet för själva smärtupplevelsen. Tillsammans ser vi på hur du tänker, gör och känner för att hantera din smärta i nuläget. Därefter gör vi en plan där du får pröva nya förhållningssätt till smärtan som förhoppningsvis leder till minskat obehag och mindre negativa känslor.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för smärta sträcker sig mellan 5-15 sessioner.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret på vår hemsida.