Kronisk smärta – psykologisk behandling och tips

Om du upplever smärta dagligen under en period av flera månader klassas det som kronisk smärta. I den här artikeln berättar psykologen Julia mer om kronisk smärta och hur den kan behandlas med hjälp av terapi och du får 4 tips som du själv kan använda för att linda problem i vardagen.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT. Hon har arbetat i primärvården med personer som lider av bl. a depression, ångest, stress, sömnproblem, tvång och andra hämmande psykiska tillstånd. Hon har även erfarenhet av arbete inom psykiatrin och psykosvården.

Kronisk smärta handlar oftast om skador eller sjukdomar i nerver, muskler eller leder, till exempel nervskador, fibromyalgi, migrän eller reumatism. Att under lång tid ha ont kan påverka ork, prestationsförmåga, sömn, relationer och sexliv och göra att livskvalitén sänks och det psykiska måendet försämras. Man kan få känslor av hopplöshet, nedstämdhet och oro.

Denna långvariga smärta är skild från akut smärta. Akut smärta får man som en signal om man hastigt skadar sig. Kronisk smärta kan skapa problem i vardagen, göra det svårt att utföra sysslor och kan även leda till psykiska problem så som, humörsvängningar, nedstämdhet och oro. Vi är alla olika känsliga för smärta och personer med kronisk smärta lever ofta med smärta varje dag. Risken är att smärtan tar över vardagen och försämrar ens livskvalité. Smärta kan även kännas olika beroende på individen då vi har olika hög smärttröskel.

Psykologiska problem vid smärta

Många faktorer spelar in när det gäller långvarig smärta, som till exempel annan sjuklighet eller hur man har det runtomkring sig. Det är därför det är viktigt med en individuell bedömning. De psykiska problemen som kan uppstå av kronisk smärta kan också förvärra smärtan genom att man fokuserar mer på det som gör ont.

Smärtan är sällan på grund av hjärnan, men psykologiska faktorer bestämmer lite över hur ont vi har och hur vi hanterar det. En fördel med detta är att man kan påverka smärtnivån positivt med terapi och strategier, lite som att ”lura hjärnan”. Terapi kan också hjälpa personer som mår psykiskt dåligt efter en tid med långvarig smärta. Detta i sin tur kan påverka smärtnivån positivt då dåligt mående kan förstärka smärta. Terapi kan därför vara ett bra komplement till smärtbehandling som utförs av läkare. Fokuset med psykologiska behandlingar är inte att ta bort smärtans ursprung. Men eftersom smärtan påverkar vardagen och det psykiska måendet så är målet med terapi att öka livskvalitén.

Boka tid för KBT behandling av smärta

Lider du av kronisk smärta och vill prata med en psykolog för behandling av dina problem?

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Psykologiska terapier vid kronisk smärta

KBT – Kognitiv beteendeterapi – är en mycket vanlig metod vid smärta. Smärtupplevelsen påverkas till stor del av den tolkning vi gör när vi får ont och kan leda till oroande och svart/vita katastroftankar som kretsar kring rädslan för att besvären ska förvärras eller aldrig gå över. Ångest och stress gör i sin tur till att vi blir ännu känsligare för smärta, vilket kan leda till att smärtan upplevs som starkare. Detta kan bli en ond cirkel där smärta föder negativa känslor och känslorna gör att smärtan blir svårare att hantera. I KBT jobbar man med tre områden; minska den stressen och oron smärtan framkallar, öka livskvalitén och slutligen minska känslighet för själva smärtupplevelsen.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – är en annan terapeutisk metod som faller in under KBT som paraplybegrepp. ACT har visat god evidens mot kronisk smärta. Eftersom smärtupplevelsen kan öka om vi går och oroar oss över den, eller skapar rädsla för smärtan så kan acceptans för smärtan och tankarna kring denna skapa distans till smärtupplevelsen. Inom ACT jobbar man med någonting som kallas diffusion, att kunna observera sina tankar, känslor och upplevelser utan att identifiera dessa som negativa eller farliga. Detta skapar psykologisk flexibilitet, en möjlighet att kunna navigera och uppmärksamma sina tankar och känslor utan att nödvändigtvis agera på dem. Detta hjälper en att aktivt kunna välja att leva utifrån sina egna mål och värderingar i stället för att låta smärtupplevelsen och rädslan styra en.

Mindfulness kan både vara inslag i behandlingen, oavsett metod eller inriktning, eller själva fokuset i terapin. Ett flertal forskningsstudier har visat att mindfulness minskar smärtsymtomen och ökar livskvaliteten. Mindfulnessträning kan hjälpa att hantera både den smärta och oro och stress som ofta följer. Mindfulness kan hjälpta till att skapa ett annat förhållningssätt till smärtan vilket kan förbättra livskvalitén.

4 tips för att hantera smärta i din egen vardag

  1. Fysisk aktivitet: Det är vanligt att man vid kronisk smärta slutar med fysiska aktiviteter man tidigare gjorde. Detta leder tyvärr ofta till mer ömma och värkande leder då stillasittande inte heller är bra vid smärta. Det kan vara bra att få röra på sig i den mån som är möjlig även vid kronisk smärta.
  2. Sluta inte göra saker: Det är vanligt att det inte bara är fysiska aktiviteter som minskas, utan även andra sociala aktiviteter eller sysslor. Detta kan i längden leda till mer isolering, lägre självförtroende och nedstämdhet. En bra idé kan vara att undersöka om man själv har skapat en lista i huvudet över saker man inte längre kan göra, och i så fall börja utforska dessa aktiviteter på nytt.
  3. Koppla av: Det kan vara viktigt att göra saker som man njuter av, att ta det lugnt utan att nödvändigtvis göra ingenting. Att ockupera hjärnan genom att fokusera på njutningsbara aktiviteter kan vara ett bra sätt att koppla av på.  Det kan tillexempel vara att läsa en bok, lyssna på musik, fika med vänner, gå på bio eller restaurang, meditation, dans eller promenader.
  4. Var snäll mot dig själv: Det kan hända att man till slut blir arg och besviken på sig själv över att man upplever smärta och att den kan börja kontrollera ens liv. Då är det viktigt att komma ihåg att vara snäll mot sig själv. Det är viktigt att ta det lugnt och ha tålamod. Glöm inte heller att be andra om hjälp och stöd.

När bör jag söka hjälp av psykolog

Har du starka fysiska smärtor som kommer plötsligt eller i intervaller bör du kontakta din vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Om du däremot lider av kronisk smärta som begränsat ditt liv och skapar psykisk påfrestning, till exempel att du känner dig nedstämd, orolig, upplever ångest och/eller att din sömn blivit påverkad av smärtan, så kan det vara lägligt att söka hjälp hos en psykolog.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Hos Svea KBT får du en behandling som är skräddarsydd för just dig och dina behov. Du kommer få hjälp att hitta strategier för att hantera och minska upplevelsen av smärtan och återfå livskvalitén. Hos oss finns det ingen gräns för hur många besök du får ha. Vi hjälper dig tills du känner att du har din smärta under kontroll. Detta betyder att det inte finns ett bestämt antal samtal i behandlingen, utan att det blir olika längd av behandling för olika personer, men också att du får vara med och bestämma så att behandlingen fungerar för dig.

Kontakta oss idag för ett inledande bedömningssamtal om bästa psykolog och behandlingsmetod för dina behov.