Vår integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.sveakbt.se.

Våra företagsuppgifter är
Svea KBT AB
Org.nr 559128-9474

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

Om du skickar in ett formulär på vår hemsida

Om du väljer att skicka in ett formulär på vår hemsida som innehåller dina kontaktuppgifter så ger du samtidigt oss tillåtelse att skicka ut den begärda informationen som du har efterfrågat, så länge det följer aktuell lagstiftning och generell praxis inom branschen. Du ger oss samtidigt tillåtelse att skicka ut information och promotion kring våra tjänster och produkter. Samt att du ger ett godkännande att vi kan använda dina uppgifter för eventuella anonnskampaner i annonsverktyg som google ads och facebook ads samt andra förekommande plattformar för annonser. Och det innebär att du kan hamna på en maillista från vårt CRM system i form av ett nyhetsbrev. Vi garanterar att vi inte säljer eller skickar vidare dina kontaktuppgifter till utomstående part. Undantaget är de tillfällen som vi är ålagda att samarbeta med myndigheter enligt gällande lagstiftning samt de uppgifter vi behöver lagra enligt rådande lagstiftning för vårdverksamheter.

Hur avslutar jag en prenumeration från ert nyhetsbrev

I varje nyhetsbrev vi skickar ut finns det en länk där du kan avsluta din prenumeration. Efter att du har avslutat din prenumeration kommer dina kontaktuppgifter att tas bort från våra maillistor. Undantaget är de kontaktuppgifter och annan information vi behöver lagra för att uppfylla bestämmelser inom ramen för en vårdverksamhet.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart dina uppgifter skickas

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

>Läs om våra köpvillkor här.

>Läs vanliga frågor och svar här.