IKBT – KBT online

I den här artikeln berättar vi mer om IKBT – internetbaserad KBT, hur det fungerar, hur effektivt det är och vanliga problem som IKBT brukar användas för.

Författare

Psykologkandidat Sofia Fredriksson

Sofia studerar till psykolog vid Umeå universitet och har erfarenhet av olika problemområden som ångest, stress och depression och arbetar med evidensbaserade metoder som KBT, PDT och ACT.

Vad är IKBT?

IKBT är en förkortning för internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Behandlingen genomförs på egen hand via dator eller telefon med stöd av psykolog och baseras på behandlingsmetoden KBT där man arbetar med tankar, känslor och beteenden. Materialet kan ha olika karaktär, exempelvis textavsnitt, videoklipp och reflektionsövningar.

Hur fungerar det att gå IKBT?

Innan du börjar IKBT är det vanligt att du får ett bedömningssamtal med en psykolog för att avgöra om IKBT passar för dig och din problematik. Därefter får du ett behandlingsprogram anpassat efter dina behov. För att få tillgång till materialet loggar du in via bank-id alternativt med ett personligt användarnamn och lösenord.
Hos Svea KBT kan du enkelt träffa en psykolog online:

Upplägget för IKBT kan se olika ut för olika behandlingar. Generellt sätt finns det olika typer av inslag, exempelvis text, videoklipp och olika övningsuppgifter. Behandlingen gör du på egen hand genom ett guidat material som du kan få tillgång till genom en app eller en hemsida. Det kräver därför att du har tillgång till en telefon eller dator. För att få ut så mycket som möjligt av behandlingen rekommenderas du att sitta på en plats där du kan arbeta ostört.

Du får dessutom kontinuerligt stöd och guidning av en psykolog. Det kan variera hur mycket stöd du får av psykologen och vilket typ av stöd du får, beroende på vad som ingår i behandlingsplanen. Det kan exempelvis ske via chatt, telefonsamtal eller samtal på mottagningen.

Längden på behandlingen kan även den variera, från några timmar till flera veckor, beroende på problematik och behandlingsupplägg. Psykologens roll är att stödja och motivera patienten i behandlingen. Det kan vara att svara på frågor om materialet, förklara syftet med vissa övningar och motivera patienten till att fullfölja arbetet.

Våra psykologer

Våra kompetenta psykologer hjälper dig med terapi och behandling. Läs mer om deras bakgrund och kompetenser

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka problem kan behandlas med iKBT?

IKBT passar för tillstånd av lindrig karaktär. Exempel på det är depression, ångest, stress, sömnsvårigheter, fobier, kronisk smärta, bipolär sjukdom, tvång och beroende.

Hur effektivt är IKBT – fungerar det?

Forskning visar att IKBT är effektivt för bland annat depression, ångest, stress, sömnsvårigheter, fobier, kronisk smärta, bipolär sjukdom, tvång och beroende. Flera studier pekar dessutom på att IKBT är minst lika effektiv som traditionell KBT. IKBT har visat sig vara effektiv för att minska antal symptom och symptomens styrka. Personer som genomfört IKBT har dessutom upplevt förbättrat fungerande i vardagen.

Det finns andra fördelar med att genomföra en IKBT- behandling. Eftersom du gör behandlingen på egen hand kan du göra det när det passar dig, vart som helst i världen. Du får dessutom hjälp snabbt och slipper långa vårdköer. Det är också kostnadseffektivt eftersom du endast har lite kontakt med psykologen. IKBT är ett bra alternativ om du upplever att det är jobbigt att söka professionell hjälp och om du måste resa långt till närmaste psykolog.

Begränsningar och utmaningar med IKBT

En nackdel med IKBT är att du inte får lika mycket kontakt med psykologen som vid ett vanligt psykologsamtal. Kontakten med psykologen kan dessutom vara digital vid IKBT. Att få en mänsklig kontakt och förståelse från en psykolog uppskattas av många. Det kan till och med vara minst lika viktigt som verktygen och materialet som patienten får ta del av. Många tycker att det är befriande att få prata av sig om sina problem, få känna sig sedd och lyssnad på.

Motivationen är också viktig för att IKBT ska fungera optimalt. Det är viktigt att du är aktiv när du tar del av materialet, att du gör övningarna ordentligt och fullföljer behandlingen. Är du inte aktiv riskerar du att missa viktiga inslag i behandlingen vilket kan påverka behandlingens resultat. Du behöver ha tillgång till dator eller mobiltelefon och en plats där du kan arbeta ostört. Du bör även ha relativ lätt att fokusera och arbeta på egen hand.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Är du intresserad av internetbaserad kognitiv beteendeterapi? Vi på Svea KBT erbjuder IKBT- program för olika typer av problematik. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal, där kan vi rekommendera en psykolog och en passande internetbaserad behandling för dig och dina behov.

Mer information om KBT: