stressad Man

Sömnbesvär och insomni

När det inte går sova

Varför har jag sömnbesvär?

Sömnproblem är mycket vanligt och ungefär var tredje person upplever sömnproblem. En person på tio har så svåra besvär med sömnen att det påverkar livskvaliten negativt, så kallad insomni. Besvären kan handla om att man går och lägger sig för sent, har svårt för att somna eller att man vaknar för tidigt utan att kunna somna om. Den vanligaste orsaken till störd sömn är stress, men andra saker kan spela roll som oregelbundet arbete eller rutiner, oroande, funderingar och grubbel eller snarkande. Ibland blir säng och sängående sammanlänkade med stress över att inte kunna sova. Även om korta perioder av bristande sömn inte är farligt, kan en längre tids sömnproblem leda till nedstämdhet, oro och irritabilitet.

Hur behandlas sömnbesvär och insomni?

Vi behandlar sömnbesvär genom titta på dina sömnvanor och dina rutiner, s.k. sömnhygien, samt hur du tänker och känner i förhållande till din sömn. Du får, tillsammans med en legaliserad psykolog, lära dig om hur dina vanor och tankar påverkar din sömn och du kommer att få hemuppgifter där du får träna på att hantera sömnen på nya sätt.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för sömn sträcker sig mellan 5-10 sessioner.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här.