Behandlingar

Vad betyder KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. På enkel svenska innebär detta att terapin fokuserar på vad du tänker och vad du gör i olika sammanhang. Hur samspelar du med din omgivning?  Hur tolkar du situationer? Hur reagerar du? Och framförallt, kan det finnas bättre sätt att hantera dem på? Det är frågor som du tillsammans med din psykolog kommer att söka svar på.
Nedan hittar du en del av våra behandlingar.

Depression

Depression är en långvarig känsla av nedstämdhet, orkeslöshet och hopplöshet. Alla kan känna sig ledsna ibland, men när känslan inte går över kan man ha fått det som kallas depression. Det är ett vanligt problem som drabbar en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor någon gång under livet.

Image by whoislimos
stress.png

Stress

Stressproblem kan visa sig på många olika sätt. Trötthet, magproblem, ont i nacke och axlar, irritation, nedstämdhet, oro, dåligt närminne och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom. Man kan uppleva sig trött på morgonen även om man sovit hela natten och att sådant som tidigare var roligt nu bara känns ansträngande.

PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD, kan drabba dig som har upplevt en eller flera traumatiska händelser. Det kan vara situationer där du eller någon närstående drabbats av plötsligt våld, hot om våld eller en olycka. Traumat har ofta präglats av stark rädsla och vanmakt.

Misty Forest Reflection
worried.jpg

Oro

Oroande kan drabba oss alla. Det kan t.ex. röra sig om arbetet, sina närståendes hälsa eller att drabbas av någon allvarlig olycka. I de allra flesta fall släpper oron men ibland vill oron inte släppa, hur mycket man än försöker att finna en lugnande tanke eller en lösning på problemet. Till sist kan det kännas som att all ledig tid går åt till att oroa sig.

Panikångest

Panikångest kommer plötsligt och kan upplevas som tryck över bröstet, andnöd, yrsel, hjärtklappning, rädsla för att “bli galen”. Ångesten är väldigt intensiv under den tid den pågår och även om den är kortvarig kan det där och då kännas som en evighet. Panikångest leder ofta till att man blir undviker situationer där man tror att den kan uppstå på nytt.

Tar en rast
Back%20Pain_edited.jpg

Smärta

Smärta och värk kan komma i många former. Det kan röra sig om en skada eller en sjukdom som orsakar smärta. För det mesta går smärtan över av sig självt, men ibland blir den långvarig och kallas då för kronisk smärta. Att under lång tid ha ont kan påverka ork, prestationsförmåga, sömn, relationer och sexliv och göra att livskvalitén sänks. Man kan få känslor av hopplöshet, nedstämdhet och oro.

Sömnbesvär

Sömnproblem är mycket vanligt och ungefär var tredje person upplever sömnproblem. En person på tio har så svåra besvär med sömnen att det påverkar livskvaliten negativt, så kallad insomni. Besvären kan handla om att man går och lägger sig för sent, har svårt för att somna eller att man vaknar för tidigt utan att kunna somna om. Den vanligaste orsaken till störd sömn är stress, men andra saker kan spela roll som oregelbundet arbete eller rutiner, oroande, funderingar och grubbel eller snarkande.

stressad Man
Kvinna med bärbar dator

Hypokondri

Hypokondri, även kallad hälsoångest, är stark rädsla för att vara sjuk i en allvarlig sjukdom som cancer eller Parkinsons. Ofta leder detta till att man scannar sin kropp efter symtom på sjukdomen, googlar om sjukdomen, läser på internet eller går till doktorn för att undersökas, även om man nyligen var där. Att leva med hypokondri är plågsamt då en stor del av ens tid går åt till att tänka på sjukdomen, ofta med känslor av dödsångest.

IBS

IBS eller känslig tarm som det även kallas, innebär att man har besvär med mag- och tarmkanalen. Vanligt förekommande är gaser, förstoppning, magsmärtor och/eller diarré. Sjukdomen kan i vissa fall störa den drabbade så mycket att en stor del av livet på ett eller annat sätt påverkas. Man undviker olika livsmedel man tror kan förvärra symtomen och går på toaletten oftare än andra. Vanligt är att man trots detta inte upplever sig “färdig”. Vissa vill inte gå hemifrån innan de varit på toaletten och andra undviker platser och resor där det är brist på toaletter.

Orolig mage
huvudvärk

Tinnitus

Tinnitus betyder att du hör ljud som inte kommer utifrån. Upplevelsen av ljudet skiljer sig från person till person men det vanligaste är att man hör en högfrekvent ton eller ett surrande, susande eller tjutande. Ljudet kan även variera i intensitet under olika tider på dygnet eller olika perioder i livet. För vissa hörs det bara i tysta miljöer, för andra är det så starkt att det hela tiden är närvarande. Ibland kan besvären bli så svåra att livskvaliten försämras. Man kan uppleva att koncentrationen påverkas, att man blir ledsen eller irriterad och att nattsömnen störs.

Fobier

Fobier kännetecknas av väldigt stark och överdriven rädsla inför saker som flygresor, hundar, sprutor, spindlar eller höjder. Personer med en fobi gör för det mesta allt de kan för att undvika det de är rädda för. Ibland kan detta göra att livet inskränks på olika sätt.

Man Walking i Fields
Högar av papper

Prokrastinering

Prokrastinering innebär vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar och uppgifter, trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser. Att skjuta upp saker är ett vanligt, mänskligt beteende men när det går så långt att det negativt påverkar arbetslivet, det sociala livet eller sin egna hälsa så är det dags att söka hjälp.

Låg Självkänsla

Låg självkänsla och/eller självförtroende är tyvärr ett växande problem och blir mer och mer påtagligt. Självkänsla är ett begrepp som syftar till hur en person ser på sitt eget värde. Självförtroende handlar om hur man ser på sina egna kompetenser och färdigheter.

Ledsen flicka i fönstret

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här på hemsidan.