Psykologiska tester

Våra psykologiska tester är ett snabbt och enkelt sätt att utvärdera din egna hälsa. Det är helt gratis att göra våra tester. Kom ihåg att psykologiska självtester inte kan ersätta en riktig diagnos från en psykolog. Men det kan ge dig en bra indikation på hur du mår för tillfället. Det kan också vara ett bra sätt att upptäcka att du faktiskt inte mår så bra som du borde göra. Om du har symtom på exempelvis depression, stress, ADHD eller generell psykisk ohälsa är våra tester en bra startpunkt

Alla tester är skapade av våra psykologer och är samma sorts utvärdering och screening som vanligtvis används inom vården.