Akrofobi – höjdskräck – symtom – orsaker – behandling

Akrofobi, även kallat för höjdskräck, höjdfobi eller höjdsjuka – innebär starka ångestkänslor och en intensiv rädsla som omedelbart uppstår vid höjder, såsom att vara inuti en hög byggnad, stå på en balkong eller klättra på en stege.

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är akrofobi?

Många människor är rädda för höjder, men för den som lider av akrofobi påverkas ofta vardagslivet på flera sätt. Bara att korsa en bro eller att titta på ett foto med ett högt berg kan skapa ångest.

Vanligen försöker personer med akrofobi undvika situationer där höjder kan förekomma eftersom det skapar ett så stort stresspåslag. Det kan exempelvis hindra en person från att åka på semester på grund av rädslan av att bo i ett rum på en hög våning, eller leda till att man undviker att besöka vänner som exempelvis har en balkong.

Läs om våra psykologer

Om du är intresserad av att läsa mer om våra psykologer på Svea KBT kan du följa länken nedanför.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

14 Vanliga symtom vid akrofobi – höjdskräck

 1. Svårigheter att andas
 2. Hjärtklappning
 3. Tryck över bröstet
 4. Panik
 5. Yrsel
 6. Darrningar
 7. Illamående
 8. Ångest och oro
 9. Intensiv rädsla och ångest av att titta eller tänka på höjder
 10. En känsla av att omedelbart vilja fly när man är på hög höjd
 11. Undvikande beteende
 12. Oro för att något farligt ska inträffa
 13. Rädsla för att bli fast på en hög plats
 14. Överdriven oro över att möta höjder i framtiden

Vad orsakar akrofobi?

Vanligtvis debuterar akrofobi under barndomen. Det finns ingen enstaka orsak till att man drabbas av det. Från ett evolutionärt perspektiv kan akrofobi uppstå till följd av att vi är biologiskt predisponerade att undvika sådant som kan vara farligt. Det kan vara ett inlärt beteende, om man till exempel haft en förälder man observerat, som visat sig vara mycket rädd för höjder.

Möjligtvis kan det även bero på att man varit med om något traumatiskt eller sett någon annan fara illa på höga höjder. Från ett inlärningsperspektiv kan rädslan för höjder uppstå av att man exempelvis ramlat ner för ett träd eller en stege och blivit mycket rädd.

Test för akrofobi

Akrofobi är en form av specifik fobi. För att bli diagnostiserad behöver symptomen ha varat i minst sex månader. AQ är ett självskattningsformulär som ibland används vid bedömning av akrofobi. Det består av 40 items där man får skatta sin ångest och undvikande i samband med 20 olika situationer som involverar höjder.

Behandling av akrofobi

Akrofobi behandlas vanligtvis av en psykolog där man genomför en exponeringsbehandling som syftar till att hjälpa klienten att bemöta det som känns obehagligt. Dels får man psykoedukation där man tillsammans med psykologen får lära sig mer om ångestproblematiken och skapa en förståelse över sin situation, dels får man öva sig i färdighetsträning. Då kan man lära sig att hantera ångestreaktioner samt obehagliga kroppssensationer.

I behandlingen får man gradvis exponera sig för höjder med stöd från psykologen. Viktigt att benämna är att man tar små steg åt gången och man tvingas aldrig göra något som man inte vill. Man brukar börja med att exponera sig för det man tycker är minst obehagligt. Det kan exempelvis handla om att man börjar med att endast titta på en bild på en höjd och stå ut med ångesten. Processen sker oftast över flera sessioner och utmaningarna trappas gradvis upp. Tanken är att man ska utmana sig till en rimlig nivå, där man sedan får lära sig stå ut i den obehagliga situationen tills ångesten har släppt.

Specifik fobi är något som är möjligt att bota helt, och exponeringsbehandling är en av de mest effektiva metoderna. Utan behandling blir dock ofta symtomen kvarstående.

5 Tips för att hantera din höjdrädsla

1. Avslappningsövningar

Yoga, meditation eller mindfulness är exempel på former av avslappning du kan prova. Dels kan det hjälpa dig att känna igen muskelspänningar i kroppen, dels kan det hjälpa dig i situationer när stressen blir påtaglig och lära dig hantera det på ett funktionellt sätt.

2. Ta små steg

Prova att utmana dig själv genom att ta små steg i taget. Försök att se bakslag som lärdomar – var inte för hård mot dig själv om utmaningen inte blir exakt så lyckad som du tänkt dig. Att bli av med sin fobi brukar oftast ta tid.

3. Gör saker du mår bra av

Glöm inte bort att göra saker du mår bra av. Fortsätt att omge dig kring människor du mår bra av och engagera dig i aktiviteter eller intressen som du tycker är kul.

4. Våga prata om det

Ta stöd och hjälp från din omgivning. Att våga prata om sina rädslor kan vara skrämmande och väcka skamkänslor. Men det sociala stödet är enormt viktigt för vårt välmående.

5. Ta hand om dig själv

Kom ihåg att ta hand om dig själv! Regelbunden fysisk aktivitet, kost och sömn är grundläggande när det kommer till vår hälsa. Öva din självmedkänsla, att vara snäll mot dig själv och bemöta dig själv med respekt och empati.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Lider du av en fobi eller rädsla som hindrar dig i vardagen och som får dig att må dåligt? Vi på Svea KBT har god erfarenhet av att möta människor med olika former av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera psykolog och terapi för dig. Vi anpassar behandlingen utifrån just dina behov.

Läs om andra fobier