Neuropsykiatrisk utredning

Svea KBT erbjuder neuropsykiatrisk utredning (NPF utredning) för ADHD, ADD och Autism för både vuxna och barn. Vi är ett privat vårdföretag där du slipper långa väntetider. Det inledande screeningsamtalet kostar 2400 kr och en hel utredning kostar totalt 30 900 kr.

 • Privat Neuropsykiatrisk utredning
 • Korta väntetider
 • Diagnos av ADHD, ADD och Autism
 • Behandling vid NPF

Boka utredning

Alla utredningar inleds med en gratis konsultation där vi ger dig inledande information och svarar på frågor. Du bokar konsultation genom att fylla i formuläret. Du kan även kontakta oss om du har allmänna frågor.

Pris för Neuropsykiatrisk utredning

Den totala kostnaden för en privat Neurpsykiatrisk utredning är 30 900 kr.

Kostnaden är uppdelad i 2 delar.

Alla utredningar inleds med ett första screeningsamtal med en psykolog som kostar 2400 kr. Om det finns misstanke om NPF så fortsätter man till själva utredningen och betalar då den resterande summan, det vill säga 28 500 kr.

Du kan välja att betala genom faktura eller kort. Vi erbjuder även delbetalning genom vår betalpartner.

Screeningsamtal

2400 kr

Alla utredningar inleds med ett screeningsamtal.

Utredning

28 500 kr

Vid misstanke om NPF startar utredningen

När du upplever att det finns problem med ditt eller ditt barns sätt att fungera i vardagen, kan det vara aktuellt med en neuropsykiatrisk utredning. En NPF utredning syftar till att förstå svårigheter i hjärnans exekutiva funktioner som kan påverka beteende, tankar och känslor. Utredningen innefattar en serie olika tester och observationer som genomförs av ett team av läkare och psykologer.

Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning innebär att ta ett steg mot att förstå dig själv eller ditt barn bättre. Det är startpunkten för att skapa en mer anpassad och förstående miljö både hemma och i samhället. Med rätt insatser kan livskvaliteten förbättras avsevärt och med en fastställd diagnos kan man få rätt stöd, medicinering, behandling och anpassningar för att underlätta vardagen.

En privat NPF utredning hos Svea KBT

Svea KBT hjälper dig som själv vill finansiera din NPF utredning. Vi erbjuder det första obligatoriska screeningsamtalet inom 3 dagar. Därefter startar en eventuell utredning inom 2-4 veckor. Hos oss får du träffa psykiatriker och psykologer med specialistkunskap inom ADHD, ADD och Autism. Vi har lång erfarenhet inom Neuropsykiatrisk nedsättning och kan erbjuda dig eller ditt barn en professionell och stöttande utredning.

Vi hjälper dig med följande utredningar

 • ADHD utredning för vuxna
 • ADHD utredning för barn
 • ADD utredning
 • Autism utredning

ADHD / ADD utredning

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kännetecknas av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Det påverkar både barn och vuxna och kan ha betydande inverkan på skola, arbete och relationer.

Om en individ främst har problem med att upprätthålla och bibehålla koncentration men saknar den hyperaktiva delen så kan det röra sig om ADD (Attention deficit disorder) som är en form av ADHD.

Läs mer om vår:
ADHD utredning för vuxna

ADHD utredning för barn

ADD utredning

Vi erbjuder ADD utredning för både vuxna och barn.

Autism utredning

Autism (Autism Spectrum Disorder) är en neuropsykiatrisk nedsättning som påverkar hur en individ kommunicerar, interagerar och uppfattar världen. Det kan innebära svårigheter med socialt samspel, repetition av beteenden och specifika intressen. Autism är ett spektrum där varje individ är unik i sina utmaningar och styrkor.

Vi erbjuder Autism utredning för både barn och vuxna.

Varför görs en Neuropsykiatrisk Utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är en grundlig bedömning av hjärnans funktioner. Syftet är att förstå dina unika förutsättningar och möjliga svårigheter i vardagen som kan vara kopplade till neuropsykiatrisk nedsättning. Genom att kartlägga dina kognitiva funktioner, beteenden och psykiska hälsa, kan utredningen leda till en diagnos som speglar dina erfarenheter och utmaningar.

 • Identifiering av styrkor och svagheter: Utredningen lyfter fram dina kognitiva styrkor och eventuella svårigheter, vilket är väsentligt för att få rätt stöd och anpassningar.
 • Förståelse för beteendemönster: Många psykiska och neurologiska tillstånd visar sig genom specifika beteenden. Utredningen hjälper till att skilja mellan vad som är relaterat till personlighetsdrag och vad som kan vara symptom på ett underliggande tillstånd.
 • Grund för anpassad hjälp: En diagnos ger tydliga riktlinjer för hur du, dina närstående och vårdpersonal kan anpassa stödet för att passa just dina behov.
 • Rätt till stöd och service: En formell diagnos kan vara ett krav för att få tillgång till olika former av stöd och samhällsservice.
 • Ökad självinsikt: Utredningen kan ge dig ökad förståelse för dig själv och varför vissa situationer kan vara särskilt utmanande, vilket är ett viktigt steg mot att kunna hantera ditt vardagsliv.

Utredningsprocessen för NPF är grundlig och tar hänsyn till personens livshistoria, skol- och arbetsprestationer, samt aktuella utmaningar. Den inkluderar även medicinska undersökningar samt intervjuer med närstående. Utredningen hjälper till att identifiera eventuella neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, autism, ADD, Tourettes syndrom eller andra tillstånd.

Vilket stöd kan jag få efter en utredning?

Efter utredning kan vi fortsätta att stötta dig genom psykologisk behandling och anpassad medicinering beroende på behov.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på några av de vanligaste frågorna angående Neuropsykiatrisk nedsättning. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.

Hur får man en NPF utredning?

För att få en NPF utredning kan du antingen vända dig till en privat utredare som Svea KBT eller så kan du vända dig till den allmänna vården. Fördelarna med att göra en privat utredning där du själv står för kostnaderna är att du slipper väntetider och får ett snabbt och professionellt omhändertagande. Inom den offentliga vården är det tyvärr ofta väntetider på flera år.

Vem utför NPF utredningar

NPF utredningar genomförs av både psykiatriker och psykologer tillsammans.

Vad kostar en Neuropsykiatrisk utredning?

Priset är 30 900 kr.

Var erbjuder ni utredningar?

Just nu erbjuder vi utredningar i Stockholm. Läs mer om ADHD utredning i Stockholm.