Skotofobi – mörkerrädsla – psykologen förklarar

Skotofobi, även känd som nyktofobi, achluofobi och mörkerrädsla, är en specifik fobi som innebär en överdriven och irrationell rädsla för mörker eller mörka platser. Det är ett besvärligt tillstånd som kan orsaka stora begräsningar i vardagen och betydligt försämra livskvalitén, men precis som vid andra psykiska tillstånd finns det sätt att bli av med besvären.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är skotofobi?

Skotofobi är ett vanligt tillstånd som förekommer hos barn såväl som hos vuxna. Förutom rädsla innebär tillståndet även ett stort undvikande av situationer som kan leda till exponering av mörker. Hur allvarligt tillståndet är varierar kraftigt.

För vissa kan mörkerrädslan göra det svårt att sova, vara ensam hemma själv på kvällen och lämna huset när det mörkt medan för andra så kanske det enbart är några enstaka situationer som orsakar besvär, som att exempelvis vara i ett rum utan någon slags ljuskälla. Generellt orsakar dock skotofobi en massa besvär som dessutom kan vara svåra att bli av med på egen hand.

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symptom på skotofobi

Symtomen kan variera från person till person, men vanliga symtom inkluderar:

Känslor & tankar

 • Rädsla, obehag eller panik vid tanken av eller direkt exponering för mörker
 • Tankar om att det finns något hot i mörkret

Beteenden

 • Undvika att sova ensam
 • Undvika att gå ut när det är mörkt
 • Undvika att vara ensam hemma när det är mörkt
 • Behov av att ha en ljuskälla tänd under natten
 • Be andra att kolla om det finns något okänt i rummet

Kroppsliga förnimmelser

 • Hjärtklappning
 • Andfåddhet
 • Svettningar
 • Skakningar
 • Yrsel
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Magont

Vad orsakar skotofobi?

Det är ännu oklart vad som orsakar skotofobi, men det finns en del teorier:

 • Negativa erfarenheter
  Människor som varit med om en traumatisk upplevelse i en mörk miljö löper en större risk att utveckla skotofobi. Detta beror troligtvis på att de associerat mörker med rädsla och hot.
 • Genetik & miljö
  Om någon i släkten har skotofobi är risken högre att man själv utvecklar det. Detta skulle kunna bero på ärftlighet men också uppväxten, exempelvis att man sett andra i familjen reagera med rädsla vid mörker och därmed själv börjat frukta det.

Skotofobi hos barn

Trots att skotofobi förekommer i alla åldrar är det allra vanligast hos barn. Barn med skotofobi fruktar egentligen samma sak som vuxna gör, det enda som kan vara annorlunda är hur skotofobin uttrycker sig. Barn med skotofobi tenderar att i större utsträckning kräva att andra sover med dem under natten, ha någon slags ljuskälla tänd medan de sover samt be andra (ofta föräldrar) att undersöka om det finns ett ”monster” under sängen eller i garderoben.

Att vara mörkrädd som barn är självklart normalt och tyder inte nödvändigtvis på att man utvecklat skotofobi. Det är först när mörkerrädslan skapar stora begräsningar i vardagen och betydligt försämrar livskvalitén som rädslan möjligtvis utvecklas till en fobi.

Behandling för skotofobi

De två allra vanligaste behandlingsmetoderna som används vid fobi är psykoterapi och medicinering. Medicinering erbjuder oftast enbart en kortsiktig symtomlindring medan psykoterapi ofta ger långsiktiga effekter. Vid fobi är det framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) som används, då den har störst evidens. I KBT arbetar man tillsammans med en terapeut för att identifiera och hantera negativa tankar, känslor och beteenden som vidmakthåller besvären. Här kan du läsa mer om behandling av fobi.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av fobi?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobi. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera den bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra fobier