ADD-utredning

Svea KBT erbjuder privat ADD-utredning för både vuxna och barn med korta väntetider och ett professionellt omhändertagande för dig som misstänker att du kanske har Attention Deficit Disorder (ADD) men inte har fått en officiell diagnos. Kontakta oss idag för en gratis konsultation om hur du startar din utredning.

  • Privat ADD-utredning
  • Korta väntetider
  • Diagnos ADD
  • Behandling vid ADD

Boka ADD-utredning

För att starta en ADD-utredning kan du boka ett gratis konsultationssamtal där vi kan informera om hela processen och svara på dina frågor. Om du känner dig reda att starta din utredning kan du boka det inledande screeningsamtalet med en psykolog. Screeningsamtalet utförs av vårt samarbetsföretag Elly Care.

Pris för ADD-utredning

Den totala kostnaden för en privat ADD-utredning är 30 900 kr.

Kostnaden är uppdelad i 2 delar.

Alla ADD-utredningar inleds med ett första screeningsamtal med en psykolog som kostar 2400 kr. Om det finns misstanke om ADD så fortsätter man till själva utredningen och betalar då den resterande summan, det vill säga 28 500 kr.

Du kan välja att betala genom faktura eller kort. Vi erbjuder även delbetalning genom vår betalpartner.

Screeningsamtal

2400 kr

Alla utredningar inleds med ett screeningsamtal.

Utredning

28 500 kr

Vid misstanke om ADD startar utredningen

Vad är en ADD utredning?

En ADD-utredning syftar till att fastställa om de symtom du upplever beror på ADD och ställa en diagnos. Utredningen genomförs av ett team av specialister med psykiatriker och psykologer. De använder en kombination av intervjuer, standardiserade test, medicinska undersökningar samt frågeformulär för att bedöma dina svårigheter och styrkor. Om kriterierna för ADD stämmer överens med dina symptom och testresultat, ställs en formell diagnos av ADD. Det är viktigt att poängtera att en utredning inte enbart fokuserar på svårigheterna utan också syftar till att identifiera dina unika förmågor och resurser.

Utifrån diagnosen utarbetas en individuell behandlingsplan som kan innefatta allt från samtalsstöd till medicinering.

Varför bör man göra en ADD-utredning?

Att leva med odiagnostiserad ADD kan innebära dagliga utmaningar. Kanske kämpar du med att organisera dina uppgifter, hålla fokus under arbetsdagen, eller hantera tidspress på ett effektivt sätt. Dessa svårigheter kan kännas överväldigande, men det finns hjälp att få. Med en korrekt diagnos kan du börja förstå dig själv på ett djupare plan och få tillgång till verktyg och strategier som kan innebära ett bättre mående i vardagen.

Vårt team av specialiserade läkare och psykologer finns här för att stötta dig genom hela processen av en ADD-utredning. Vi använder de senaste evidensbaserade metoderna för att säkerställa en korrekt och grundlig bedömning av dina symptom och behov. Vår utredning är skräddarsydd för dig, och vi tar hänsyn till din unika livssituation och dina specifika utmaningar.

Genom att välja att göra en utredning får du:

  1. Klarhet – få en tydlig bild av din situation och förstå de underliggande orsakerna till dina svårigheter.
  2. Stöd – tillgång till professionellt stöd och rådgivning för att hantera dina symptom på bästa sätt.
  3. Strategier – lär dig effektiva strategier och tekniker för att förbättra din koncentrationsförmåga, tidsplanering och organisatoriska färdigheter.
  4. Behandling – information om och tillgång till behandling som kan innefatta medicinering, terapi eller andra anpassade interventioner.

Att gå igenom en utredning kan kännas som ett stort steg, men det är en viktig process för att kunna få rätt stöd och anpassningar som behövs för att förbättra din livskvalitet. Med rätt diagnos kan du också få tillgång till hjälpmedel och strategier som hjälper dig att hantera eventuella utmaningar.

Grundläggande information om ADD och utredningsprocessen

ADD, eller Attention Deficit Disorder, påverkar såväl barn som vuxna. Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning är ett viktigt steg för att få rätt stöd och behandling.

Vad är ADD?

Attention Deficit Disorder, eller ADD, är en neuropsykiatrisk nedsättning som karaktäriseras av svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, vilket kan leda till utmaningar i vardagen. ADD är en undergrupp av ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, men utan den utmärkande hyperaktiviteten. Om du upplever att du har problem med koncentrationen, att du lätt blir distraherad eller har svårt att fullfölja uppgifter i din vardag, kan det vara klokt att genomgå en ADD-utredning. Denna process är till för att ge en klarare bild av din situation och eventuella svårigheter som kan påverka din förmåga att hantera dagliga aktiviteter.

Behandling och stöd efter diagnos

Efter att du fått en ADD-diagnos är nästa steg att utforska effektiva behandlingsmetoder och stödstrukturer. Detta kommer att hjälpa dig att hantera din vardag bättre och förbättra både ditt mående och relationer.

Kognitiv beteendeterapi (KBT): En psykologisk behandlingsform där du kommer arbeta med att förstå och ändra beteendemönster och tankesätt som kan vara negativa för dig. Detta kan hjälpa dig att bättre hantera din uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, så du kan fokusera mer effektivt.

Medicinering: Vissa läkemedel kan förskrivas för att hjälpa till att reglera uppmärksamhet och impulsivitet. Exempelvis kan stimulerande eller icke-stimulerande mediciner användas. Vid en fastställd diagnos kan våra läkare hjälpa dig med mediciner.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på några av de vanligaste frågorna angående ADD-utredning. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.

Hur får man en ADD-utredning?

Både den offentliga vården och privata vårdgivare som Svea KBT erbjuder ADD-utredningar. Fördelarna med en privat utredning är att du slipper väntetider. Inom den offentliga vården är det vanligt med flera års väntetider.

Tar ni emot remisser?

Svea KBT kan tyvärr inte ta emot remisser eftersom vi inte är anslutna till regionerna.

Kan ni erbjuda ”second opinion”

Ja! Du är välkommen att kontakta oss ifall du vill ha en second opinion från en tidigare utredning.

Var erbjuder ni utredningar?

Just nu erbjuder vi ADD-utredningar i Stockholm.

Var kan jag få mer information om ADD?

Vi rekommenderar att du läser våra artiklar om ADD och ADD symtom hos tjejer.

Vilka andra NPF-utredningar erbjuder ni?