Megalofobi – symtom – orsaker- behandling

I den här artikeln får du lära dig mer om megalofobi som är en intensiv rädsla för stora föremål såsom fartyg, broar och flygplan

Författare: Lotta Flood.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är megalofobi

Megalofobi är en specifik fobi som innebär en intensiv rädsla för stora föremål. Det kan vara bland annat fartyg, flygplan, broar, stora djur, skyskrapor eller andra typer av stora byggnader. Ofta handlar det om föremål som inte passar den “typiska storleken” som vi annars associerar dem med. Exempelvis en staty som representerar en människa men är mycket större än en människa faktiskt kan vara.

Megalofobi orsakar mycket stress och ångest för den drabbade. Det är vanligt att personen som lider av fobin undviker situationer där objektet kan vara närvarande. Exempelvis att man undviker att kolla på en viss typ av filmer som brukar ha inslag av stora robotar eller djur, eller att en person som blir illamående och får ångest av flygplan kanske undviker flygplatser.

Det är vanligast att denna typ av specifika fobi uppkommer redan i barndomen, men det kan också drabba personer i olika åldrar.

Våra psykologer

Läs mer om våra empatiska och duktiga psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symptom på megalofobi

1. Obehagskänslor

Att kolla, tänka eller prata om det stora objektet väcker obehagskänslor såsom nervositet, rädsla, stress och kan till och med orsaka en panikattack.

2. Undvikandebeteende

Man gör allt i sin makt för att undvika situationer eller platser där det stora objektet är eller kan vara närvarande. Exempelvis att inte gå förbi båthamnar för där kan det finnas stora båtar.

3. Fysiska symtom

I situationer när det stora objektet är närvarande upplever man olika fysiska symtom såsom ökad puls, illamående, yrsel, svettningar, orolig mage och hjärtklappning.

4. Rädsla & ångest

Objekten orsakar intensiv rädsla och ångestpåslag. Man kan känna stress och ångest i närvaron av stora objekt.

5. Flyktbeteende

En närvaro av de stora objekten väcker ett starkt behov av att fly från situationen som man befinner sig i. Läs om flyktbeteende

Vad orsakar megalofobi?

Man vet inte exakt vad som orsakar megalofobin. En teori är att om man varit med om en traumatisk händelse där ett stort objekt har varit inblandat kan stora objekt sedan fortsätta att utlösa stress, rädsla och ångest hos individen. På så sätt bidrar denna händelse till att fobin utvecklas. Fobier kan även vara genetiskt eller uppkomma på grund av förändringar i hjärnan.

Att komma till roten av problemet, det vill säga varför fobin uppstått, kan underlätta behandlingen av fobin. Megalofobi kan vara en orsak till att andra olika psykiska tillstånd utvecklas såsom depression eller ångestsyndrom.

Behandling av megalofobi

Det finns inget medicinskt botemedel för megalofobi men det kan behandlas med något som kallas för exponeringsterapi. Exponeringsterapi är en teknik man använder sig av i kognitiv beteendeterapi (KBT). Under behandlingen av fobi arbetar man både med tankar och beteenden för att minska det känslomässiga påslaget och/eller undvikandet som objekten utlöser. I exponering får patienten chans att på ett kontrollerat och säkert sätt gradvis närma sig det specifika objektet ett flertal gånger tills att det inte längre är så obehagligt eller jobbigt.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om olika fobier