Telefonfobi – när det är jobbigt att lyfta luren

Känner du en stress när telefonen ringer? Skjuter du upp viktiga samtal? Då kan du lida av telefonfobi. Lär dig mer om telefonskräck och hur man kan behandla det.

Författare: Hanna Korner.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är telefonfobi?

Telefonfobi är en ångest som uppstår i samband med samtal eller tanken på att prata i telefon med främmande personer. Det upplevs ofta som en stark oro eller ångest och telefonsamtal undviks i största möjliga mån. Telefonfobi är idag väldigt vanligt, speciellt bland unga vuxna.

Telefonfobi kallas ibland telefonskräck, telefonångest eller invasofobi från det latinska ordet invasit som betyder invaderad och beskriver rädslan som uppstår vid inkommande samtal.

Symptom vid telefonfobi

Symptom kan komma i form av både tankar, beteenden, känslor och fysiska symptom.  

Några vanliga fysiska symptom

 • Förhöjd puls, hjärtklappningar
 • Muntorrhet
 • Rodnad, bli varm eller kallsvettig
 • Andningssvårigheter
 • Yrsel
 • Magont, illamående eller kräkningar
 • Muskelsvaghet eller darrig
 • Kan upplevas som en klump i magen eller halsen

Tankar, beteende & emotioner som kan upplevas

 • Intensiv, ihållande oro och rädsla för att prata i telefon
 • Oro för att göra bort sig
 • Överväldigande tankar att något negativt kommer att hända ’’tänk om jag inte kommer på någonting att säga’’ eller ’’tänk om jag inte kan svara på deras frågor?’’
 • Innan ett samtal så tar tankar om vad man skall säga över, efteråt ältas vad som sades
 • Telefonsamtal undviks, att ringa eller att svara
 • Man dröjer med att svara och skjuter upp viktiga samtal

Våra psykologer

Läs mer om våra empatiska och duktiga psykologer som kan hjälpa dig som lider av fobier och rädslor som hindrar din vardag.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Telefonfobi och social ångest – hur hänger det ihop?

Telefonfobi är nära besläktat med social ångest. Social ångest innebär att man känner ett starkt obehag för sociala sammanhang och har en rädsla för att bli kritiserad, granskad eller bedömd. Man har ofta en oro för att göra bort sig eller förlora kontrollen framför andra.

Vid social ångest och telefonfobi finns ofta en rädsla för det man inte kan kontrollera, och över telefon kan det bli ännu värre då man inte ser personen och kan läsa av kroppsspråket. Man vet inte vad den andra personen tänker eller kommer att säga, och det leder ofta till negativa tankar där man tror att den andra personen kommer tänka något negativt om en själv.    

Behandling av telefonfobi

Fobier kan behandlas på olika sätt. De vanligaste behandlingsmetoderna för fobier är psykoterapi och medicinering. Exempelvis kan fobin behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en effektiv psykologisk behandling som ofta används vid en specifik fobi så som telefonfobi. I KBT arbetar man tillsammans med en terapeut med både tankar, beteenden och känslor som vidmakthåller besvären. Man arbetar också för att minska känslomässiga påslag och undvikandet, främst genom något som kallas för exponering.

Exponering
Exponering är idag den metod som anses ha störst effekt vid fobier. Vid exponering så får man på ett kontrollerat sätt gradvis närma sig det specifika objektet/situationen som man är rädd för ett flertal gånger, tills att ångesten minskar.

Här kan du läsa mer om behandling av fobi.

Så kontaktar du bäst någon med telefonfobi – 3 tips

Känner du någon som lider av telefonfobi? Här kommer 3 tips på hur du kan underlätta kommunikationen över telefon.

 • Bestäm tid för samtalet i förväg
 • Skicka iväg ett meddelande innan och förvarna om att du kommer att ringa
 • Börja med att presentera dig själv och ditt ärende om du ringer någon som du inte känner

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Om du lider av en rädsla eller telefonfobi som försvårar för dig i din vardag, är du varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal. Vi rekommenderar då den psykolog och behandling som passar bäst för just dina behov och omständigheter. Vi anpassar alltid behandlingen utifrån din unika situation och dina behov. Våra psykologer är experter inom psykologisk behandling av fobier, och har god erfarenhet av att möta människor med olika typer av rädslor och hinder i vardagen.  

Läs mer om olika fobier