Androfobi – symtom och behandling

Psykolog Wendela Westlin

Författare

Leg. Psykolog Wendela Westlin

Wendela Westlin är Leg.Psykolog med psykologexamen är från Umeå universitet, där hon har fått utbildning inom både KBT och psykodynamisk inriktning. Hon har sedan dess arbetat med både individual- och gruppterapi samt med psykiatriska utredningar.

Vad är androfobi?

Androfobi innebär en överdriven rädsla för män och faller under kategorin specifik fobi. En person med androfobi upplever en stark rädsla eller ångest för män, vilket ofta leder till att personen undviker eller upplever ett starkt obehag i situationer runt män. 

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symptom på androfobi

Känslor och tankar

Rädsla, obehag eller panik vid tanken på eller direkt exponering för män.

Beteenden

Undvikanden av situationer eller platser med risk för exponering för män.

Kroppsliga förnimmelser

De kroppsliga symtomen vid androfobi är liknande som vid andra typer av fobier. Nedan listas de vanligaste symtomen:

  • Yrsel.
  • Torr mun.
  • Illamående.
  • Magont.
  • Kraftig svettning.
  • Snabb andning och hjärtfrekvens.
  • Skakningar och darrningar.
  • Muskelspänning.

Vad kan orsaka androfobi?

Det finns inte alltid en tydlig orsak till varför människor utvecklar fobier. Avseende androfobi börjar ofta rädslan för män i barndomen och kan kvarstå i vuxen ålder. För vissa människor kan en tidigare skadlig eller skrämmande upplevelse med en man under barndomen orsaka androfobi. Dessa situationer kan leda till posttraumatisk stressyndrom (PTSD), såväl som rädsla för män. Personer vars förälder eller nära släktingar har en fobi, eller annan typ av ångestsyndrom, har visat sig vara mer benägna att utveckla en fobi. 

Finns det även fobi mot kvinnor?

Överdriven rädsla för kvinnor kallas gynefobi. 

Behandling av androfobi

En samtalsterapeutisk behandling kan hjälpa dig att hantera de ångestsymtom som du upplever relaterade till fobin. KBT är den behandlingsform som har visat sig ha störst evidens för behandling av fobier. Med KBT lär du dig att identifiera de tankar och beteenden som upprätthåller problematiken.

Du kommer även att få lära dig att ersätta dessa tankar och beteenden med mer hjälpsamma sådana.  En metod som vanligtvis används vid behandling av fobi är exponering. Exponering innebär att du gradvis får möta din rädsla genom kontinuerlig exponering för bilder eller situationer som orsakar symtom. Syftet med detta är att du ska lära dig att tolerera obehaget, vilket på sikt kan leda till att ångesten minskar.

Inslag av mindfulness och hjälp till stresshantering kan även inkluderas i en behandling för fobi. Om du har varit med om traumatiska händelser som leder till en fobi för män kan terapin också behandla känslor, tankar och övertygelser relaterade till din historia och dina upplevelser. Föreligger det en samtidig PTSD med androfobin kan det vara viktigt att även behandla detta genom en PTSD-behandling. Ibland kan också medicinering vara ett alternativ för att minska ångestnivåer.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av fobi?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra fobier