Brontofobi – rädsla för åska

Psykolog Wendela Westlin

Författare

Leg. Psykolog Wendela Westlin

Wendela Westlin är Leg.Psykolog med psykologexamen är från Umeå universitet, där hon har fått utbildning inom både KBT och psykodynamisk inriktning. Hon har sedan dess arbetat med både individual- och gruppterapi samt med psykiatriska utredningar.

Vad är brontofobi?

Brontofobi, även känt som astrafobi, innebär en överdriven rädsla för åska och blixtar. Det drabbar oftare barn än vuxna, men kan i vissa fall fortsätta in i vuxen ålder. Personer med brontofobi upplever en stark rädsla eller ångest inför eller under ett åskväder. 

Symtom på brontofobi

Tankar och känslor

Rädsla, obehag eller panik vid tanken på eller direkt exponering för åskväder.

Beteenden

Undvikanden av situationer eller platser som påminner om åskväder eller där åskväder eventuellt kan uppstå. 

Kroppsliga förnimmelser

Den ångest som personen kan uppleva kan orsaka fysiska symtom, såsom:

  • Bröstsmärta.
  • Yrsel.
  • Diarre.
  • Hjärtslag eller hjärtklappning.
  • Illamående eller kräkningar.
  • Andnöd.
  • Svettningar.
  • Skakningar.

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad orsakar brontofobi?

Det finns inte alltid en tydlig orsak till varför människor utvecklar fobier. Negativa erfarenheter relaterade till åskväder eller andra väderrelaterade negativa erfarenheter verkar i vissa fall vara en bidragande faktor till brontofobi. Personer vars familj har en historia av ångestsyndrom, depression eller egen rädsla för åskväder har också högre sannolikhet att drabbas.

Behandling av brontofobi

Samtalsterapeutisk behandling kan hjälpa dig att hantera de ångestsymtom du upplever och främja en högre livskvalitet.  KBT är den behandlingsform som har visat sig ha störst evidens för behandling av fobier. Med KBT lär du dig att identifiera de tankar och beteenden som upprätthåller problematiken. Du kommer även få lära dig att ersätta dessa tankar och beteenden med mer hjälpsamma sådana. 

En metod som vanligtvis används vid behandling av fobi är exponering. Exponering innebär att du gradvis får möta din rädsla genom kontinuerlig exponering för bilder eller situationer som orsakar symtom. Syftet med detta är att du ska lära dig att tolerera obehaget, vilket på sikt kan leda till att ångesten minskar. Inslag av mindfulness och hjälp till stresshantering kan även inkluderas i en behandling för fobi. Även medicinering kan i vissa fall vara hjälpsamt.

Brontofobi hos barn

Väderrelaterad oro är vanlig hos barn, och barn har högre sannolikhet att drabbas av brontofobi. Du kan försöka hjälpa ditt barn genom att förklara att åskvädret inte kommer att skada dem, bidra med en trygg plats för dem under åskväder, prata om åskväder som en naturlig del av livet och ge dem fakta om fenomenet. Ibland hjälper inte detta, och då kan det vara aktuellt att söka hjälp.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av fobi?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra fobier