Emetefobi (kräkfobi) psykologen förklarar och ger tips

Emetofobi, även känd som kräkfobi, är en psykisk sjukdom som innebär en irrationell och överdriven rädsla för att själv kräkas eller för att bevittna någon annan kräkas. Denna sjukdom kan ha en negativ påverkan på livskvalitén och påverka förmågan att utföra vardagliga aktiviteter.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Hur vet jag om jag lider av emetofobi? – vanliga symtom

Vanliga symtom vid emetofobi:

 • Ångest, obehag eller panik vid tanken på kräkningar eller exponering för situationer som kan leda till kräkningar
 • Hjärtklappningar, andfåddhet, svettningar, domningar, illamående, yrsel, huvudvärk
 • Undvikande av situationer som kan leda till kräkningar, ex. att äta ute eller vara runt andra som är sjuka
 • Överdrivet tvättande och rengöring av händer och ytor

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera från person till person och att vissa kan uppleva mer allvarliga symtom än andra.

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad orsakar emetofobi?

Det är ännu oklart vad som orsakar emetofobi. Forskning har dock visat att negativa upplevelser som uppstår i samband med kräkning, som exempelvis smärta, kan spela en roll i utvecklingen av emetofobi. Forskning har även visat att biologiska faktorer, som exempelvis arv, såväl som miljömässiga faktorer, exempelvis uppfostran, påverkar utvecklingen av emetofobi.

Finns det test?

För att veta om man lider av emetofobi rekommenderas att man tar kontakt med en terapeut eller läkare som kan göra den bedömningen. Skulle man dock vilja göra ett självskattningstest kan man använda sig av ”Emetophobia Questionnaire” (EmetQ-13). EmetQ-13 består av 13 påståenden, med fem olika svarsalternativ, som på olika sätt försöker fånga upp rädslan för att kräkas. Ju högre man skattar på skalan desto högre är sannolikheten att man lider av emetofobi.

Hur behandlas emetofobi?

Behandlingen av emetofobi kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och individuella behov men vanliga behandlingsmetoder inkluderar:

Kognitiv beteendeterapi (KBT):

KBT är den allra vanligaste behandlingen vid emetofobi. Den involverar att identifiera och ändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som är kopplade till fobin. Detta gör man hjälp av något som kallas för ”exponering”, vilket innebär att man gradvis utsätts för situationer som är obehagliga tills de inte längre framkallar samma respons.

Vid just emetofobi kan detta vara en utmaning då det man egentligen fruktar, vilket är att bland annat själv kräkas, kan vara svårt att exponeras för. Under behandlingen fokuserar man därför istället på att exponeras för allt annat man undviker på grund av emetofobin, som exempelvis att äta mat som passerat sitt bäst-före datum.

Läs mer om behandling av fobi.

Medicinering:

Vissa läkemedel kan användas för att tillfälligt lindra besvären vid emetofobi, såsom ångestdämpande medel eller antidepressiva läkemedel. Medicinering erbjuder dock ingen långsiktig lösning på problemen.

Tips för att hantera din emetofobi

 • Öka kunskapen: ju mer du lär dig om emetofobi och dess orsaker, desto lättare kommer det att vara att hantera den. Försök att därför öka din kunskap och sök gärna även stöd hos andra som lider av emetofobi.
 • Utmana rädslan: det är vanligt att människor med emetofobi undviker situationer som kan utlösa rädslan för att kräkas. Genom att göra detta får de aldrig chansen att se att dessa situationer egentligen är helt ofarliga. Försök att därför göra tvärtom och gradvis närma dig det som är obehagligt. Börja med en situation som inte är allt för svår och öka därefter svårighetsgraden.
 • Be om hjälp: många gånger kan det vara svårt att hantera sin emetofobi på egen hand. Tveka därför inte att be andra i din omkrets om hjälp.
 • Avslappningsövningar: avslappningstekniker som djup andning, muskelavslappning eller meditation kan hjälpa dig att slappna av och minska ångest och stress.

Emetofobi hos barn

Det är inte ovanligt att barn utvecklar emetofobi, men det kan trots det vara en utmaning för både barnet och dess föräldrar. Emetofobi hos barn uttrycker sig på i princip samma sätt som det gör hos vuxna; rädsla och obehag vid tanken på eller direkt exponering för kräkningar samt undvikande av situationer som kan leda till kräkningar. Skillnaden är att barn ibland kan ha svårare att själva identifiera eller kommunicera vad det är som orsakar obehaget, vilket gör det svårare för dem att få hjälp.

Emetofobi kan precis som hos vuxna orsakas av traumatiska upplevelser men kan också bero på biologiska och miljömässiga faktorer. Som förälder är det viktigt att informera barnet om emetofobi på ett lugnt och stödjande sett. Det är också viktigt att informera barnet om att kräkningar enbart är en naturlig kroppsfunktion som ser till att bli av med något som inte är bra för kroppen.

Det är också viktigt att inte hjälpa barnet att undvika situationer som på olika sätt kan leda till kräkningar utan istället gradvis utsätta sig för dem. Om barnet har svårt att reglera ned sin ångest kan det vara en bra idé att hjälpa barnet med olika andnings- och avslappningsövningar.

När bör jag söka hjälp?

Det kan vara dags att söka professionell hjälp när:

 • Din emetofobi skapar stora begräsningar i ditt liv
 • Din emetofobi orsakar intensiv rädsla, ångest eller obehag som du har svårt att hantera
 • Du testat att hantera emetofobin på egen hand utan att se någon förändring

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av emetofobi?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra fobier