Talassofobi – symtom – orsaker – behandling

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är Talassofobi?

Talassofobi innebär en stark fobi och rädsla för djupt vatten tex hav, vilket orsakar ångest och panik som är oproportionerlig till riskerna. Andra vanliga benämningar är hydrofobi, vattenskräck, vattenfobi eller vattenrädsla.

Talassofobi klassas som en specifik fobi och debuterar vanligen under barndomen. För att bli diagnostiserad krävs det att fobin har förekommit under minst 6 månader.

Att leva med talassofobi kan innebära stort inskränkande i vardagslivet. För många människor kan fobin kännas skamfylld och leda till en känsla av utanförskap. Endast bilder av hav kan vara triggande och väcka starka fysiologiska samt emotionella reaktioner, liksom tankar, filmer eller tv-spel som involverar djupt vatten. 

Läs om våra psykologer

Om du är intresserad av att läsa mer om våra psykologer på Svea KBT kan du följa länken nedanför.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

13 vanliga symtom vid talassofobi

 1. Tryck över bröstet
 2. Hjärtklappning
 3. Svettningar
 4. Andnöd
 5. Yrsel
 6. Smärta
 7. Panik
 8. Hyperventilering
 9. Djupare och snabbare andning
 10. Katastroftankar om att något farligt ska inträffa
 11. Oro över att drunkna
 12. Rädsla för havsdjur
 13. Ångest och oro

Vanliga beteenden vid fobi för djupt vatten

 • Undvika att följa med till stranden
 • Hitta på ursäkter för att slippa bada
 • Att endast bada om man ser botten
 • Att endast bada i det grunda vattnet
 • Undvika att doppa huvudet under vattnet
 • Att titta bort vid djupt vatten på filmer
 • Bada med kläder eller våtdräkt
 • Endast bada om man är tillsammans med flera personer
 • Vägran att se på bilder med hav

Varför drabbas man av talassofobi?

Orsaker till att man utvecklar talassofobi kan bero på ett flertal olika faktorer, dels genetiska, dels miljömässiga.

Från ett evolutionärt perspektiv kan genetiken bidra till en rädsla för djupt vatten. Alla människor har ett medfött biologiskt system som varnar oss för faror. Hur starkt vi upplever rädsla är till viss del också ärftligt.

För många har fobin utvecklats till följd av en skrämmande eller traumatisk upplevelse i relation till vattnet, exempelvis att man själv varit nära att drunkna, eller sett någon annan person farit illa till havs.

Fobin kan även ha uppstått av att man sett filmer där folk har drunknat, snorklat och inte fått luft, surfat och gjort sig eller blivit uppätna av en haj.

Behandling av talassofobi

Exponeringsbehandling In vivo exponering innebär att man under trygga förutsättningar gradvis närmar sig det man är rädd för. Detta brukar vara som mest effektivt vid behandling av fobier. Syftet är att man ska lära sig stå ut i obehaget.

Vid interoceptiv exponering utsätter man sig för de ångestframkallande kroppsliga reaktionerna. Syftet är att man ska få en ny erfarenhet av ångestreaktionerna, att öka toleransen för dessa och att inte ta till med undvikande- eller säkerhetsbeteenden.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) – I KBT får man identifiera tankar, känslor och beteenden som triggar men även vidmakthåller rädslan. Man får möjlighet att utmana sina negativa tankar och prova att hantera rädslan på nya, mer funktionella sätt. Avslappningsövningar och känsloreglering är även vanliga inslag.

Mediciner – Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förstahandsvalet vid specifik fobi. SSRI hjälper till att minska ångest och oro, och kan fördelaktigt kombineras med psykoterapi, som exempelvis KBT.

Hypnosterapi – Under en hypnos går man in i ett avslappande tillstånd, vilket syftar till att förbättra sinnet och fördjupa kontakten med ens inre.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av talassofobi?

Lider du av en fobi eller rädsla som hindrar dig i vardagen och som får dig att må dåligt? Vi på Svea KBT har god erfarenhet av att möta människor med olika former av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera psykolog och terapi för dig. Vi anpassar behandlingen utifrån just dina behov.

Läs om andra fobier