Tandläkarskräck – symtom – orsaker – behandling

Tandläkarskräck är en ångest eller rädsla för att besöka tandläkaren på grund av de instrument och verktyg som används under besöket och den smärtan som kan upplevas under behandlingen.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är tandläkarskräck?

Tandläkarskräck är en stark rädsla och ångest för att besöka tandläkaren på grund av de instrument och verktyg som används under besöket och den smärtan som kan upplevas under behandlingen. Tandläkarskräck brukar även kallas för tandvårdsrädsla då det sällan är tandläkaren man faktiskt är rädd för utan snarare besöket och vad det kan innebära. Symptomen varierar från mild till svår och kan inkludera känslor av rädsla, panikattacker, illamående, huvudvärk och yrsel.

Tandläkarskräck kan förhindra personer från att söka tandvård vilket i sin tur kan leda till problem med tandhälsan som karies och tandlossning. Tandläkarskräck är vanligt förekommande och drabbar upp till 20% av befolkningen. Många personer kan uppleva en mild form av tandläkarskräck, medan andra kan ha en mer allvarlig form av ångest.

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Skillnaden mellan tandläkarskräck och tandläkarfobi

Tandläkarskräck och tandläkarfobi är två olika tillstånd, även om det ofta används omväxlande. Tandläkarskräck handlar om att uppleva obehag vid tanken på att besöka tandläkaren och genomgå behandlingar.

Tandläkarfobi däremot är en djup och intensiv rädsla inför tandläkarbesöken som kan påverka patientens liv på ett allvarligt sätt och leda till ett mönster av undvikande. Personer med tandläkarfobi kan t.ex. undvika tandläkarbesök helt och hållet, trots att de har akuta besvär medan personer med tandläkarskräck kanske ändå tar sig till tandläkaren när det verkligen behövs.

Orsaker till tandläkarskräck

Det kan finnas många olika orsaker till att man utvecklar tandläkarskräck, men här är några av de vanligaste:

Tidigare erfarenheter

Har man tidigare haft en obehaglig eller smärtsam tandläkarupplevelse finns det en stor risk att detta skapar en rädsla inför framtida besök vilket i sin tur leder till ett undvikande.

Kontrollförlust

För vissa handlar tandläkarskräcken om en rädsla att överlämna kontrollen till någon annan, i detta fall tandläkaren. För dessa människor kan även andra typ av besök, som exempelvis läkarbesök, upplevas som obehagliga.

Borrning

Ljudet och vibrationerna som skapas vid borrning kan skapa rädsla och obehag hos vissa människor som kan resultera i tandläkarskräck.

Psykisk ohälsa

Personer som lider av ångest eller stress kan vara mer benägna att utveckla tandläkarskräck på grund av ökade känslor av oro och nervositet.

6 Tips för att lindra din tandläkarskräck

  1. Försök att utsätta dig själv för så mycket tandvård som det bara går, undvikandet förvärrar enbart rädslan
  2. Kommunicera din ångest och oro till din tandläkare
  3. Ta med en familjemedlem eller vän
  4. Be om bedövning om det anses vara aktuellt
  5. Använd avslappningstekniker
  6. Hitta olika sätt att distrahera dig själv under besöket

Behandling för tandläkarskräck

Psykoterapi

Tandläkarskräck kan behandlas med hjälp av olika tekniker, bl.a. psykoterapi. En vanlig metod som används är kognitiv beteendeterapi (KBT). Under behandlingen får patienten, med hjälp av terapeut, lära sig att identifiera och hantera negativa tankar och känslor som kan uppstå vid och inför tandläkarbesöken.

Behandling av tandläkarskräck i Stockholm

Svea KBT erbjuder behandling av tandläkarskräck i Stockholm. Du får träffa en av våra psykologer för terapi och behandling. Genom KBT kommer vi att arbeta för att minska dina besvär i samband med tandläkarbesök.

Behandling av tandläkarskräck i Göteborg

Svea KBT erbjuder behandling av tandläkarskräck i Göteborg på vår mottagning i Brunnsparken. Välkommen att kontakta oss för vidare information.

Lustgas och narkos

En annan vanlig behandlingsmetod vid tandläkarskräck är lustgas (kvävgas) och narkos. Lustgas är ett säkert och effektivt hjälpmedel vid tandläkarskräck då den minskar ångesten och smärtan under tandläkarbesöket. Det administreras genom en mask som patienten bär över näsan och ger en känsla av avslappning.

Narkos används i mer sällsynta fall och ger en djupare form av sömn och avslappning under tandbehandlingen. Det är viktigt att notera att KBT är en långsiktig och mer permanent lösning på tandläkarskräck medan lustgas och narkos är tillfälliga lösningar som enbart hjälper patienten att klara av det aktuella tandläkarbesöket.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av tandläkarskräck?

Hos Svea KBT har vi erfarna psykologer som är specialiserade på att behandla olika psykiska besvär med hjälp av psykologiska metoder. Om du lider av tandläkarskräck är du välkommen att kontakta oss för en första bedömningssession. Vi är här för att stödja dig på vägen mot att övervinna din rädsla och få den tandvård du behöver.

Läs om andra fobier