Unga företagare

Företag och arbetsgivare

Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön, anställdas hälsa och produktionsbortfall.

Det som kännetecknar bra företagshälsovård är kunskapen och kompetensen kring förhållandet mellan arbete och hälsa.

 

På SVEA KBT arbetar våra psykologer på flera olika plan och insatserna sker på såväl individnivå som på grupp- och organisationsnivå.

 

Exempel på tjänster som  SVEA KBT erbjuder:
 

  • Arbetsanpassning och rehabilitering

  • Krisstöd

  • Livsstilsfrågor

  • Organisations- och ledarskapsfrågor

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Utbildning