Hypnofobi – symtom – orsaker – behandling

Hypnofobi innebär en överdriven och intensiv rädsla för att somna och förlora kontrollen över sinnesförnimmelserna eller att dö under sömnen. Rädslan leder ofta till ett stort undvikande som både försämrar livskvalitén och påverkar hälsan negativt men precis som vid andra fobier finns det saker man kan göra för att bli av med besvären.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vanliga symtom vid hypnofobi

Symtomen man upplever vid hypnofobi är samma som vid andra typer av fobier. Nedan listas de allra vanligaste:

 • Hjärtklappningar
 • Andfåddhet
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Svettningar
 • Bröstsmärtor
 • Magont
 • Katastroftankar
 • Ångest
 • Oro

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad orsakar hypnofobi?

Det är inte helt klart varför vissa utvecklar hypnofobi. Vanligtvis beror det på en kombination av miljö- och genetiska faktorer. Har man varit med en negativ upplevelse i samband sömnen eller har andra i familjen med hypnofobi är risken högre att man själv utvecklar det.

Har man någon typ av sömnrelaterad problematik, som exempelvis sömnparalys eller mardrömmar, är risken också högre att man utvecklar hypnofobi. Generellt är det även fler kvinnor än män som utvecklar hypnofobi men det är ännu oklart vad det beror på.

Behandling av hypnofobi

Psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den terapiform som har störst evidens för specifika fobier, vilket då inkluderar hypnofobi. Under behandlingen arbetar man mycket med att identifiera och förändra de tankar och beteenden som vidmakthåller problematiken.

En metod som man vanligtvis använder sig av vid fobi är exponering, vilket innebär att man gradvis närmar sig det man är rädd för med syftet att minska obehaget eller förändra tankemönstret. Exakt hur exponeringen ska gå till är något som diskuteras under behandlingens gång och kan variera väldigt mycket från person till person. Även avslappningsövningar och ”mindfulness-övningar” kan komma att användas under behandlingen om det bedöms vara aktuellt.

Medicinering

Ibland kan medicinering som sömnmedicin, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel också användas för att hjälpa till att minska ångestnivåerna och underlätta sömnen. Det är dock viktigt att notera att medicinering inte är en långsiktig lösning för hypnofobi, utan bör endast användas i kombination med terapi och andra behandlingsmetoder.

När bör jag söka hjälp?

Om hypnofobi försämrar din livskvalité eller försvårar din vardag kan det vara aktuellt att söka professionell hjälp. Genom psykoterapi kan du få de verktyg som krävs för att hantera rädslan och återfå en normal sömnrytm, vilket kan ha positiv effekt på ditt välbefinnande såväl som din hälsa.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs om andra fobier