ADHD-utredning för barn

Svea KBT erbjuder privat ADHD-utredning för barn. Om du som förälder misstänker ADHD – ADD hos ditt barn så kan vi hjälpa dig med screening, utredning och diagnostisering. En privat utredning hos oss innebär korta väntetider där barnets och föräldrarnas behov alltid står i centrum.

Boka utredning

Alla utredningar inleds med en gratis konsultation där vi ger dig inledande information och svarar på frågor. Du bokar konsultation genom att fylla i formuläret. Du kan även kontakta oss om du har allmänna frågor.

Pris ADHD-utredning barn

Den totala kostnaden för en privat ADHD-utredning för barn är 30 900 kr.

Kostnaden är uppdelad i 2 delar.

Alla utredningar inleds med ett första screeningsamtal med en psykolog som kostar 2400 kr. Om det finns misstanke om ADHD hos barnet fortsätter man till själva utredningen och betalar då den resterande summan, det vill säga 28 500 kr.

Du kan välja att betala genom faktura eller kort. Vi erbjuder även delbetalning genom vår betalpartner.

Screeningsamtal

2400 kr

Alla utredningar inleds med ett screeningsamtal.

Utredning

28 500 kr

Vid misstanke om ADHD startar utredningen

Om ditt barn visar tecken på svårigheter som konsekvent påverkar deras sociala interaktioner eller deras prestation i skolan, kan en utredning vara aktuell för att bedöma om dessa utmaningar beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, ADD, Autism eller IF. En grundlig utredning är nödvändig för att fastslå varför ditt barn upplever problem. En diagnos kan också ligga till grund för en skräddarsydd behandlingsplan som passar just ditt barns behov beroende på diagnos

Varför ska du göra en privat utredning?

De offentliga vården i Sverige är kompetent och det arbetar väldigt duktig vårdpersonal inom de olika instanserna. Men problemet är att det är konstant långa köer och resursbrister vilket gör att det är vanligt med flera års väntetid på att göra en utredning.

Under den här väntetiden är det svårt för barnet och familjer att få det stöd som behövs eftersom det saknas en medicinsk diagnos. Det gör att barnet och ni som familj kan behöva utstå onödigt lidande och frustration.

Läs om föräldrar som berättar om sina erfarenheter i den offentliga vården jämfört med en privat utredning.

Min son var alltid duktig i skolan men hade svårt att få och behålla vänner. Han satt ofta ensam i sitt rum, och lekte själv i skolan. Vi var oroliga men han verkade må bra och klarade av skolan. Fram tills han blev 12 år – då började han känna sig utanför, ville inte vara med på vissa lektioner och blev mer och mer ensam.

Han började få svårt att äta och ville inte vara med på saker han tidigare tyckte var kul. Vi blev väldigt oroliga och ville få en utredning, men skolan sa nej. Han klarar sig ju så bra med betygen att det inte behövs, sa dem. Det var först när hans frånvara blev så pass stor som skolan stöttade i beslutet om utredning.

Det tog 3 år från start till diagnos, och med facit i hand skulle vi gjort det både tidigare och privat istället. Han fick Autism, och nu med rätt stöd från psykolog och föräldrakurser som vi fått gå så mår han mycket bättre och vi vet hur vi kan tänka och agera som föräldrar. Han har nu en nära vän som han trivs bra med och vill bli programmerare när han blir stor.”


– Peter, son med Autism (Autismspektrumtillstånd AST) som hade som högst 75 % frånvaro i skolan

Jag flaggade för att min son behövda utredning redan när han var 7 år gammal, men skolan ville inte hjälpa till. Efter många tuffa år av misslyckanden i skolan, och tjat från mig så lyssnade dem. Min son ställdes i kö när han var 12 år men det tog 2 ytterligare år innan vi fick diagnosen – och först då fick han det stödet han behövde.

Jag hade utan tvekan gjort utredningen privat och bekostat den själv för att ha få snabbare svar! Tänk om jag vetat det när han var 7 år – och så hade vi haft diagnosen 2 månader senare. Då hade han fått hjälp i skolan, stöd av psykolog och mått bättre så mycket tidigare. Mitt råd till alla föräldrar är att göra det privat, få utlåtandet snabbt och ge ert barn stöd så fort som möjligt!

– Anna, son med ADHD (som även ledde till depression innan diagnosen kom)

Min dotter var 16 år när vi påbörjade vår resa mot en utredning. Hon hade haft problem i skolan länge och började även isolera sig. Vi hade aldrig kunnat ana att det skulle ta så lång tid och när det gått över 1,5 år utan ens ett första samtal började vi känna oss stressade att hon ens skulle hinna innan hon blev vuxen.

Efter många påtryckningar lyckades hon få diagnosen strax innan sin 18-års dag. Det var väldigt påfrestande för hela familjen under den här tiden och min dotter började även självskada och ville inte gå till skolan. Om vi bara fått hjälp tidigare att det inte behövt bli så. Efter diagnosen fick vi testa mediciner men hon behövde även psykologiskt stöd vilket uteblev från regionen men denna gång tog vi beslutet att gå till en privat psykolog snabbt när vi märkte att regionen inte skulle hjälpa och nu mår hon mycket bättre.

Hon förstår sig själv och sina behov – och har hittat vänner som uppskattar henne. Hon studerar just nu på Komvux för att plugga upp betygen hon missade sista åren. Jag är så stolt över henne och hon mår bra nu, men jag önskar ju såklart att hon inte behövt må så dåligt så länge. En diagnos och svar snabbt hade hjälpt henne och förhoppningvis räddat de sista åren i skolan och hennes mående.”

– Elisabeth, dotter med ADHD (som självskadade i flera år)

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk diagnos som karaktäriseras av svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Denna diagnos kan påverka barn och ungdomar i olika grad och visas genom en rad symtom.

ADHD-symtom hos barn

Barn med ADHD kan uppvisa en mängd symtom som varierar från individ till individ. Vanligt förekommande symtom inkluderar:

  • Överaktivitet (hyperaktivitet): Barnet kan ha svårt att sitta stilla, kan ofta känna sig rastlös och visa ett överflöd av energi.
  • Impulsivitet: Vanliga beteenden kan inkludera svårigheter med att vänta på sin tur, avbryta andra och agera utan att tänka på konsekvenserna.
  • Uppmärksamhetsproblem (ouppmärksamhet): Koncentrationssvårigheter där barnet kan ha svårt att fokusera på specifika uppgifter och lätt distraheras.

För att ställa en diagnos behöver symtomen ha pågått under en längre tid, och påverka barnets funktion i minst två livsområden, såsom i skolan och i hemmet.

Neuropsykiatriska aspekter av ADHD

ADHD är inte enbart beteendemässiga symtom, utan beror på biologiska faktorer i hjärnans funktion. Diagnosen ADHD innebär vanligtvis att det finns en olikhet i hjärnans signalsystem som påverkar din förmåga att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå. En diagnos ställs oftast genom en kombination av kliniska bedömningar, psykologiska tester och intervjuer med dig, ditt barn och ibland skolpersonal.

Utredningsprocessen för ADHD hos barn

När du som vårdnadshavare misstänker att ditt barn kan ha ADHD, är nästa steg att starta en neuropsykiatrisk utredning. Denna utredning är avgörande för att ställa en korrekt diagnos och för att planera för det fortsatta stödet. Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos av ADHD inte görs enbart baserat på ett test eller frågeformulär, utan det är den samlade bilden av barnet i olika situationer och över tid som är avgörande. Hos Svea KBT möter du alltid erfaren personal med specialistkompetens i form av erfarna psykiatriker och psykologer.

Stegen i en neuropsykiatrisk utredning

Screening

Varje NPF-utredning inleds med ett screeningsamtal hos en psykolog. Under screeningsamtalet gör psykologen en första bedömning av ditt barns förmågor, utmaningar och eventuella svårigheter.

Om psykologen anser att den inledande screeningen ger indikationer på NPF så kommer du att få underlag som kan hjälpa dig att ta beslut om ni ska fortsätta med en hel utredning. Det här steget är obligatoriskt och utförs i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för att undvika en hel utredning om det är uppenbart att barnets problematik inte är relaterat till neuropsykiatrisk nedsättning.

Vad ger en screening svar på?

  • En screening ger dig som förälder ett underlag för att besluta om du vill fortsätta och genomföra en hel neuropsykiatrisk utredning

Utredningen

Utredningen genomför av både psykiatriker och psykologer, där man genomför en kognitiv testning, en läkarundersökning samt går igenom barnets symptom utifrån intervjuer med barnet, föräldrarna och skolan. Psykiatrikern och psykologen sammanställer sedan allt och ser om det finns underlag för att kunna ge en diagnos.

Samverkan med skolan och föräldrar

En viktig del av utredningsprocessen är samverkan med skolan om barnet är i skolåldern. Genom att lärare delger sin observation och utvärdering av barnets beteende och förmåga att genomföra uppgifter, kan en mer omfattande bild av barnets situation ges. Utredningen innefattar också föräldrasamtal som bidrar till förståelsen av barnets utveckling och föräldraskapet.

Diagnostisering och efterföljande stöd

Om diagnosen ADHD ställs, får du som förälder råd om psykologisk behandling, hjälp med eventuell medicinering och annat stöd som kan vara till hjälp. En ADHD-diagnos kan också underlätta för planering av pedagogiska strategier och anpassningar i skolan för att stärka barnets psykiska ohälsa och livskvalitet.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på några av de vanligaste frågorna angående ADHD-utredning för barn. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.

Vilken ålder är lämplig att påbörja en ADHD-utredning för barn?

Det finns ingen exakt ålder där det är lämpligt att påbörja en utredning. Men symptom för ADHD blir oftast tillräckligt tydliga för att kunna diagnostiseras när barnet är i skolåldern. I vissa fall kan barn vara väldigt hyperaktiva och ha besvär med ilska eller sömn, där det går att göra en utredning för att kunna få tidigare hjälp. Om du är osäker på om ditt barn är i rätt ålder för att kunna göra en utredning är du välkommen att kontakta oss för att få råd. 

Vad är innehållet i en checklista som används vid utredning av ADHD hos barn?

En ADHD-checklista kan inkludera frågor om uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, samt hur dessa beteenden påverkar barnets dagliga liv i olika miljöer. Här kan du se en checklista för adhd hos barn

Var kan man få tillgång till en gratis ADHD-utredning för barn?

Vi på Svea KBT erbjuder privat utredning och du kan se kostnaderna i början av sidan
I Sverige erbjuder den offentliga hälso- och sjukvården ADHD-utredningar för barn. Kontakta lokal vårdcentral eller barnpsykiatrisk mottagning för information om tillgängliga utredningar. Tyvärr är väntetiderna i många regioner upp till flera år.

Vilka tecken eller symtom bör föräldrar vara uppmärksamma på som kan tyda på ADHD hos barn?

Föräldrar bör vara uppmärksamma på tecken som konstant rastlöshet, svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet, impulsivt beteende, och frekventa problem i skolan eller i sociala sammanhang.

Erbjuder ni även utredning för vuxna?

Ja! Här kan du läsa mer om ADHD utredning för vuxna

Erbjuder ni andra NPF utredningar?

Ja! Vi erbjuder även andra utredningar. Här kan du läsa mer om en NPF-utredning och Autism-utredning samt utredning och diagnostisering av ADD.

Var erbjuder ni utredningar?

Just nu erbjuder vi utredningar i Stockholm. Läs mer om ADHD-utredning i Stockholm.