Vad är scenskräck?

Scenskräck (rampfeber eller talarskräck) karaktäriseras av en rädsla inför att uppträda inför publik. Scenskräck uppstår bland annat i situationer där man ska prata inför en större folkmassa, skådespela framför publik, eller uppträda med instrument. Symtom som uppstår vid scenskräck liknar de vid ångest, och kan till exempel vara hjärtklappningar, muntorrhet, svettningar och känsla av obehag.

Scenskräck är inget ovanligt fenomen, och vare sig man är nybörjare eller proffs kan man drabbas av det. Detta till följd av att rädslan av att bli dömd negativt av andra är en underliggande faktor till scenskräcken.

Varför får man scenskräck?

Scenskräck är en universell upplevelse, och uppstår på grund av rädslan att göra fel. Rädslan ökar även på grund av tanken att publiken kommer vara kritiska, dömande och negativt inställda till uppträdandet om det inte är felfritt. Man upplever således scenskräck på grund av att man inte tror på den egna förmågan att prestera, vilket skapar ångest. Detta kan göra att en individ “låser sig” och inte kan uppträda orsakat av den starka ångesten. Scenskräck uppstår på grund av rädslan att bli dömd, och att man är osäker på sig själv.

Social ångest kan också vara en bidragande faktor, till följd av att den karaktäriseras av rädsla eller ångest för att bli kritiserad i sociala situationer. Brist på förberedelse eller press utifrån kan även trigga scenskräcken, därför att man vill uppnå andras förväntningar på en. Tidigare dåliga erfarenheter av att uppträda inför andra kan också trigga stress, ångest och rädsla för den sociala situationen. En ytterligare faktor kan även vara den biologiska, där en stressfull situation (som att stå på scen) kan aktivera “fight or flight” responsen. Varpå detta bidrar till de fysiska symtomen av scenskräck.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Våra psykologer är experter på KBT terapi och att hjälpa och stötta dig som upplever svåra perioder i ditt liv.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för dig som vill minska din scenskräck

Här kommer en lista på olika saker du kan göra för att minska din scenskräck:

  • Gör andningsövningar innan uppträdandet (andas i en fyrkant)
  • Repetera och förbered materialet som ska framföras
  • Använd positiva affirmationer eller positiv visualisering
  • Praktisera mindfulness övningar (till exempel tre-punkts kroppsscanning, där man fokuserar på tre punkter i kroppen och hur de känns för att centrera sig)
  • Acceptera att det är okej om det inte blir perfekt

Behandling för scenskräck

Om du har scenskräck kan behandling bestå av metoder som ACT, mindfulness, positiv psykologi eller KBT. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fokuserar på att förändra och acceptera situationer och erfarenheter man utsätts för. I detta fallet scenskräck, där man hjälper individer att fokusera på nuet, och acceptera de jobbiga känslorna som kan uppstå. Mindfulness kan vara en positiv behandlingsmetod, till följd av att man lär sig vara medveten kring omgivningen och sig själv. Detta gör att man centrerar sig och skapar lugn, vilket hjälper i situationer med scenskräck.

När det kommer till kognitiv beteendeterapi (KBT) finns det olika interventioner som är relevanta för att behandla scenskräck. Exponering används frekvent för att vänja sig vid de situationer som triggar ångest och rädsla.

Vid scenskräck kan exponering vara att fortsätta prata inför en folkmassa, och uppleva att rädslan kommer att avta. Verklighetsprövning kan användas där psykologen och klienten analyserar om negativa förväntningar stämmer överens med verkligheten. Beteendeexperimentet kan även användas för att utmana de känslor och tankar som uppstår vid scenskräck. Här kan klienten till exempel få prata och medvetet göra fel för en mindre grupp människor, för att se om de kommer döma misstaget. Alla dessa övningar är således till för att utmana tankar, dämpa ångest/rädsla inför att prestera samt förändra beteenden kring scenskräck.

Läs mer om fobier och andra rädslor:
Vad är en fobi

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av scenskräck?

Hos Svea KBT kan du träffa psykologer som ger dig nya strategier och verktyg för att hantera när ångest och rädsla framkommer vid scenskräck. Psykologerna är både kompetenta och har lång erfarenhet av att möta och hjälpa individer med varierande problem. ACT, KBT och mindfulness är även några av flera metoder som används vid behandling mot situationer som framkallar ångest. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal, där du matchas ihop med en psykolog som kan hjälpa just dig.

Kontakta oss

Läs mer om andra fobier och rädslor

Referenser

American Psychiatric Association (2013). DIagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). New School Library. Fifth Edition

Persons, J. (2012). The Case Formulation Approach to Cognitive-Behavior Therapy. Guilford press

Scott, S. (2017). Transitions and Transcendence of the Self: Stage Fright and the Paradox of Shy Performativity. Sociology. Volume 51, No. 4, pages 715-731

Studer, R., Gomez, P., Hildebrandt, H., Arial, M. & Danuser, B. (2011). Stage Fright: its experience as a problem and coping with it. International Archives of Occupational and Environmental Health. Volume 84, pages 761-771