Wendela Westlin

Leg. Psykolog
KreativLyhördÖppen

(Tar ej emot bokningar – åter i tjänst 2024)

Jag som psykolog

Som psykolog strävar jag efter att skapa ett klimat som präglas av nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. I terapin är målet att försöka öka förståelsen för dig själv, hitta nya strategier och utforska nya vägar framåt som kan bidra till långsiktig förändring och livskvalitet.

Som metod utgår jag främst från KBT, men kan även arbeta integrativt med inslag av psykodynamisk terapi, ACT eller andra emotionellt fokuserade terapier. Hos mig är du varmt välkommen oavsett vilket skede i livet du befinner dig. Vi kommer att utforska just dina behov och önskningar, och tillsammans sätta upp en personligt anpassad behandling med inslag av de interventioner som jag tror skulle passa dig. 

Mina erfarenheter

Min psykologexamen är från Umeå universitet, där jag har fått utbildning inom både KBT och psykodynamisk inriktning. Jag har sedan dess arbetat med både individual- och gruppterapi samt med psykiatriska utredningar. Jag arbetar med behandlingar för bl a nedstämdhet, olika ångesttillstånd, oro, stress- och utmattningsproblematik, pågående livskris, traumatiska upplevelser, självskadebeteende, låg självkänsla och svårigheter att hantera känslor och relationer. 

I offer therapy in Swedish and English

Wendela tar emot patienter i Göteborg

Tillbaka till psykologer Mail: wendela.westlin@sveakbt.se