Test drogmissbruk

Testa dig själv och se om ditt beteende med droger tyder på ett drogmissbruk. Läs frågorna nedan och välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. Droger är ämnen som påverkar kroppen och tankarna genom att framkalla ett rus eller förändrad sinnesstämning. Tabletter räknas INTE som droger om du fått dem utskrivna av läkare och du tar dem i rätt mängd. Gränsen mellan beroende och bruk kan vara otydlig i vissa lägen, men ett missbruk anses vara fortsatt användning torts negativa och/eller skadliga konsekvenser för dig eller för din omgivning. Men oavsett orsaken så är det viktigt att ta tecknen på allvar.