ADD test

Här kan du göra ett ADD test (Attention Deficit Disorder). Testet är till för både vuxna och barn, flickor och pojkar. ADD är en neuropsykiatrisk diagnos som karaktäriseras av svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och ibland även överaktivitet, även om hyperaktiviteten inte är lika framträdande som vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Vårt ADD-test är utformat för att hjälpa dig att identifiera närvaron av ADD-symptom och inkluderar frågor relaterade till ditt beteende, uppmärksamhetsspann och dagliga funktioner. Testet är utformat av våra psykologer och liknar de tester som är en del av en mer omfattande add utredning. Testet är inte en diagnos utan ett sätt för dig att identifiera möjliga symtom som kan tyda på att du har ADD. För att få en ADD diagnos behöver du genomföra en utredning för ADD.

Läs frågorna nedan och välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig, och hur du har fungerat under det senaste halvåret.