Stresstest

Gör vårt stresstest. Det är totalt 10 frågor i form av olika påståenden som utvärderar graden av stress. Självskattningstestet bygger på KED-skalan som används inom sjukvården för bedömning av stress och utmattning. Efter att du har svarat på frågorna får du en sammanställning med en översiktlig bedömning av din stressnivå. Det finns 4 nivåer som är inga tecken på stress, tecken på stress, stora tecken på stress och tydliga symtom på stress.

Läs påståendena och välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig, och hur du mått den senaste månaden. Tänk inte alltför länge, utan försök att svara det som först känns rätt. Här kan du läsa vår artikel om stress.

Testa dig själv här:

  • Totalt 10 frågor
  • Tid 1-5 minuter att genomföra