Utmattningsyndrom test

Här kan du göra ett självskattningstest för utmattningssyndrom. Testet bygger på KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) som är utvecklat för att mäta hur nära du är att drabbas av en utmattning. Vårt frågeformulär består av 8 frågor och svarspoängen ger en indikation på om du befinner dig i riskzonen. Läs frågorna nedan och välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig, och hur du mått de senaste 2 veckorna. Tänk inte alltför länge, utan försök att svara det som först känns rätt. (läs mer om utmattningssyndrom)