ADHD test

Här kan du göra ett gratis ADHD test online för att utvärdera sina symtom. Det är ett självskattningstest som består av totalt 11 frågor och tar ungefär 1-5 minuter att genomföra. Testet är till för vuxna män och vuxna kvinnor. Resultatet ger en god indikation på olika symtom på ADHD såsom impulsivitet, koncentrationsförmåga, känslor, rastlöshet, prioriteringar och hyperaktivitet. Frågorna bygger på Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) symtom checklist som används inom psykiatrin som för att utvärdera symtom vid misstanke om ADHD.

Har jag ADHD?

För att veta om man har ADHD behövs en ADHD utredning där läkare och psykologer ställer en diagnos. Det här testet ger ingen sådan diagnos utan är endast till för screening av symtom. Men testet kan hjälpa dig att avgöra om du bör söka dig till en ADHD utredning och/eller om du har behov av psykologisk behandling för dina symptom. Svea KBT kan hjälpa dig att genomföra en privat ADHD utredning. Här kan du läsa mer om en privat ADHD utredning.

Vårt ADHD test är kostnadsfritt och helt anonymt att genomföra. Du kan även välja att få svaret skickat till dig som en PDF.
Du kan också göra ett ADHD test för barn: