Psykisk ohälsa test

Här kan du testa dig själv för psykisk ohälsa. Testet bedömer olika aspekter av ditt liv och hur du mår just nu. Alla frågor och utvärderingar har gjorts av våra psykologer för att det ska ge en god indikation på om du bör söka hjälp. Det är samma typ av frågeställningar som används inom vården för att screena för psykisk ohälsa. Läs frågorna noggrant och tänkt tillbaka på hur det varit de senaste 2 veckorna. Tänk inte inte alltför länge utan svara det som först känns rätt. När du har svarat färdigt på frågorna kommer du att få en sammanställning med mer information om varje del du har svarat på. Läs mer om psykisk ohälsa.

Testa dig själv här:

  • Totalt 15 frågor
  • Tid 1-5 minuter att genomföra