Alkoholtest

Alkohol förknippas ofta med fest och glädje men kan också påverka dig och personer runt dig negativt. Om du funderar över din alkoholkonsumtion kan du göra vårt test där du får reflektera över din alkoholanvändning. Det är ett anonymt screeningtest som kan hjälpa dig att avgöra om du konsumerar måttliga, lagom eller för stora mängder alkohol. Svea KBTs test innehåller nio frågor och tar ca 3 minuter.

Läs frågorna nedan och välj det alternativ som stämmer bäst in på dig eller någon närstående angående alkoholkonsumtion. Efter testet får du råd och tips beroende på ditt utfall. Med ett “glas” menas 33 cl starköl, 50 cl folköl, 1 glas vin, 1 litet glas starkvin eller 4 cl sprit, t.ex. vodka.