Autism test

Här kan du göra ett Autism test (Autismspektrumtillståndet) för både vuxna och barn. Testet bygger på Raads 14 och Autism Spectrum Quotient (AQ) som används inom psykiatrin för att utvärdera autism. Frågeformuläret består av 15 självskattningsfrågor och tar ungefär 2-9 minuter att genomföra. Testet ska inte ses som en diagnos utan ska endast användas för att ge dig en indikation på att du uppvisar symtom kopplade till autism. För att kunna ställa en diagnos behöver du genomföra en Autism utredning. Det här testet kan hjälpa dig att besluta om du bör söka en utredning.

Vad är autism?

Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar kommunikation, social interaktion och beteendemönster. Individer inom autismspektrumet kan uppleva varierande svårighetsgrader. Gemensamt är ofta utmaningar i sociala situationer, kommunikation och repetitiva beteenden.

Vad kan ett onlinetest för autism visa?

Testet kan endast ge dig en indikation på att du uppvisar symtom som är kopplat till autism. För att veta om man är autistisk behöves en NPF utredning psykiatriker och psykologer ställer en medicinsk diagnos. Om du är intresserad av en NPF utredning är du välkommen att kontakta oss. Läs frågorna nedan och välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in. Läs mer om Autism

Testet är anonymt och är gratis att genomföra. Du har möjlighet att få testsvaret skickat till din email.