ADHD test för barn

Uppvisar ditt barn symtom på ADHD? Om du misstänker att ditt barn visar tecken på hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter med uppmärksamhet som ofta associeras med ADHD så kan du göra vårt ADHD test för barn. Frågeformuläret är utformat av våra psykologer för att ge en indikation om det finns tecken på ADHD. Det här testet är inte en medicinsk utvärdering. För att kunna ställa en korrekt medicinsk diagnos behövs en ADHD utredning. Men detta test kan hjälpa till att avgöra om ni bör söka en sådan utredning och resultatet kan också fungerar som underlag när du diskuterar med din läkare och psykolog. Läs frågorna nedan och välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in på ditt barn, och hur barnet har fungerat under det senaste halvåret. Svea KBT erbjuder även ADHD utredning för barn.

  • Totalt 11 frågor
  • Tid 1-5 minuter att genomföra
  • Gör även ett ADHD test för vuxen