Känslor vid ADHD

Psykolog Kim Einhorn

Författare

Leg. Psykolog Kim Einhorn

Kim Einhorn är Leg. Psykolog med psykologexamen från Linneuniversitetet och University of Birmingham. Hon arbetar med både KBT och psykodynamisk terapi. Hon föreläser regelbundet om psykiatriska diagnoser.

Hur påverkar ADHD våra känslor?

Våra känslor är budbärare av viktig information som ska hjälpa oss fatta beslut. Men när man har ADHD är det vanligt att man har svårt att bromsa och stå ut med sina känslor, vilket ofta sätter dessa individer i jobbiga situationer, där man lever ut sina känslor och kanske säger något man sedan kommer att ångra.

ADHD är inte en psykisk sjukdom och individer med ADHD uppfattar och lever i verkligheten på samma sätt som personer utan diagnosen. Men hyperaktiviteten och impulsiviteten kan påverka ens känsloreglering; mer specifikt kan det vara svårt att hålla emot känsloutbrott, bara för att några minuter senare behöva bemöta omgivningens såväl som ens egna reaktion och frustration. Detta skapar en negativ spiral av utbrott och följande ursäkter.

Varför påverkar ADHD känslor?

Man kan tänka på den mänskliga hjärnan som fylld med volymknappar, volymen kommer att gå upp och ned under dagen. Om vi tar motivation som ett exempel, i början av dagen kanske volymen är lite lägre, man dricker kaffe och äter frukost och märker ganska snabbt hur volymen går upp.

Man går till jobbet och är motiverad och har fint fokus. Efter en tid kanske man märker hur motivationen går ner lite, man kanske blir lite hungrig eller trött. Så man fyller på med energi, äter lunch och dricker kaffe och märker hur volymen går upp igen. Så fungerar det för de flesta, mer eller mindre.

När man har ADHD eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsvariation så fungerar ens volymknappar lite annorlunda. Man kan ha svårt att få upp volymen på morgonen, kaffe eller frukost hjälper inte riktigt för att hitta motivationen. Likaså när volymen väl har gått upp så är det som att den ”rostar fast” där. Man har svårt att få ner volymen när den väl gått upp, man känner inte på samma sätt av tröttheten eller hungern så man kör på. Tills volymen går från max till noll och denna skiftning sker väldigt snabbt.

Det här kommer att påverka ens motivation men också andra delar av livet. Och dessa volymknappar kan förklara känsloreaktionerna hos många individer med ADHD, hur volymen går snabbt från låg till max medan för andra kanske volymen går från låg till mellan innan den går upp till max. Att känna sig som en känslomässig berg- och dalbana är mer regel än undantag vid ADHD, specifikt när det kommer till kvinnor med ADHD.

Det är inte ovanligt att just denna ovetskap om hur ens känslor kommer vara en dag eller de snabba svängningarna av ens känslor under dagen som är en av anledning till att många, framför allt kvinnor, söker en ADHD-utredning. Många av dessa har en önskan om att slippa känna något överhuvudtaget.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta vid ADHD och de utmaningar som det innebär.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för hantering av känslor vid ADHD

  • Lär känna dig själv: Skapa förståelse för dina känslor, lär dig att känna igen dina känslor och hur de känns i kroppen. Analysera dina beteenden – vilka situationer orsakar vilka känslor och vilka alternativa beteenden kan du använda under dessa.
  • Lär dig att förklara dig själv för andra: Skapa medvetenhet hos din omgivning om hur du brukar agera och lär er tillsammans att hitta verktyg för att förhindra känsloutbrott.
  • Acceptera dig själv: När man har ADHD känner man i mångt och mycket starkare; man är inte irriterad, man är förbannad. Likaså är man inte ledsen; man kan känna att hela världen går under. Men likaså kan en kram ge all styrka tillbaka, och när man älskar så gör man det med hela kroppen. Det är okej att visa känslor, och det är okej att känna alla dessa saker.
  • Lär dig att sätta ord på dina känslor: Ibland lever vi ut känslor när vi egentligen behöver lära oss att sätta ord på dem och förklara dem.
  • Följ din menscykel: Ladda ner en app eller följ din menscykel i kalendern och notera hur du mår varje vecka. Ser du någon skillnad två veckor innan mensen är det för att hormonbalansen är annorlunda, och personer med ADHD är extra känsliga för detta.
  • Ta hjälp av någon som förstår känslor och ADHD: Ofta kan man behöva hjälp och stöd för att förstå sig själv bättre. En utomstående person som hjälper en att analysera sina känslor, tankar och fungerande. Då finns vi på Svea KBT här för att hjälpa dig förstå dig själv bättre.

Kärlek och ADHD

Snabba känsloväxlingar vid ADHD kan leda till att man snabbt känner intensiva känslor så som kärlek. Vilket i sin tur leder till att man intensivt går in i nya relationer och en ny kärlek kan bli som ett hyperfokus för personen med ADHD, allt man vill är fokusera på den nya personen och relationen. Impulsiviteten kan i sin tur leda till att man vill hitta på massor av nya saker och man ställer tusen frågor för att lära känna individen i fråga.

Men när hyperfokuset släpper, när volymen går från max till minimum kan känslorna svalna av och det går oerhört snabbt, för individen med ADHD och partnern som i sin tur kan börja ställa sig själv frågor kring vad det var som hände och börja tvivla.

Medvetenhet om detta, en självinsikt för personen med ADHD, såväl som att kunna förklara detta för partnern kan underlätta dessa situationer då både personen med ADHD och partnern annars riskerar att bli sårade.

Att vara anhörig till någon med ADHD eller vara i en kärleksrelation med någon som har ADHD kan vara en utmaning. De snabba känsloväxlingarna och okunskapen om när vilka känslor ska blossa upp kan leda till utmanande situationer för partnern såväl som för individen själv som ofta känner att hen blir missförstådd och omgivningen ställer orimliga krav.

ADHD och sexuella relationer

ADHD kan också påverka sexuella relationer. Vi vet idag att oplanerad graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar och sexuell utsatthet är vanligare hos individer med ADHD. På grund av hyperaktivitet och bristande impulskontroll kan det leda till att man ibland gör saker och tänker sen. Här krävs också en medvetenhet och en inlärning av att stanna upp sina impulser och analysera situationer som kan innebära en fara.

Svårigheter att dölja och visa känslor vid ADHD

Ibland är det svårt att själv vara medveten om vad det är man känner, speciellt när man har ADHD och känslorna skiftar snabbt. Därav kan det bli svårt att visa men likaså att dölja dessa känslor för andra i sin omgivning. Många personer med ADHD beskriver att de känner samma känslor som personer utan ADHD, bara lite mer, individer med ADHD är inte bara glada, de är överlyckliga.

Likaså är de inte frustrerade utan förbannade. De känner samma känslospektra – bara lite mer av allt. Känslorna känner de ofta med hela kroppen och de är snabba och ibland svåra att hantera, för individen själv och för dess omgivning.

Vilket leder till att det ibland kan vara klurigt, att å ena sidan känna så mycket och vilja uttrycka detta men likaså att kunna ha i åtanke vad som är socialt accepterat, vilket leder till att obekväma situationer kan uppstå. Som exempelvis att tappa känslor.

Tappa känslor vid ADHD

ADHD påverkar inte en individs förståelse och begåvning. Många personer med ADHD vet vad de ska göra, de vet hur de ska agera i olika situationer och vilka känslor som är socialt accepterade och inte. Dock är det svårt med impulskontroll, så även om individerna med ADHD har förståelse för hur det är rimligt att agera i en situation är det inte alltid så de agerar. De misslyckas med att agera korrekt.

De tappar känslor i situationer som inte är rimliga, de visar för mycket eller för lite och det går snabbt. Att veta vad man ska göra men ändå inte kunna göra i enlighet leder till att många individer med ADHD känner att de konstant misslyckas. Man misslyckas med att visa rätt känslor i rätt situation. När man gång på gång misslyckas är det inte konstigt att det kommer att påverka ens självförtroende och självkänsla negativt. Likaså att inte veta hur man kommer reagera just denna dag kan leda till att man inte litar på sig själv.

”Jag önskar att jag kunde vakna upp en morgon och bara veta hur mina känslor kommer påverka mig och mina relationer just denna dag. Jag önskar jag kunde lita på mig själv.”

(Citat från kvinnlig patient, 38 år, med ADHD)

Hur påverkar ADHD kvinnors känslor?

För kvinnor tenderar det att bli värre beroende på var i menscykeln man är. Två veckor innan mensen tenderar många kvinnor att känna starkare känslor och framför allt känslor så som olust och nedstämdhet. När hormonerna är i obalans så tenderar känslorna att påverkas i enlighet och detta intensifieras vid ADHD där hjärnans funktioner är påverkade av hormonbalansen.

Ett sätt att underlätta för sig själv är att hålla koll på sin menscykel, genom appar, kalender eller dylikt för att kunna vara en förklaringsmodell till varför de mår som de mår och känner som de känner under samma period, varje månad.

Det börjar med en förståelse för att ens känsloreglering är annorlunda från många andras. En acceptans över detta och konsekvenserna som detta har medfört tidigare. Sedan att lära sig känna igen sina känslor.

För några år sedan hade jag en patient som kom till mig för en ADHD-utredning. Hon sökte utredningen på grund av långdragen depression och känsloutbrott som haft en negativ inverkan på hennes relationer och arbete.
Efter att ha fått diagnosen ADHD började vi arbeta med känslorna. Hon fick lära sig att flagga olika känsloupplevelser i sitt huvud och känna efter hur dessa känns i kroppen. På så sätt kunde hon stanna upp, hejda sina impulser och framför allt skapa en förståelse för vilka känslor som betydde vad och på så sätt kunde hon kontrollera för dessa och minskade situationer där hon tappade känslor. Hon kunde även förklara detta för sin partner och sin chef för att de skulle ha en förståelse och de hittade sätt för dem att kommunicera för att medvetengöra henne av hennes beteenden.

Aggression vid ADHD

Aggressivitet är vanligt hos individer med ADHD, speciellt i ung ålder där forskning visat att pojkar med ADHD är i större utsträckning både verbalt och fysiskt aggressiva än flickor. Dock har studier visat att flickor med ADHD tenderar att vara mer verbalt aggressiva än flickor utan en ADHD-diagnos. Vilket i sin tur leder till en minskad funktionsnivå och kan orsaka problem i relationer.

Ofta är ilska en konsekvens av missförstånd eller av stressiga situationer som är svåra att hantera, många barn såväl som vuxna vänder sig då till ilska. Ibland gömmer sig andra känslor bakom ilska som frustration, rädsla, skam eller sorg för att inte veta hur man ska agera och inte lyckas.

Även om symtom av ADHD inte växer bort finns det hjälp att få för att skapa förståelse för sig själv och agera i enlighet.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig vid ADHD?

Varje person har olika förutsättningar och vi anpassar alltid våra behandlingar baserat på individens behov. Vi erbjuder även privat ADHD utredning där du kan träffa både läkare och psykolog för en ordentlig diagnos om du misstänker att du har ADHD. Om du vill veta mer om behandling eller utredning är du välkommen att kontakta oss så rekommenderar vi hur du går vidare.

Läs mer om ADHD