KBT behandling vid ADHD/ADD

Svea KBT erbjuder behandling av ADHD och ADD med hjälp av KBT. I den här artikeln berättar psykologen Roland Muntoiu lite mer hur vi arbetar med dig som antingen inte uppfyller kriterierna för en diagnos eller dig som har fått en diagnos och behöver hjälp för att klara din vardag bättre.
Psykolog Roland Muntoiu

Författare

Leg. Psykolog Roland Muntoiu

Roland Muntoiu är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom Habiliteringen med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Första steget som psykologen utför är att lära sig mer om hur patientens hjärna fungerar och vilka funktioner som påverkas. Främst brukar det röra sig om hjärnans så kallade exekutiva funktioner, som bl.a. ansvarar för förmågan att ta initiativ, planera, organisera, skapa struktur, hämma impulser och fokusera uppmärksamheten.

Många som får någon av dessa diagnoser har ofta lidit av bristfällig anpassning från omgivningen och därför blir en viktig del av behandlingen att patienten får berätta om sin livshistoria. Vi pratar om svårigheter de har upplevt tidigare samt vilka positiva sammanhang de tidigare upplevt. Det skapar en referensram för både bra och dåliga erfarenheter. Därefter börjar man leta efter specifika verktyg för hur man kan hantera sina svårigheter och utmaningar i vardagen. Det gör att man kan hitta vägar att anpassa sig efter förutsättningarna så att ens styrkor kommer till sin rätt.
Läs även om ADHD hos barn.

Många som får dessa diagnoser har tillgång till en enorm potential och ”produktionskapacitet” när de känner genuint intresse eller inbördes motivation. En viktig del av behandlingen går ut på att hitta vägar till dessa styrkor. Varje person har olika förutsättningar och vi anpassar alltid våra behandlingar baserat på ifrån individens förutsättningar, problemområden och tillgångar.
Läs mer om hur Kognitiv beteendeterapi fungerar.

Boka tid för KBT – behandling

Våra kompetenta psykologer är experter inom KBT och kan hjälpa dig att utveckla strategier och verktyg för att hantera dina problem. Du får en tid inom 3 dagar.

Olivia E
Täby
Christoffer M
Stockholm city
Eva S
Södermalm
Julia L
Vasastan
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Roland M
Göteborg
Andrea W
Södermalm
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Vasastan
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Petra N
Göteborg
Angelica N
Stockholm city
Andrea Ö
Göteborg
Jakob H
Vasastan
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Frida P
Solna
Liselotte S
Kungsholmen
Philippa K
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna
Jasmine P
Vasastan