ADHD paralys

I den här artikeln informerar psykologen Camilla om ADHD paralys. Du får veta mer om vanliga symtom, varför det uppstår samt tips på hur man kan minska sin ADHD paralys.

Psykolog Camilla Norrman

Författare

Leg Psykolog Camilla Norrman

Camilla Norrman har tagit sin psykologexamen vid Umeå universitet och hon är van att arbeta med KBT och ACT. Camilla har även vidareutbildningar i olika typer av traumabehandlingar.

Vad är ADHD paralys

ADHD paralys är ett tillstånd där man blir överväldigad så att tankar och beteenden låser sig. Det kan vara när det känns viktigt att fatta ett snabbt beslut eller komma i gång och ta tag i något viktigt att göra. ADHD paralys kan kännas som en förlamning och kan vara svårt att själv beskriva för omgivning när det händer. För stunden kan det kännas helt omöjligt att besluta vilken tanke eller vilket beteende man ska börja med.

ADHD paralys är inte en formell diagnos, utan ett tillstånd som kan uppstå hos personer med ADHD. Ett vanligt symtom på ADHD är utmaningen att strukturera information, ta in information och uppgifter i flera led och ta beslut eller göra planer baserad på denna komplexa information. ADHD paralys handlar alltså inte om att man inte vill göra det som krävs utan svårigheter att rikta sin motivation och sortera informationen på ett hjälpsamt sätt.

Gör ett ADHD test
Läs mer om ADHD utredning

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa vid ADHD.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symtom på ADHD paralys

Vanliga symtom på ADHD paralys är kopplade till utmaningar att strukturera information, att starta projekt, välja vilken uppgift som är viktigast att börja med, att fatta viktiga beslut, hålla koll på tiden och behålla koncentration en längre tid. Det blir då vanligt att fastna i grubblande och övertänkande. I stället för att välja vilken uppgift att ta tag i först, kan rastlös energi göra att man påbörjar och i snabb takt byter mellan flera andra uppgifter. Det är vanligt att det känns svårt att rikta tanken, hålla kvar den röda tråden i sin berättelse eller att aktivt lyssna på andra. Många beskriver att de svänger snabbt i humör och känsloläge i detta tillstånd och anstränger sig för att undvika, skjuter på eller till och med ignorerar det som triggar ADHD paralys.

Olika typer av ADHD paralys

 • Besluts paralysis – Förlamningen märks här främst i låsningen som hindrar att fatta beslut. Alternativen kan vara för diffusa eller för många och går inte att välja.
 • Uppgifts paralysis – Uppskjutande av uppgifter som man känner sig osäker inför, inte vet hur den ska genomföras, inte är bekväm med eller inte har motivation till. Annat görs i stället och uppgiften blir inte gjorde eller stressas igenom i sista minuten.
 • Mental paralysis – Hjärnan låser sig och blir som en mental blockering när intryck, tankar, känslor och information gör det för svårt att fatta beslut vare sig vad man ska göra, tänka eller säga.

Tips för att minska ADHD paralys

 1. Sortera tankar genom att skriva ned dem
 2. Strukturera uppgifter i att göra lista
 3. Använd visuella hjälpmedel för planering så som kalender, gärna digital där du kan lägga in påminnelser. Kom ihåg att även lägga in pauser och belöningar.
 4. Inför tydliga rutiner i vardagen. Börja med rutiner för sömn, mat, fysisk aktivitet, social aktivitet och nöjsam aktivitet.
 5. Bryt ned aktiviteter i lätta och hanterbara steg.
 6. Gör en aktivitet/uppgift åt gången i stället för en serie av flera uppgifter.
 7. Byt ut målet att det ska bli bäst, till att det ska bli gjort.
 8. Utmana dig att se om uppgiften kan göras annorlunda eller så att den blir lite rolig. Var gärna lekfull eller ha en vänlig tävling med dig själv, kan du göra uppgiften snabbare än förra gången?
 9. Planera in små aktiviteter för att tömma kroppen på rastlösenergi genom att röra på dig.
 10. Bryt längre monotona uppgifter med kortare pauser.
 11. Öka motivation genom att göra aktiviteter tillsammans med någon du tycker om.
 12. Höj motivationen med belöning efter ansträngning.

Hur länge pågår ADHD paralys

Längden på en ADHD paralys varierar. För vissa håller det i en stund, medan andra kan känna sig låsta i flera timmar.

Hur behandlas ADHD paralys?

Med KBT kan man arbeta för att öka förståelse för de situationer som triggar ADHD paralys och få stöd att strukturerat arbeta med att minska symtomen och lättare hantera dem om de uppkommer. 

Hur kan Svea KBT hjälpa vid ADHD?

Hos oss på Svea KBT kan du både få hjälp med utredning av misstänkta symtom på ADHD och stöd att lära dig hantera symtomen och minska lidandet. Boka en tid eller kontakta oss för en konsultation om bästa behandlingsmetod och psykolog lämplig dig och dina behov.

Läs mer om ADHD