Checklista med 15 symtom på ADHD hos barn – råd till föräldrar

I den här artikeln ger vår psykolog en checklista med 15 vanliga symptom på ADHD hos barn samt ger dig som förälder tips och råd för att skapa bättre förutsättningar för ditt barn.
Psykolog Roland Muntoiu

Författare

Leg. Psykolog Roland Muntoiu

Roland Muntoiu är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom Habiliteringen med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Checklista med symtom

Symptomen för ADHD syns redan vid ung ålder, och ett krav för diagnosen ska kunna ställas är att symptomen har varit närvarande sen innan 12 års ålder. Många kan känna igen sig i symptomen i olika perioder av livet, men för att det ska tyda på ADHD behöver symptomen vara närvarande hela tiden.

Vissa med ADHD känner igen sig i alla symptom, vissa i några stycken. Nedan kan du läsa om 15 vanliga symptom hos barn med ADHD uppdelat i ADHD:s tre olika kärnsymptom – svårighet med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

1. Svårt att fokusera

För barn med ADHD kan det vara svårt att hålla kvar koncentrationen på något under längre tid, särskilt om det är något som barnet tycker är tråkigt. Det kan till exempel synas genom att barnet inte verkar som att det lyssnar, eller har svårt att ta till sig längre instruktioner.

2. Hyperfokus

Om det är något som barnet tycker är spännande kan det snarare vara helt tvärtom, då kan det istället hamna i hyperfokus och verka glömma bort hur lång tid den sitter med aktiviteten.

3. Distraktion

ADHD gör det svårt att sortera bort alla sinnesintryck som sker, därför kan man lätt bli distraherad av saker som händer i ens miljö.

4. Rusande tankar

Många med ADHD beskriver att det är rörigt i huvudet på grund av att massa tankar konstant snurrar samtidigt. Det kan också leda till insomningssvårigheter, eftersom det är svårt att varva ned på nätterna.

5. Svårt att sätta igång

Barn och vuxna med ADHD har ofta svårt att sätta igång med aktiviteter och uppgifter. När de väl är igång brukar det gå bra, men startmotorn kan vara lite trög.

6. Svårigheter att avsluta

Det är vanligt att det är svårt för personer med ADHD att avsluta de sista detaljerna i ett projekt. Ofta blir uppgifterna nästan helt klara, men de sista bitarna ligger oavslutade under långa perioder.

7. Ouppmärksamhet på detaljer

Att missa det finstilta är vanligt inom ADHD. Det märks ofta under barndomen genom att det ofta blir slarvfel i skolarbete eller dylikt.

8. Svårt att organisera sig

Barn med ADHD kan ha svårt att organisera sina uppgifter. Det kan synas genom att de har svårt att göra uppgifter som kräver planering i flera led, har svårt att hålla tider och deadlines eller dylikt.

9. Glömska

Barn med ADHD glömmer ofta bort småsaker, såsom tider den ska passa, nycklar, telefoner, vantar eller mössor.

10. Rastlöshet

Barn med ADHD bes ofta om att sitta still, men känner ofta ett pirr i benen som gör att det är svårt att hålla sig på sin plats.

11. Svårigheter med lugna aktiviteter

Även när aktiviteter kräver det har barn med ADHD svårt att utföra dem på ett lugnt och stilla sätt.

12. Social överaktivitet

Barn med ADHD pratar ofta mycket och högt, eftersom de har svårt att notera och korrigera hur de agerar socialt.

13. Irritabilitet

Det kan vara svårt att styra humöret om man har ADHD, och det kan leda till att man har kort stubin och lätt blir arg.

14. Svårigheter med turordning

Barn med ADHD kan finna det uppriktigt plågsamt att behöva stå i kö eller vänta på sin tur.

15. Social impulsivitet

Svårigheter med turordning kan märkas socialt, där en person med ADHD kan avbryta andra eller ha svårt att lyssna för att de är ivriga på att själva få prata igen.

Läs mer om våra barnpsykologer

Våra barnpsykologer är empatiska och erfarna när det gäller barn och ungdomar med ADHD. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din familj.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

ADHD hos barn

De flesta barn har mycket spring i sina ben. De leker, utforskar och lär sig nya saker. Självklart har de ibland väldigt svårt att hålla fokus på vad de gör. Det är naturligt att de inte alltid kan styra hur de känner sig och de kan vara rastlösa eller mer aktiva än vanligt, speciellt i perioder av hög stress. Men för vissa barn är det inte en yttre stress som påverkar och de har konstant svårt att koncentrera sig, sitta stilla och fokusera på en enskild sak, vilket kan ha en negativ inverkan på deras liv. I dessa fall kan det handla om att barnet har ADHD.

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och räknas som neuropsykiatrisk funktionsvariation. Diagnosen har ingenting med intelligens att göra, och räknas inte som en sjukdom. Däremot påverkar den hur vi är, hur vi upplever saker och hur vissa delar av hjärnan fungerar. Alla med ADHD är, precis som alla utan ADHD, egna individer som reagerar på sina upplevelser på olika sätt.

Att hantera sina ADHD betyder alltså att hitta sina styrkor och utvecklingsområden som gäller för just en själv. Många med diagnosen berättar exempelvis om hur de har hittat styrkor i sina symptom, bland annat att de är energiska, kreativa och kan tänka utanför boxen.

När man har ADHD kan det vara svårt att få vardagen att fungera. Särskilt som barn behöver man ofta sitta stilla på lektioner och fokusera på läraren eller inläsningen. De flesta av oss känner igen oss i perioder av skoltrötthet där det var svårt att sitta på sin plats och hålla koncentrationen på lektionerna, men för ett barn med ADHD kan det kännas helt omöjligt.

Även senare i livet är det vanligt att stöta på situationer där symptomen skapar problem, eftersom vårt samhälle är byggt utifrån personer som inte har diagnosen. Förmodligen hade det varit lika svårt att vara den enda personen utan diagnosen i ett samhälle byggt av och för personer med ADHD.

Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?

ADD står för Attention Deficit Disorder, alltså ADHD utan hyperaktivitet. Idag finns diagnosen ADD formellt sett inte kvar, utan heter numera ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsstörningar.

ADD innefattar samma koncentrationssvårigheter som ADHD. Personer med ADD har lätt att drömma sig bort och vara i sin egen värld under perioden, men är inte hyperaktiva. Det gör att man kan hamna i skymundan, eftersom det inte påverkar ens miljö i samma grad. Barn med ADD kan därför hamna mellan stolarna, vilket kan tyvärr kan leda till ängslighet och oro hos barnet.

Att vara förälder till ett barn med ADHD

Barn med en diagnos kan vara krävande, och som förälder är det vanligt att känna sig maktlös, trött eller helt enkelt stressad av allt extra arbete. Man förväntas samordna kontakter med vård och skola, finnas som stöd för ett barn som kräver extra insatser och utöver det få ihop sitt eget vardagspussel med arbete, fritid och relationer. Det är lätt att se varför många föräldrar tycker uppgiften är övermäktig och mår dåligt.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam om din situation. Som anhörig till ett barn med ADHD kan du själv behöva söka stöd för hur du ska kunna hantera din situation, och därmed kunna må bättre i dig själv och också finnas till mer för ditt barn.

5 Tips till föräldrar när barnet har ADHD

Här får du som förälder 5 tips på hur du kan hjälpa ditt barn som har ADHD.

1. Ta hand om dig själv

Det är lätt att glömma bort sig själv som förälder, och livet med ett barn med ADHD kan lätt bli stressigt. Barn modellerar gärna sina egna beteenden efter hur vuxna i deras närhet gör, och ett stressigt hem kan dels få dig som förälder att må sämre, men även öka svårigheterna som barn med ADHD möts av. Se därför till att ge dig själv tid för återhämtning, för både din egen och ditt barns skull.

2. Skapa struktur

Ditt barn kan ha stora svårigheter att skapa en egen struktur, men de flesta med ADHD trivs i att hålla en struktur som har satts åt dem. Genom att sätta en tydlig struktur och hålla fast vid den gör du vardagen enklare, även för dig som förälder.

3. Sätt realistiska förväntningar

Ibland kan det kännas som att det råder anarki i hemmet när barn med ADHD är i farten. Regler kan tyckas tråkiga och svåra att få igenom, men genom att sätta enkla regler och förväntningar på barnet som de klarar av att uppnå kan barnet lära sig struktur och regler inför framtiden.

4. Håll barnet sysselsatt

Ditt barn har mycket energi, det kan vara bra att se till att den energin används till produktiva delar snarare än att barnet sitter rastlöst. Genom att se till att barnet har många fritidsaktiviteter och får hjälpa till med vardagsbestyr så blir barnet stimulerat, och får ofta ett rikare vardagsliv.

5. Ge positiv feedback

Barn med ADHD får ofta ta emot betydligt mycket mer kritik än andra barn, och många vill påpeka hur de inte ska bete sig. Det är viktigt att balansera kritiken med beröm och positiv feedback när barnet beter sig väl, annars blir det svårt för barnet att veta vad som är rätt och fel.

Barn med adhd i skolan

Skolan är en stor del av ett barns liv. Barn med ADHD blir ofta distraherade i stimmiga klassrum, och har svårt att fokusera på lektionerna. Därför är det vanligt att de behöver särskilt stöd av exempelvis en specialpedagog. Barnet har rätt till en individuell skolplan om det behovet finns, och då är det skolans skyldighet att se till att de anpassningarna görs. Var därför inte rädd för att kräva det av ditt barn skola. Som förälder har du också en ovärderlig kunskap om hur ditt barn fungerar, och kan ta del av planeringen som görs för ditt barns skolgång.

För vissa kan vardagen bli alltför svår att få ihop. Om du känner så kan du vända dig till din kommuns socialtjänst för att få särskilt stöd som anhörig. Läs mer här.

Behandling och hjälp till barn med ADHD

På Svea KBT arbetar vi med Kognitiv Beteendeterapi för både barn och vuxna. Här kan ditt barn få prata med en erfaren barnpsykolog, som kan hjälpa ditt barn att lära sig mer om sin diagnos, och hitta strategier som hjälper dem att göra sin vardag lättare.
Träffa en barnpsykolog i Stockholm.
Träffa en barnpsykolog i Göteborg.
Träffa en barnpsykolog i Malmö.
Träffa en barnpsykolog i Uppsala.
Genom att hitta fungerande strategier tidigt, kan övergången till vuxenlivet också bli mycket smidigare. Barn med ADHD brottas även ofta med skam och oro, utan att våga prata om det med någon i sin närhet. Genom att prata med en professionell utomstående kan de få en chans att ventilera sina tankar och känslor, och bearbeta dem på ett konstruktivt sätt.

ADHD behandlas ofta medicinskt, men psykologisk behandling kan hjälpa ett barn att hitta nya mönster som hjälper dem att må bättre och gör dagen mer välfungerande på lång sikt. Oftast erbjuds KBT-behandling för ADHD. Under en behandling får barnet:

  • Lära sig mer om sin diagnos och hur det påverkar deras upplevelser och beteenden i olika situationer.
  • Hitta praktiska strategier för att kunna hantera svårigheter som uppkommer med ADHD
  • Hitta strategier för att hantera starka känslor som tidigare har skapat svåra situationer

Som anhörig kan du få hjälp med stöd i den extra tuffa vardag som kommer med att ha barn med särskilda behov. Det är vanligt att kämpa med tankar om att inte räcka till, oro för sitt barn och ren stressproblematik som kommer av att behöva sätta ihop sin vardag. Genom att träffa en leg. psykolog på Svea KBT kan du få möjlighet att bearbeta dina tankar, och hitta strategier som får din vardag att fungera lättare och ditt mående att bli bättre.

Läs mer om ADHD: