Vanliga relationsproblem vid ADHD

Relationsproblem och ADHD kan ibland vara relaterade. ADHD karaktäriseras av hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetssvårigheter. De här symtomen kan påverka flera områden i livet, och då även hur man fungerar i relationer.

Svårigheterna kan bland annat ta sig uttryck i fler och större konflikter, sämre kommunikation och påverka hushållet. Att inte komma ihåg något som partnern har berättat eller att råka säga något utan att tänka efter kan vara sådant som leder till konflikt. Detta är dock något som grundar sig i svårigheterna som ADHD medför, och inget som personen gör medvetet. Självklart varierar det från person till person vilka specifika problem som förekommer. Viktigt att komma ihåg är även att relationsproblem existerar i olika grad i de flesta relationer, men de kan vara extra utmanande med ADHD.  

Gör ett ADHD test online
Läs mer om vår ADHD utredning

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta neuropsykiatrisk nedsättning samt genomföra utedningar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

10 vanliga relationsproblem vid ADHD

Vanliga relationsproblem vid ADHD kan vara följande:

1. Kommunikationssvårigheter

Det är vanligt att personer med ADHD upplever svårigheter att hålla sin uppmärksamhet vid något. Händelser i omgivningen kan lättare pocka på uppmärksamheten. Om detta sker under ett samtal kan det finnas en risk för att partnern känner sig nonchalerad, vilket kan skapa irritation. Att kommunicera kring olika saker kan därför bli svårare. 

2. Hantering av starka känslor

Impulsiviteten som ofta förekommer vid ADHD kan göra det svårt att hålla inne med starka känslor. Det kan hända att man råkar säga något som inte menas, för att man inte hinner tänka efter. Detta kan leda till att diskussioner blossar upp och blir större än vad som var tänkt, eller att någon blir sårad. 

3. Planering och organisering

Att uppleva problem med att organisera och planera saker som behöver göras i hemmet eller familjen kan vara påtagligt när man har ADHD. Exempelvis att planera matinköp, socialt umgänge, ledig tid eller struktur kring barnen. Detta kan leda till att partnern behöver ta ett större ansvar, och skapa frustration i vardagen. 

4. Sämre tidsuppfattning

Svårigheter att ha koll på tiden är ett vanligt symtom vid ADHD, vilket kan skapa förseningar och missförstånd. Många med ADHD upplever utmaningar med att uppskatta tidsåtgång till olika aktiviteter och kan ha svårt att komma igång eller slutföra en uppgift. Om detta leder till att partnern ofta får vänta eller tjata, kan detta skapa problem i relationen. 

5. Glömska

Svårigheter att minnas namn, platser eller något som partnern har berättat kan påverkas negativt av de koncentrations-och uppmärksamhetssvårigheter som ADHD medför. Det kan också vara utmanande att minnas vardagliga uppgifter som ärenden, att betala räkningar eller sysslor. Detta kan leda till en obalans i relationen som partnern behöver balansera genom att ta större ansvar. Det är även vanligt att irritation uppstår när den ena inte minns vad den andra har informerat om.

6. Sexuella problem

Den sexuella relationen kan påverkas av diagnosen ADHD. Svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet kan påverka intimiteten och närvaron i sexuella sammanhang, och gå ut över båda parter. Den ena kanske har svårt att fullt engagera sig i situationen, medan den andra kan känna sig ignorerad. 

7. Oförstående

Personer med ADHD kan uppleva sig missförstådda i sin diagnos. Att bemötas med en stor mängd tjat och kritik kan skapa en känsla av ständigt misslyckande. Det kan även leda till känslor av besvikelse och till och med förtvivlan. 

8. Svårt att följa rutiner

Problem med att organisera och planera sin tid kan leda till att det blir svårt att upprätta rutiner tillsammans. I det vardagliga livet kan detta bli ytterligare en börda för båda parter i relationen. 

9. Impulsiva beslut

Ibland tas ogenomtänkta beslut när en konflikt innehåller starka känslor. Den ökade impulsiviteten som ADHD ofta innebär kan ibland göra att beslut fattas mer impulsivt. Kanske avbryter personen en diskussion genom att lämna bostaden, eller rentav avslutar relationen. Detta kan leda till att konflikter får större konsekvenser än personen på förhand tänkt sig, och att det blir svårare att bli sams igen.  

10. Orkeslöshet

Personer med ADHD behöver ibland anstränga sig mer för att bibehålla koncentration under en arbets-eller skoldag. Detta kan medföra trötthet och att man inte har önskad mängd energi att ge sin partner vid dagens slut. 

Tips för att hantera relationsproblem vid ADHD

 • Prata öppet om era problem
  Berätta om vilka utmaningar du upplever med ADHD och hur ni tycker att det påverkar relationen. Öppenhet och transparens kan hjälpa till att bygga en stabil grund av förståelse.  
 • Strukturera mera
  Strukturera era sysslor, måsten och tid tydligt. Skapa rutiner som ni båda känner er trygga att bygga ert liv runt. Detta minskar risken för missförstånd och tidskonflikter.
 • Använd hjälpmedel
  Kanske kan rutinerna förtydligas genom att sätta upp en beskrivning av dessa på kylskåpet eller genom påminnelser i mobilen. Scheman med bilder kan också underlätta. 
 • Läs på om ADHD
  Sätt er in i ADHD och vilka styrkor och svagheter som det kan innebära. Genom att öka förståelsen för sig själv och sin partner kan mer rimliga förväntningar skapas. 
 • Fokusera på det positiva
  ADHD kan bidra med många fina egenskaper. Försök fokusera på varandras goda sidor, det är lätt att fastna i negativitet. Kanske kan impulsiva och spontana idéer skapa spänning i vardagen. 
 • Balansera varandra
  Kanske behöver partnern ta lite extra ansvar vad gäller planering, men det innebär inte att personen med ADHD inte kan bidra med något annat minst lika viktigt i relationen. Diskutera kring var ni hade önskat mer avlastning, och sätt ord på det som ni anser att partnern gör bra. 

Att vara partner till någon med ADHD

Att vara i en relation med någon som har ADHD kan innebära att man får ta större ansvar, planera och strukturera det gemensamma livet. Detta kan leda till att man känner sig ensam och ignorerad. Det är inte ovanligt att känna sig övergiven eller nedtyngd av att ständigt behöva påminna partnern om olika saker. Kanske känns det som att gå på äggskal för att inte en konflikt ska blossa upp, eller som att man inte är uppskattad eller älskad i relationen. Detta kan leda till att en förälder-barnrelation utvecklas, där partnern tar mer och mer ansvar för hushållet, räkningar och tidsbokningar. Likt en självuppfyllande profetia kan det göra att personen med ADHD slutar försöka eller känner sig förminskad. 

Hur kan en psykolog hjälpa?

Vi på Svea KBT kan hjälpa till med relationsproblem och ADHD. Våra psykologer kan bidra med verktyg som kan användas för att utveckla er relation, förstå varandra bättre och underlätta vardagen. Välkommen att kontakta oss för mer information eller konsultation. 

Läs mer om ADHD

Kontakta oss

Referenser

Barlow, D. H., & Durand, M. V. (2013). Abnormal Psychology: an integrative approach (7  uppl.). Cengage Learning. 

Gillberg, C. (2014). ADHD and Its Many Associated Problems. Oxford University Press.

Hertz, P. G., Turner, D., Barra, S., Biedermann, L., Retz-Junginger, P., Schöttle, D., & Retz, W. (2022). Sexuality in Adults With ADHD: Results of an Online Survey. Frontiers in Psychiatry, 13, 1-15. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.868278

Wymbs, B.T., Canu, W.H., Sacchetti, G.M., & Ranson, L.M. (2021). Adult ADHD and romantic relationships: What we know and what we can do to help. Journal of Marital and Family Therapy, 47(3), 664-681. https://doi.org/10.1111/jmft.12475