Matmissbruk

Författare: Elnaz Aria
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är matmissbruk?

Matmissbruk, även känt som överätning eller kompulsivt ätande, är en beteendestörning där man äter överdrivet stora mängder mat, ofta snabbt och utan kontroll trots att man inte är hungrig. 

Matmissbruk handlar inte nödvändigtvis om en specifik typ av mat utan kan inkludera överätning av olika livsmedel som salt, fett och socker.

Symtom vid matmissbruk

Några vanliga symtom på matmissbruk:

 • Oförmåga att kontrollera ätandet: Personer med matmissbruk kan ha svårt att sluta äta, även om de känner sig fysiskt mätta.
 • Hämning av känslor: Det är vanligt att använda mat som ett sätt att hantera eller undertrycka negativa känslor som ångest, depression eller stress.
 • Hemlighållande: Människor med matmissbruk kan äta i hemlighet och dölja sitt ätande från andra.
 • Skam och ånger: Efter en episod av överätande kan personen känna skuld, ånger och skam över sitt ätbeteende
 • Övervikt och fetma: Matmissbruk kan leda till viktökning och fetma, men det påverkar inte nödvändigtvis alla som lider av det

Det går att testa för matmissbruk med hjälp av olika frågeformulär och självskattningar. Dessa är dock inte diagnostiska utan kan vara till grund för vidare utredning.

Är matmissbruk samma sak som sockerberoende?

Matmissbruk och sockerberoende är inte exakt samma sak men de har vissa likheter och kan vara kopplade till varandra. Sockerberoende är en term som används för att beskriva ett beroende av socker, särskilt raffinerat socker och högt bearbetade sötsaker.

Vad är skillnaden mellan matmissbruk och hetsätning eller bulimi?

De stora likheterna mellan matmissbruk, hetsätning och bulimi är att alla tre involverar överätning samt en brist på kontroll över ätbeteendet. Det är även vanligt att ätbeteendet kan vara ett sätt att hantera eller dämpa negativa känslor.

En viktig skillnad är att hetsätning och bulimi är formella och erkända diagnoser med diagnostiska kriterier, till skillnad från matmissbruk som inte är en diagnos. Ännu en skillnad är att personer med bulimi utför kompensatoriska beteenden såsom självframkallad kräkning, användning av laxermedel eller överdriven motion. Kompensatoriska beteenden förekommer inte hos personer med matmissbruk eller hetsätning.
Information om hetsätning
Information om Bulimi

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips när du lider av matmissbruk

Det kan vara en utmaning att övervinna matmissbruk men det är möjligt med rätt stöd, strategier och engagemang. Här är några tips som kan vara användbara för att hantera matmissbruk:

 • Måltidsplanering:
  Skapa en hälsosam och balanserad måltidsplan med regelbundna måltider och mellanmål. Detta kan hjälpa till att förhindra extrema svängningar i blodsockernivåer som kan utlösa överätning.
 • Känslohantering:
  Som tidigare nämnt är matmissbruk och medföljande överätning ofta ett sätt att hantera känslomässig stress eller smärta. Genom att lära sig alternativa sätt att hantera känslor, som meditation, djupandning eller andra avslappningstekniker, kan man minska behovet av att överäta för att hantera jobbiga känslor.
 • Självreflektion och självmedvetenhet:
  Försök att identifiera mönster och utlösare för episoder av överätning. Håll en dagbok över ditt ätande och dina känslor för att öka medvetenheten om ditt beteende.
 • Målsättning:
  Sätt realistiska mål för ditt ätande och dina vanor. Fokusera på att göra små och hållbara förändringar.
 • Familje- och socialt stöd:
  Prata med dina nära och kära om din situation och be om deras stöd.
 • Stödgrupper:
  Det kan vara till stor hjälp att delta i en stödgrupp för personer med ätstörningar. Det ger möjlighet att dela erfarenheter, få stöd från andra som förstår och lära sig från deras framsteg.
 • Professionell hjälp:
  Sök professionell hjälp för att få korrekt bedömning och en behandlingsplan.

Behandling av matmissbruk

Det finns flera olika behandlingsmetoder för att hjälpa individer som lider av matmissbruk. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT):
  Behandlingen involverar bland annat att tillsammans med psykologen undersöka de tankar, känslor och fysiska upplevelser som antingen leder till överätning eller är en konsekvens av överätning. Detta kan ge en förklaring för vad det är som gör att ätbeteendet uppstår och vidmakthålls. Syftet är att förstå ätbeteendet för att hitta alternativa beteenden till överätning. En annan viktig komponent i behandlingen är beteendeexperiment som används för att testa alternativa beteenden och utvärdera resultatet.
 • Interpersonell terapi (IPT):
  IPT fokuserar på att förbättra relationer och kommunikation med andra. Det kan vara användbart för personer vars matmissbruk är kopplat till relationella problem eller känslomässiga svårigheter i relationer.
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT):
  DBT är en terapiform som ursprungligen utvecklades för att behandla borderline personlighetsstörning men den har också använts framgångsrikt för ätstörningar. Den hjälper individer att utveckla färdigheter för emotionell reglering och impulskontroll.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av matmissbruk?

Om du har ett problematiskt beteende med mat är det viktigt att du söker hjälp och stöd. Psykologerna på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling och stöttning. Vårt mål är att våra patienter alltid ska må bättre i sin vardag. Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation där vi kan ge dig rekommendation om både behandlingsmetod och bästa psykologen för just dina omständigheter. Kontakta oss idag!

Läs mer om problem med mat

Ätstörningar hos barn
Hetsätning
Bulimi
Anorexia
Ortorexi