Sockerberoende

Författare: Rasmus Ejnebrand
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är sockerberoende?

Sockerberoende är en form av beroende där individen känner ett starkt sug efter socker och sockerrika produkter. Även om det inte är en etablerad medicinsk diagnos, kan upplevelsen vara mycket påfrestande och skapa en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ut på egen hand.

Symtom vid sockerberoende

Vanliga symtom inkluderar :

 • konstant sug efter socker
 • Irritabilitet när sockerintaget minskar,
 • Hjärndimma, och en känsla av trötthet eller energilöshet.
 • Hetsätning

Dessa symtom är direkt kopplade till sockerintaget och kan förvärras om man fortsätter att konsumera socker i stora mängder.

Vad är socker?

Socker är det övergripande namnet på flertalet sockerarter. Det finns 3 huvudkategorier av socker som heter monosackarid, disackarid och polysackarid. Varje huvudkategori består av specifika sockerarter.

Monosackarid

 • Glukos
 • Fruktos
 • Galaktos

Disackarid

 • Sackaros
 • Laktos
 • Maltos

Polysackarid

 • Stärkelse

Produkter som innehåller dolt socker?

Det är vanligt att livsmedel innehåller en stor andel socker utan att du som konsument är medveten om det. Ketchup, frukostflingor, vitt bröd och yogurth är exempel på livsmedel som är ”dolda sockerfällor”. Levern som bryter ned sockret i kroppen klarar av att hantera ungefär 50-75 g socker per dag (vuxna). Ungdomar 33-53 g socker per dag och barn mellan 2-5 år har som rekommendation att konsumera högst 27-33 g socker per dag. (Källor livsmedelsverket och folktandvården).

Test för sockerberoende

Det finns flera självskattningstest som kan ge en indikation på om du är sockerberoende eller inte. Dessa tester fokuserar ofta på frekvensen av sockerintag och de emotionella effekterna av att inte konsumera sötsaker. Frågorna är ofta av typen:

 • Har du någon gång haft ett högre sockerintag än vad du planerat?
 • Har du känt att du haft negativa konsekvenser av ditt intag av för mycket socker?
 • Har du känt att du behöver förändra dina ätvanor av sockerrika produkter?
 • Har du någon gång använt sockerrika produkter för att hantera känslomässiga bakslag?
 • Får du emotionella eller psykologiska konsekvenser när du inte äter sockerrika vprodukter?

Svarar du Ja på någon/några av ovanstående frågor kan du ha en osund relation till socker som kan liknas vid ett beroende.

Varför blir man sockerberoende?

Anledningen till att man utvecklar ett sockerberoende kan bero på en kombination av biologiska, emotionella och sociala faktorer. Hjärnan är programmerad att söka belöningar, och socker ger en snabb men kortvarig dopaminkick – hjärnans “må-bra”-kemikalie. Detta skapar en omedelbar känsla av tillfredsställelse, men den är kortvarig och följs ofta av nedstämdhet och tomhet. Det är vanligt att hantera denna nedstämdhet med att återigen äta sockerrik mat, vilket skapar en ond cirkel som kan liknas vid andra beroendesjukdomar såsom alkoholberoende och nikotinberoende.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för att bli av med sitt sockerberoende

 • Identifiera triggers – vid vilka tillfällen tar sockersuget över?
 • Föregå triggers – Hur gör man för att inte hamna där
 • Byt ut sockerrika livsmedel mot mindre sockerrika alternativ
 • Ta hjälp av en närstående eller legitimerad rådgivare

Hur behandlas sockerberoende?

Behandling av sockerberoende kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT), där individen lär sig att identifiera och hantera utlösande faktorer för att bryta den onda cirkeln. Behandlingen kan hjälpa dig att bryta den onda cirkeln och få till långsiktiga och hållbara rutiner och nå en lagom nivå av sockerkonsumtion.

Medicin mot sockerberoende

Det finns för närvarande inga godkända mediciner för behandling av sockerberoende.

Vad är kopplingen mellan socker och typ 2 diabetes?

Överdrivet intag av socker, särskilt raffinerat socker och högsockerhaltiga livsmedel, har visat sig vara kopplat till ökad risk för typ 2 diabetes. När man konsumerar socker bryts det ner i kroppen till glukos, vilket resulterar i en ökning av blodsockernivåerna. Kroppens insulinrespons spelar en nyckelroll i regleringen av blodsockret genom att underlätta cellernas upptag av glukos.

För personer med en överdriven sockerkonsumtion kan detta leda till insulinresistens, där cellerna inte svarar effektivt på insulinets signaler. Detta resulterar i högre blodsockernivåer och kan över tid utvecklas till typ 2 diabetes. Dessutom kan överskott av sockerbidra till fetma, vilket också är en väsentlig riskfaktor för typ 2 diabetes.

Att minska intaget av raffinerat socker och fokusera på en balanserad kost med hälsosamma kolhydrater, fibrer och regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för förebyggande och hantering av typ 2 diabetes. Det är viktigt att notera att flera faktorer, inklusive genetik, spelar en roll i sjukdomens utveckling, och sockerintag är bara en av flera bidragande faktorer.

Vanliga frågor om sockerberoende

Beror det på dålig självkontroll?

En vanlig myt är att sockerberoende enbart är en fråga om dålig självkontroll. Detta är inte fallet, sockerberoende är inte enbart en fråga om viljestyrka. Det är en komplex interaktion mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Är bara överviktiga sockerberoende?

Sockerberoende kan påverka människor oavsett kroppsstorlek. Det är inte begränsat till de som är överviktiga eller har fetma.

Är sockerberoende en diagnos?

Sockerberoende är inte en erkänd diagnos inom sjukvården. Detta har resulterat i att många som upplever sockerberoende inte har fått hjälp inom den reguljära sjukvården.

Sockerberoende hos barn

Sockerberoende kan också påverka barn, och det är viktigt att vara uppmärksam på tecken som konstant sug efter sötsaker och irritabilitet.

Vanliga symtom hos sockerberoende barn

Den onda cirkeln som skapas av sockerberoende blir särskilt problematisk för barn. De har svårare att reglera sitt temperament och är extra känsliga för de psykologiska och beteendemässiga effekterna av socker. Föräldrar till sockerberoende barn rapporterar ofta om humörsvängningar, starkt begär efter sötsaker och sömnsvårigheter

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av sockerberoende?

Om du har ett problematiskt förhållande med sötsaker är det viktigt att du söker hjälp och stöd. Psykologerna på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling och stöttning. Vårt mål är att våra patienter alltid ska må bättre i sin vardag. Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation där vi kan ge dig rekommendation om både behandlingsmetod och bästa psykologen för just dina omständigheter. Kontakta oss idag!

Läs mer om problem med mat: