Camilla Norrman

Leg. Psykolog
RespektfullTålmodigTrygg
Jag som psykolog

Som psykolog är jag varm, tålmodig och utforskande och i behandlingen är det viktigt för mig att du känner dig trygg. Att vi med gemensamt utforskande kan öka din förståelse för din problematik och utifrån detta hitta nya sätt att stärka ditt mående och livskvalitet. Jag träffar personer i alla åldrar med olika former av ångest, trauma, nedstämdhet, stress, smärt- och sömnproblematik, utmaningar i relationer, har besvär med låg självkänsla och önskar stärka hälsosamma beteenden. 

Med evidensbaserade behandlingsmetoder, tydliga mål och strukturerad uppföljning vill jag ge dig vägledning och stöd att våga genomföra förändringar och vara nyfiken på hur du kan öka för dig hälsosamma val och beteenden. Målet är att din behandling hos mig blir effektiv och med möjlighet till följsamhet utifrån de lärdomar du får längs behandlingens gång.

Mina erfarenheter

Jag tog min psykologexamen vid Umeå universitet. Därefter har jag arbetat inom primärvård och har stor vana att arbeta med många olika typer av psykisk ohälsa med unga, vuxna och äldre.

I mitt arbete har jag fått utöka mina kunskaper om behandlingar såsom stödsamtal, olika former av KBT och ACT för problemområden såsom depression, sömnproblematik, fobier, social ångest, generaliserad ångest, trauma och PTSD eller att leva med smärta. Jag har även vidareutbildning i traumabehandling Prolonged Exposure (PE) och kombinerad behandling Unified Protocol (UP).

I offer therapy in English and Swedish.

Camilla tar emot patienter på vår mottagning i Uppsala.

Boka tid hos Camilla Tillbaka till psykologer Mail: