Terapeuter

I den här artikeln får du information om yrkesgruppen terapeuter. Hur olika terapeuter arbetar samt deras utbildningsbakgrund – vad som krävs för att kalla sig terapeut och vem som får utföra olika typer av behandlingar.

Psykolog Jakob Hofverberg

Författare

Leg. Psykolog Jakob Hofverberg

Jakob Hofverberg är leg. psykolog med bakgrund inom skolvärlden med lång erfarenhet av psykologisk behandling av både vuxna och barn för problem såsom oro, stress, sömnbesvär och social ångest.

Arbetar en legitimerad psykoterapeut med samma sak som en psykiatriker? Kan en coach vara ett bättre alternativ än en kurator? Vad dessa yrken har gemensamt är att de faller under begreppet terapeut som är ett samlingsbegrepp för många olika yrken och behandlingar.

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykiatriker och hälso- och sjukvårdskurator är skyddade yrkestitlar. Det innebär att yrkesutövare som utger sig för att arbeta som till exempel legitimerad psykolog måste vara legitimerade av Socialstyrelsen för att utföra arbete inom sjukvården. Det är straffbart att använda en yrkestitel utan Socialstyrelsens godkännande. Legitimationen ger dig som söker vård en garanti att den som utför yrket har de färdigheter som krävs för att ge dig en fullvärdig evidensbaserad vård( Svea KBT är legitimerade psykologer).

Boka tid för terapi och behandling

Lider du av mentala problem. Känner du någon som behöver hjälp? Det är viktigt att söka professionell hjälp så fort som möjligt.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Olika typer av terapeuter

Legitimerad psykolog

Efter fem års universitetsstudier på psykologprogrammet krävs ett år av Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) inför ansökan om legitimation. Utbildningsåren och PTP-året ger psykologen de kunskaper som krävs för att arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och psykologisk behandling. Legitimerade psykologer arbetar med människan oavsett ålder och erbjuder även gruppbehandlingar samt familjeterapi.

Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har fördjupat sig antingen inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) eller Psykodynamisk Terapi (PDT). Utbildningen innefattar tre år på halvfart utöver en grundläggande akademisk utbildning på minst tre år. En grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav för de yrkeskategorier som ansöker till psykoterapeutprogrammet. En legitimerad psykolog kan till exempel vidareutbilda sig till psykoterapeut, men även andra yrken såsom läkare, socionomer och sjuksköterskor kan bli legitimerade psykoterapeuter. Legitimerade psykoterapeuter hjälper individer, par eller familjer med psykologiska frågeställningar.
Läs mer om skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut.

Psykiater

En psykiater har en läkarutbildning i grunden och har därefter specialiserat sig inom psykiska sjukdomar. Till skillnad från övriga yrkeskategorier som går under samlingsbegreppet terapeut, får en psykiater även erbjuda läkemedelsbehandling. En psykiater kan på så vis erbjuda samtalsterapi i kombination med läkemedelsbehandling.

Däremot kan en psykiater välja att endast erbjuda samtalsterapi om bedömning görs att läkemedel inte är lämpligt. Alternativt kan läkemedelsbehandling ibland vara tillräckligt för behandling av särskilda psykiatriska tillstånd.

Kurator

I dagsläget går kuratorer under titeln hälso- och sjukvårdskuratorer, vilket är en skyddad yrkestitel. För att arbeta som hälso- och sjukvårdskurator krävs legitimation från Socialstyrelsen. En kurator har antingen examen inom socialpedagogik eller en socionomexamen som innefattar tre och ett halvt års universitetsstudier.

För att arbeta som hälso- och sjukvårdskurator krävs en vidareutbildning inriktat på socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. En kurator erbjuder inte neuropsykiatriska utredningar eller personlighetsutredningar och erbjuder inte heller läkemedelsbehandling. Kuratorer arbetar oftast inom skola och sjukvård och erbjuder främst samtalsstöd och krisbearbetning.

Coacher

Att arbeta som coach är inte en skyddad yrkestitel till skillnad från övriga yrkeskategorier listade ovan. En coach behöver alltså inte en särskild utbildning och har inte heller krav om legitimation från Socialstyrelsen.

En coach utformar oftast en behandling utifrån eget upplägg och kan erbjuda stöd i grupp eller individuellt. I och med att coacher inte omfattas av legitimationskraven behöver en coach bland annat inte förhålla sig till vetenskap som grund för sin praktik och behöver inte heller föra journal vid behandlingsarbete.

Olika behandlingar terapeuter utför

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

En KBT-terapeut fokuserar på hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Genom att till exempel arbeta med beteendeförändringar påverkas även tankarna kring en situation, om dig själv eller om andra. En förändring av tankemönster kan i sin tur även påverka känslan associerad med situationen i fråga.

KBT ger dig möjlighet att själv tillämpa olika strategier för att hantera sådant som känns hindrande i vardagen. En KBT-terapeut brukar därför avsluta sessionen med en hemuppgift där du uppmanas öva på relevanta strategier även mellan sessionerna. Läs mer om KBT terapi här.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samlingsbegrepp för terapi där samtalet är i fokus. Samtalet behöver inte följa en beprövad metod eller särskild inriktning för att kallas samtalsterapi. Din unika berättelse står i fokus där terapeutens främsta uppgift är att lyssna och stötta. Mer information om samtalsterapi.

Psykodynamisk Terapi (PDT)

I PDT ligger fokus på din historia och hur den påverkar dig i nuet. Du får möjlighet att identifiera olika beteende- och relationsmönster och hur de hänger ihop med tidigare erfarenheter. Genom samtal kan du bli medveten om inre konflikter som tar sig uttryck i olika symtom, till exempel nedstämdhet och ångest. Genom att bli medveten om inre konflikter ökar dina möjligheter att göra andra val i livet och öka känslan av syfte och meningsfullhet. Läs mer information om psykodynamisk terapi PDT.

Interpersonell Terapi (IPT)

IPT är en tidsbegränsad behandling där fokus ligger på sambandet mellan svårigheter i nära relationer och depressiva symtom. Du får bland annat möjlighet att utforska dina beteendemönster i nära relationer och hur du kan göra för att tillgodose dina behov i relation till andra. IPT kan till exempel vara en bra metod vid förlust av en närstående eller om du går igenom en rollförändring, såsom att bli förälder eller vid en skilsmässa. Läs mer information om IPT.

Hur kan en terapeut hjälpa mig?

En terapeut kan hjälpa dig att få syn på beteenden, tankar och relationsmönster som hindrar dig från att leva det liv du vill leva. Andra exempel på vad en terapeut kan hjälp dig med är följande:

En terapeut möter dig där du är för att hitta en behandlingsplan som passar för just dina problem.

Hur väljer jag rätt terapeut?

Innan du väljer en terapeut är det bra att fundera på vad du har för mål med behandlingen. Önskar du en kortare behandling med fokus på särskilda symtom kan en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som bedriver KBT vara rätt alternativ för dig.

Har du i stället en önskan om ökad insikt i hur du fungerar som person i kontexten av din historia kan PDT vara ett bättre alternativ. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter kan även hjälpa dig som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning eller personlighetsutredning.

Vid behov av medicinsk behandling är en psykiater lämplig som terapeut. Hälso- och sjukvårdskuratorer kan vara ett bra alternativ vid behov av stöd och krisbearbetning eller för dig som behöver socialt stöd i skolan.

Vid val av en coach eller annan icke-legitimerad terapeut är det bra att känna till att du som patient inte omfattas av samma rättigheter som vid vård hos en legitimerad terapeut. Det innebär bland annat att du inte omfattas av sekretesslagen och inte har samma rättigheter att anmäla terapeuten om du anser att behandlingen inte uppfyller kraven om patientsäkerhet. Däremot kan coacher erbjuda behandlingsalternativ som inte erbjuds inom reguljär vård. Det kan passa dig som söker ett annat upplägg än det som vanligtvis erbjuds av legitimerad personal.

Ibland kan det ta tid att hitta en terapeut som passar just dig. Det kan vara bra att höra efter med din terapeut vad hen erbjuder för typ av behandling samt vara öppen med dina behandlingsmål.
Om du bor i stockholm och behöver träffa en terapeut.
Om du bor i Göteborg och behöver träffa en terapeut.
Träffa en terapeut i Malmö
Om du bor i Uppsala och behöver träffa en terapeut.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod eller lämpligaste psykologen för dina behov.