Tinnitus – orsaker – råd och behandling

Tinnitus är att ofta eller hela tiden hör ljud som inte har någon yttre källa och som ingen annan kan höra. Vanligtvis brukar det låta som att det piper, brusar, tjuter eller susar i öronen, men variationen av ljud man kan uppleva är stor. I den här artikeln informerar vi om orsaker, symtom och hur tinnitus kan behandlas.

Författare: Lova Wallseth
Medicinskt granskad av Leg.psykolog Caroline Erkers

De allra flesta har någon gång upplevt ett pipande eller susande i öronen i samband med trötthet eller efter en konsert. Detta kallas för att uppleva tinnitusljud. Ofta försvinner detta ljud av sig självt inom dagar eller veckor och är inte samma sak som att ”ha” tinnitus. Om man å andra sidan upplever dessa ljud konstant eller väldigt ofta har man tinnitus.

I Sverige har runt 20 procent av befolkningen tinnitus, de flesta besväras inte nämnvärt men två till tre procent lider av svåra besvär. Ofta upplevs tinnitus som mest besvärligt när det är nytt eller när ljudet ändrar karaktär, det vill säga när man ännu inte hunnit vänja sig vid det. Allt eftersom hjärnan vänjer sig vid ljudet kan den lära sig att sortera bort det, vilket gör att vi tänker mindre på det och inte störs lika mycket av det.

Då vi är programmerade att fokusera på saker som väcker rädsla och kan förvarna om negativa händelser blir denna bortsortering mycket svårare om tinnitus förknippas med något jobbigt. Att fokusera på ljudet leder ofta till att det upplevs som mer besvärande vilket i sin tur kan leda till oro, ångest och problem med sömn eller koncentration.

Boka tid för ACT behandling av tinnitus

Lider du av tinnitus och vill kunna hantera dina problem. Känner du någon som behöver hjälp? Det är viktigt att söka professionell hjälp så fort som möjligt.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur låter ett tinnitusljud?

Variationen i tinnitusljud är stor. De kan låta som allt från ett stillsamt brus till ett billarm som tjuter i öronen. Det är även vanligt att tinnitusljud förändras över tid, eller att flera sorters ljud upplevs samtidigt. För vissa låter ljudet som att det kommer inifrån huvudet, andra upplever det som att det kommer utifrån.

Tinnitus kan uppstå i ett eller båda öronen och ljuden varierar ofta i intensitet och karaktär över tid eller från dag till dag. Det finns inget sätt att objektivt mäta hur tinnitus låter för en person, det är alltså bara du själv som vet hur det låter för just dig. Studier har inte visat något samband mellan hur starkt ljudet är och hur mycket besvär det orsakar. Mycket svag tinnitus kan orsaka stora problem, medan stark tinnitus ibland inte upplevs besvärande alls. Hur mycket det påverkar en att ha tinnitus beror med andra ord i stor utsträckning på det egna förhållningssättet till ljudet.

Vanliga symptom på tinnitus

Tinnitus är mycket sällan ett tecken på något farligt, men obehaget det medför kan orsaka symptom som till exempel:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad stresskänslighet
 • Ökad känslighet för vissa eller alla ljud
 • Ångest och oro
 • Nedstämdhet
 • Irritation
 • Sömnsvårigheter
 • Undvikande av bullriga miljöer och/eller undvikande av tystnad

Vanliga orsaker till tinnitus

Tinnitus är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom som kan ha flera olika bakomliggande orsaker:

Hörselnedsättning

Cirka 80% av alla med tinnitus har också en hörselnedsättning och påfrestningen av att inte höra kan i sig förvärra tinnitus. Oftast är nedsatt hörsel ett resultat av åldrande, men även medfödda problem ökar risken för tinnitus.

Bullerskador

En annan vanlig orsak är ha vistats i bullriga miljöer. Hur stor risken är för att utveckla tinnitus som ett resultat av ljud i omgivningen beror på ljudstyrka, exponeringstid för de starka ljuden samt ärftliga anlag.

Stress och emotionell utmattning

Det är inte ovanligt att tinnitus blir mer intensivt vid stress, eller debuterar under perioder av psykiska påfrestningar. Speciellt långvarig stress är en riskfaktor. Tinnituspatienter har även en tendens att uppleva stress mer intensivt än andra. Den mest sannolika förklaringen till sambandet mellan tinnitus och stress är emotionell utmattning. Läs mer om stress.

Alkohol

Alkohol kan förvärra tinnitus på kort sikt, sannolikt då denna substans påverkar sömn, stress och blodcirkulationen i området runt örat. Många upplever att deras tinnitus förvärras dagen efter alkoholintag.

Läkemedel

Ibland kan tinnitus orsakas eller förvärras av intag av olika läkemedel, bland annat acetylsalicylsyra som finns i värktabletter och olika sorters antibiotika. För vissa försvinner ljudet när läkemedlet gått ur kroppen, men det händer att ljudet stannar kvar.

Andra kroppsliga orsaker

Flera somatiska (kroppsliga) faktorer kan orsaka tinnitus. Till dessa hör bland annat virusinfektioner i örat, muskelspänningar, felaktigt bett och vaskulära (blodkärlsrelaterade) tillstånd. Även fysiska skador på huvud, nacke och öron kan leda till tinnitus. Det är till exempel vanligt att personer med pisksnärtsskador, eller ”whip-lash” som det också kallas, får tinnitus.

Plötslig tinnitus

Om du mycket plötsligt utvecklar tinnitus utan någon uppenbar anledning, kanske bara på ena örat, kan det vara bra att kontakta läkare för undersökning då tinnitus i ovanliga fall kan vara ett tecken på sjukdom.

Hur behandlas tinnitus?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har visat sig vara mycket effektivt för att behandla tinnitus. ACT hjälper att skapa ett förändrat förhållningssätt till besvären. De flesta upplever efter en act-behandling för tinnitus att ljudet inte alls upplevs som lika obehagligt eller störande som tidigare och att tinnitusen helt har upphört att vara ett problem eller en källa till ångest. Läs mer om ACT-terapi här.

Så här fungerar behandlingen

Du kommer att få träffa en psykolog med act-inriktning. Inledningsvis kommer psykologen ställa frågor till dig för att utreda din grad av besvär, hur du tänker kring besvären och hur du hanterar dem i vardagen. Du kommer därefter att få lära dig om mekanismerna bakom det obehag och den ångest tinnitus framkallar och hur du kan ändra förhållningssätt till detta obehag och skifta fokus från symtomen. Tillsammans med din psykolog kommer du att arbeta fram veckovisa övningar där du:

 • Lär dig att skifta fokus från din tinnitus.
 • Förändrar negativa känslor som rädsla, ilska och nedstämdhet som din tinnitus medför.
 • Lär dig att acceptera symtomen istället för att kämpa emot dem eller försöka kontrollera dem.
 • Ändrar dina beteendemönster.
 • Minska stress i vardagen och på jobbet som påverkar besvären.

Du kommer sedan träffa din psykolog varje vecka för att utvärdera hur övningarna har gått och hur dina symtom och ditt mående förändras. Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande konsultation om hur vi kan hjälpa dig att hantera din tinnitus.

Kan jag bota min egen tinnitus?

Tinnitus försvinner eller förbättras ofta av sig själv men det finns inget botemedel eller behandling som tar bort den. Det finns dock flera saker du själv kan göra för att minska besvären.

7 tips för att lindra din tinnitus

Här listar vi 7 tips som du kan pröva för att lindra din egen tinnitus.

1. Rikta om fokus

Besvär med tinnitus beror ofta på att mycket fokus läggs på ljudet, samt att det associeras med ångest eller oro. Att rikta fokus mot andra saker som är viktiga för dig avleder uppmärksamheten från ljudet vilket kan lindra besvären. Mindfullness eller avslappningsövningar kan hjälpa dig att låta tinnitusljuden finnas där utan att de tar av din uppmärksamhet.

2. Hitta behagliga bakgrundsljud

Att sätta på radion eller lyssna på lugn musik kan vara ett bra alternativ om du upplever att du störs mycket av din tinnitus när det blir helt tyst.

3. Försök att undvika starka ljud och buller

Genom att använda hörselskydd när du till exempel är på konsert eller vistas runt bullriga maskiner kan du förebygga tinnitus eller undvika att den förvärras. Om du är musiker finns det speciella öronproppar som bibehåller ljuduppfattningen och kan användas samtidigt som du spelar

4. Minska stress i din vardag

tid för återhämtning och regelbunden motion reducerar risken för stress och depression som i sin tur kan förvärra eller bidra till din tinnitus.

5. Kartlägg din tinnitus – lär känna din tinnitus

När glömmer du bort att den finns där? Vilka dagar är den som värst? Genom att identifiera situationer som påverkar din tinnitus kan du hitta nyckeln till att minska obehaget och förutspå hur olika situationer kan komma att påverka den.

6. Förbättra din hörselsituation

Det är vanligt att personer med tinnitus som också har hörselnedsättning upplever minskade besvär när de använder en hörapparat. Ifall du har en hörselnedsättning, eller om du märker att du hör dåligt utöver din tinnitus kan det vara bra att kontakta läkare för att se om hörapparat är ett alternativ för dig.

7. Behandla muskelspänningar i nacke, axlar och käkarna

I fall där muskelspänningar är en bidragande faktor till tinnitus kan det vara relevant att kontakta en sjukgymnast, tandläkare eller käkspecialist. Stressreducering och avslappning kan minska de spänningar som inte har en medicinsk orsak.

Tinnitusvård från alla håll – KBT & Audionom

Aylin arbetar som legitimerad audionom och har en examen från Karolinska Institutet. Hennes erfarenhet ligger inom den primära hörselvården där hon arbetat med hörselrehabilitering, hörapparatanpassningar och tinnitusvård. I yrkesrollen upplever hon ofta att tinnituspatienter blir förbisedda av hörselvården, inte sällan är det endast de med mycket svåra tinnitusbesvär som får tillgång till ett multiprofessionellt omhändertagande.

Via Svea kbt och Audioteket är målsättningen att fylla behovet av en högkvalitativ tinnitusvård utifrån ett holistiskt synsätt.

Mycket av arbetet med tinnitus sker genom samarbete i nätverk och tillsammans ser vi fram emot att kunna erbjuda hörselinriktad tinnitusvård kombinerat med KBT.

Leg Audionom Aylin Ågren
Om du eller din psykolog upplever att du även skulle gynnas av att träffa en audionom för antingen utredning, behandling eller rådgivning kan din
psykolog hjälpa dig och se till att du får träffa Aylin på Audioteket. 

Audiotek

Källor 1, 2