huvudvärk

Tinnitus

När man hör ljud som inte kommer utifrån

Att få beskedet att man har tinnitus kan vara omvälvande och framkalla stark oro.

Tinnitus betyder att du hör ljud som inte kommer utifrån. Upplevelsen av ljudet skiljer sig från person till person men det vanligaste är att man hör en högfrekvent ton eller ett surrande, susande eller tjutande. Ljudet kan även variera i intensitet under olika tider på dygnet eller olika perioder i livet. För vissa hörs det bara i tysta miljöer, för andra är det så starkt att det hela tiden är närvarande. Ibland kan besvären bli så svåra att livskvaliten försämras. Man kan uppleva att koncentrationen påverkas, att man blir ledsen eller irriterad och att nattsömnen störs.

Kbt-behandling vid tinnitus

Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara mycket effektivt för att skapa ett förändrat förhållningssätt till besvären, speciellt med en metod som kallas ACT (Acceptance and Commitment Therapy). De flesta upplever efter en kbt-behandling för tinnitus att ljudet inte alls upplevs som lika obehagligt eller störande som tidigare och att tinnitusen helt har upphört att vara ett problem eller en källa till ångest.

Vad beror tinnitus på?

Tinnitus kommer ofta som en följd av en skada på hörseln eller som en följd av nedsatt hörsel när man blir äldre. Intensiteten hos ljudet och hur störande det upplevs påverkas dock i hög utsträckning av stress, trötthet, oro, nedstämndhet och hur mycket fokus man lägger på sin tinnitus. Ofta finns en rädsla för att problemen ska förvärras av höga ljud och man börjar kanske undvika situationer där höga ljud kan förekomma, ibland mer än nödvändigt.

Hur går behandlingen till?

Du kommer att få träffa en psykolog med kbt-inriktning. Inledningsvis kommer psykologen ställa frågor till dig för att utreda din grad av besvär, hur du tänker kring besvären och hur du hanterar dem i vardagen. Du kommer därefter att få lära dig om mekanismerna bakom det obehag och den ångest tinnitus framkallar och hur du kan ändra förhållningssätt till detta obehag och skifta fokus från symtomen. Tillsammans med din psykolog kommer du att arbeta fram veckovisa övningar där du:

– Lär dig att skifta fokus från din tinnitus.

– Förändrar negativa känslor som rädsla, ilska och nedstämdhet som din tinnitus medför.

– Lär dig att acceptera symtomen istället för att kämpa emot dem eller försöka kontrollera dem.

– Ändrar dina beteendemönster.

– Minska stress i vardagen och på jobbet som påverkar besvären.

Du kommer sedan träffa din psykolog varje vecka för att utvärdera hur övningarna har gått och hur dina symtom och ditt mående förändrats.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en tinnitusbehandling sträcker sig mellan 5-8 sessioner.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här på hemsidan.