Samtalsterapi

Samtalsterapi är en behandlingsform där du tillsammans med en professionell terapeut pratar om mentala och psykiska problem som gör att du mår dåligt. I den här artikeln får du mer information om hur samtalsterapi fungerar.

Susanna Magnusson psykolog

Författare

Leg. Susanna Magnusson

Susanna Magnusson är leg. Psykolog. Hon har bred erfarenhet av psykisk ohälsa och de många utmaningar som vi kan ställas inför i livet. Hon har även mycket erfarenhet av att behandla olika typer av ångest, oro, pågående livskris, stress och utmattning.

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi är en behandlingsform där en terapeut hjälper en klient att hantera mentala eller känslomässiga problem genom att samtala om dem på ett strukturerat sätt.

Skälen till att du behöver hjälp eller mår dåligt kan vara många. Det kan exempelvis handla om att du känner dig nedstämd, har ångest, är stressad och orolig, eller är i en svår livssituation. I samtalsterapi får du hjälp att hantera dina svårigheter tillsammans med en psykolog.

Oavsett vilka svårigheter du har är målet med samtalsterapin att hjälpa dig att må bättre, få ökad förståelse för dina svårigheter och att hitta nya strategier att hantera det som är svårt. Samtalsterapi kan utföras både digitalt över video och genom att man träffas genom fysiska möten. Det kan också ske genom såväl individuella samtal som i grupp.

Samtalsterapi Stockholm
Samtalsterapi Göteborg.
Samtalsterapi Uppsala

Träffa våra psykologer

Våra kompetenta psykologer hjälper dig med terapi och behandling. Läs mer om deras bakgrund och kompetenser

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Olika typer av samtalsterapi

De vanligaste samtalsterapierna är IPT (Interpersonell terapi), PDT (psykodynamisk terapi), psykoterapi och KBT (Kognitiv beteendeterapi). KBT (Kognitiv beteendeterapi) går ut på att du aktivt får öva på att förändra dina tankar, känslor och beteenden som på olika sätt har blivit hindrande i ditt liv. I samtalsterapi med inriktning på KBT fokuserar ni på din nuvarande situation, snarare än det förflutna.

Givetvis finns där utrymme för att också prata om de erfarenheter du har, men då utifrån hur de påverkar dig idag och vad du kan göra för att hitta nya sätt att fungera, känna, tänka eller hantera problem i dagsläget. Den här texten kommer fortsättningsvis att fokusera på just KBT (Kognitiv beteendeterapi) som samtalsterapi. Läs mer om KBT här.

Hur fungerar samtalsterapi?

Samtalsterapi inleds med att du får berätta om dig själv, din livssituation och dina svårigheter för att den psykolog du möter ska få en så tydlig helhetsbild som möjligt. Du behöver inte veta på förhand vad du ska berätta, men det kan vara bra att ha tänkt lite innan på vad just du vill få hjälp med, eller önskar vore annorlunda. Det är sedan psykologens uppgift att hjälpa dig att sätta ord på saker genom att ställa frågor och lotsa dig i samtalet.

Att berätta om svåra saker för någon man inte känner kan vara ovant och väcka mycket känslor. Därför är det viktigt att du och den du möter får en kontakt där du kan känna dig trygg att berätta. När du och psykologen har fått en första kontakt kommer psykologen att göra en problemformulering utifrån det du har beskrivit och föreslå ett fokus för er kontakt. Utifrån det gör ni sedan en gemensam plan för din behandling.

För att nå dit kan man säga att en behandling generellt handlar om att lära sig att se hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop, samt hur du kan behöva lära om och förändra mönster som blir hindrande för dig i livet. Du får också hemuppgifter eller övningar att göra mellan gångerna ni ses, vilket är en viktig del av behandlingen eftersom det är det du gör i din vardag som kommer att göra störst skillnad.

Det är heller inte ovanligt att behandlingen kan ske utanför terapirummet, i naturliga situationer där du får öva på det ni pratar om i terapin i praktiken med stöd av psykologen. Hur länge samtalsterapin pågår är individuellt, men ofta ses man alltifrån 5 till 20 tillfällen.

Vad är psykologens roll i en samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samarbete mellan dig och psykologen, där du kan tänka på det som att psykologen är där för att hjälpa dig att se vilka kliv du behöver ta, medan det är du själv som sedan behöver ta de faktiska stegen mot det som du vill förändra, eller som är viktigt för dig. Utifrån det som är viktigt för just dig sätter ni ett gemensamt mål att sträva mot i behandlingen.

Det är du som är experten på ditt liv, dina tankar, känslor och beteenden. Psykologens uppgift är att vägleda dig i sin kunskap om KBT och psykologi.

Psykologens roll på vägen dit är att hjälpa dig få förståelse för dig själv eller din situation, att se samband eller få nya perspektiv och att motivera och uppmuntra dig till att ta steg mot förändring. Förändringsarbete kan vara utmanande, ta tid och vara skrämmande, varför psykologens uppgift också är att stötta och uppmuntra dig, likväl som att pusha dig till att våga göra det du behöver för att nå dit.

I slutet av behandlingen ska du känna att du har fått med dig nya strategier och perspektiv på dig själv eller din situation för att kunna fortsätta på egen hand.

Varför ska man gå i samtalsterapi

Det kan finnas många olika skäl till att gå i samtalsterapi. Ibland handlar det om att du mår psykiskt dåligt eller att du har fastnat i din livssituation på något vis, andra gånger kanske du inte vet varför du mår dåligt och vill ha hjälp att bena ut vad det är som gör att du inte mår bra. Några vanliga anledningar till att söka samtalsterapi är:

 • Du känner dig nedstämd eller deprimerad
 • Du har problem med stress och utmattningssyndrom
 • Du har svårt att sova
 • Du har problem med ångest (panikångest, social ångest, hälsoångest, eller någon annan ångestproblematik)
 • Du känner dig orolig och på spänn
 • Du har tvångstankar eller tvångshandlingar
 • Du genomgår en kris eller stor livsomställning
 • Du har utvecklat en rädsla eller fobi för något som hindrar dig i vardagen
 • Du har svårt i relationer
 • Du känner dig vilsen
 • Du behöver hjälp att förändra något i ditt liv
 • Du har svårt att tycka om dig själv, eller har höga krav på dig själv
 • Du vill arbeta med personlig utveckling
 • Du har varit med om något svårt, eller traumatiskt
 • Du har fastnat i ett missbruk som du vill ta dig ur (det kan vara alkohol, droger, spel eller något annat)
 • Du har svårt med starka känslor, impulsivitet eller självskada
 • Du känner dig ensam, brottas med skamkänslor eller tankar som är tabu
 • Du kanske har mått dåligt en längre tid eller i olika perioder genom livet, men inte vågat söka hjälp eller vetat var du ska vända dig

Som du ser finns det egentligen ingenting som inte ryms inom samtalsterapi och det är inte ovanligt att det rör sig om såväl livets utmaningar, som frågor eller ämnen som kan vara svåra att våga öppna upp sig om inför någon annan. Läs mer om terapi.

Vem får utöva samtalsterapi

Samtalsterapi utförs av en legitimerad personal som oftast är psykolog, eller psykoterapeut. Att kalla sig legitimerad psykolog är en skyddad titel. Det innebär att psykologen har genomfört såväl en psykologexamen som en praktisk tjänstgöring, vilket krävs för att få kalla sig legitimerad psykolog.

Legitimationen ges av Socialstyrelsen och ska säkerställa att du ska kunna lita på att legitimationen inger en kompetens som bygger på en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad. Läs mer om olika terapeuter.

Samtalsterapi kan också hållas av en sjuksköterska, kurator eller fysioterapeut som har gått en kortare KBT-utbildning för att hålla i samtalsterapi. Att kalla sig KBT-terapeut är inte en skyddad titel.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Om du är i behov av samtalsterapi är du välkommen att träffa en av våra psykologer. Hos oss får du tid snabbt och vi anpassar alltid vår behandling efter just dina omständigheter. Vi finns i flera olika städer men du kan även träffa oss online. Vi ger dig gärna rekommendation om både psykolog och behandlingsmetoder. Kontakta oss idag!